Wdrożenie systemu WMS

system WMS kompletacja towaru

Wdrożenie systemu WMS

Wdrożenie WMS powinno być przeprowadzone w czterech etapach. Pierwszym etapem jest identyfikacja potrzeb i celów biznesowych. Przedstawiciele działu zarządzania jakością (QM) wraz z zespołem zarządzania magazynem powinni przeanalizować potrzeby firmy oraz określić cele, które mają zostać osiągnięte z wdrożeniem systemu WMS.

Wdrożenie systemu WMS konieczne jest w firmach logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które posiadają do przechowywania duże ilości asortymentów i oczekują ewidencji ilościowo wraz z możliwością sprawdzania miejsca przechowywania konkretnych partii.

Najlepsze aplikacje magazynowe pozwalają zarządzać magazynem za pomocą przejrzystego i intuicyjnego interfejsu oraz utrzymać dokumentację w ładzie i porządku. Dziesiątki sposobów filtracji oraz grupowania dokumentów daje nieograniczone możliwości przedstawiania danych. Narzędzia wbudowane w system umożliwiają między innymi wystawianie dokumentów, projektowanie magazynów oraz generowanie raportów.

Oprogramowanie zarządzające magazynem zwykle potrzebuje SCM, czyli zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest to bardziej strategia niż oprogramowanie. Jeżeli mają ze sobą współpracować dwie (lub wiele) firm, to ich systemy powinny się komunikować tym samym językiem logistycznym. Sprawna obsługa magazynu to także zapanowanie nad dostawami i wysyłkami. Duży ruch samochodów do magazynu powoduje kolejki. Stanie w kolejce jest frustrujące dla kierowców i przewoźników. Oprogramowanie magazynowe dostarcza moduł awizacji transportów do magazynów.

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi. Oprogramowanie magazynowe udostępniane może być także klientom magazynu przez Internet lub aplikacje na tablet lub telefon z systemem Android. System posiada integrację w wieloma firmami kurierskimi, platformami sklepowymi oraz systemami ERP.

Podsumowując wdrożenie systemu WMS nie jest procesem łatwym.

Wdrożenie systemu WMS

Wdrożenie systemu WMS może być długim i skomplikowanym procesem, ale jest to konieczne

Wdrożenie WMS powinno być przeprowadzone w czterech etapach. Pierwszym etapem jest identyfikacja potrzeb i celów biznesowych. Przedstawiciele działu zarządzania jakością (QM) wraz z zespołem zarządzania magazynem powinni przeanalizować potrzeby firmy oraz określić cele, które mają zostać osiągnięte z wdrożeniem systemu WMS.

System WMS (ang. Warehouse Management System) stanowi strategiczne narzędzie dla firm logistycznych działających w branży e-commerce. WMS automatyzuje wiele zadań związanych z magazynowaniem i zarządzaniem zasobami firmy, takich jak planowanie dostaw, zarządzanie zapasami, zarządzanie towarem, inwentaryzacja, monitorowanie magazynu itp. Proces wdrożenia WMS wymaga wiedzy i umiejętności, by możliwe było jego wykorzystanie w sposób skuteczny i efektywny.

Drugim etapem jest wybór odpowiedniego systemu WMS. Powinno się wybrać narzędzie, które umożliwi firmie osiągnięcie określonych celów biznesowych. Przy wyborze systemu WMS firma powinna wziąć pod uwagę wszystkie istotne aspekty, w tym wymagania biznesowe, techniczne, finansowe i dotyczące prawa. System powinien być zgodny z obecnym sprzętem i oprogramowaniem firmy oraz zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Następnym etapem jest konfiguracja WMS. Zespół wdrożeniowy powinien skonfigurować system do środowiska magazynu, w tym do wielkości i układu magazynu, stopnia zaawansowania technologicznego oraz wybranych funkcji i procesów. Konfiguracja systemu jest istotnym elementem wdrożenia i odpowiedzialność za nią powinna być dzielona pomiędzy działy zarządzania jakością, zarządzania magazynem i informatyków.

Ostatnim etapem jest wdrożenie i testowanie systemu. W tym celu przeprowadza się symulacje, by sprawdzić, czy wszystkie funkcje i procesy działają prawidłowo. Po ich przeprowadzeniu system może być wdrożony do produkcji.

WMS system magazynowy
System WMS

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem spoczywa na kierowniku magazynu. Kierownik magazynu ma kluczową rolę w zarządzaniu pracą magazynierów. Odpowiednia koordynacja może znacząco wpłynąć na jakość, szybkość i bezpieczeństwo pracy magazynu. Jest więc ważne, aby kierownik magazynu miał odpowiednie narzędzia do skutecznego zarządzania, aby wykonywać swoje obowiązki.

system magazynowy WMS
System WMS

Kolektor danych Android WMS

Kolektor danych Android WMS jest niezbędnym narzędziem do zarządzania magazynem. Poprawia on efektywność działań magazynierów i pozwala im wiedzieć, co jest w magazynie, gdzie się znajduje, i jak działa cały system. Umożliwia magazynierom szybsze i bardziej efektywne gospodarowanie magazynem i zapewnia większą kontrolę nad operacjami magazynowymi.

wms system zarządzania magazynem
System WMS

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 to jedno z najlepszych narzędzi, które firmy mogą wykorzystać do zwiększenia skuteczności łańcucha dostaw. Dzięki jej wykorzystaniu, firmy mogą optymalizować wpływającą i wychodzącą produkcję, zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem i zmniejszyć koszty działalności. Wszystko to sprawia, że etykieta logistyczna GS1 jest niezastąpionym narzędziem w handlu detalicznym i logistyce.

Android system WMS
System WMS

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa VMI (Vendor Management Inventory) opiera się na współpracy między klientem a vendorem, który odpowiada za zarządzanie zapasami swoich towarów w magazynie klienta. W ramach tej metody vendor stale monitoruje poziom zapasów i dostarcza towar do magazynu klienta, gdy poziom ten spadnie poniżej określonego poziomu minimalnego.

System WMS

Konfiguracja programu magazynowego

Konfiguracja programu magazynowego jest niezbędnym elementem w codziennej pracy magazynu. Program magazynowy pomoże w uporządkowaniu i ułatwieniu pracy pracowników magazynu, a także pozwoli optymalizować zasoby i zapobiec konfliktom związanym z gospodarowaniem zasobami.

Android system WMS
System WMS

Kryteria wyboru lokalizacji

Kryteria wyboru lokalizacji nie wynikają tylko i wyłącznie z potrzeb biznesowych. Zwykle wpływ ma na to sama organizacja przestrzeni magazynowej, dostępnych środków transportu. W logistycznym magazynie zauważyć można dwa niezależne trendy metod wyboru lokalizacji. Jedna zaraz przy przyjęciu towaru do magazynu, druga przy jego wydawaniu. Optymalizacja tych procesów i sprawne nimi zarządzanie pozwalają na lepszą Operatywność firmy logistycznej.

System WMS

Integracja ENOVA

Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem ENOVA. Gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Integracja ENOVA zapewniona jest poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine na poziomie bazy MS SQL server.

System WMS

Magazyn SAP. Integracja programu magazynowego z SAP

Integracja (magazyn SAP) jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji. A także ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy.
Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych, która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania. Wykorzystuje się je w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu magazynowego więcej warte jest niż tysiące słów.
Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych.
Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu WMS.
Demo
Programy magazynowe

Oprogramowanie WMS

Za pomocą oprogramowania WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa. Pozycje przyjmowane do magazynu towaru kontrolujesz pod

Galeria zdjęć systemu WMS

Zobacz jak wyglądają poszczególne elementy systemu WMS. Porównaj wygląd aplikacji system WMS z innymi programami lub uruchom wersję

System WMS inwentaryzacja

Dokumenty systemu WMS

Dokumenty magazynowe w systemie WMS to dokumenty, które są wykorzystywane do zarządzania magazynem. System WMS (Warehouse Management System)

Wdrożenie systemu WMS
Zarządzanie magazynem, System do zarządzania magazynem

System WMS w magazynie

System WMS, znany również jako system zarządzania magazynem, składa się z oprogramowania komputerowego, które koordynuje wszystkie procesy magazynowe. Systemy WMS oferują zarówno funkcje zarządzania zapasami,

WMS system zarządzający magazynem

System zarządzający magazynem

Zarządzanie magazynem to trudna i złożona praca, a odpowiedni system zarządzania magazynem ma kluczowe znaczenie dla utrzymania aktywności i wydajności magazynu. System zarządzania magazynem jest

System magazynowy online

WMS logistyka. System WMS w firmie logistycznej

Zastanawiasz się, czy magazynowe aplikacje WMS na zamówienie są lepsze od gotowych rozwiązań? Na rynku znajduje się mnóstwo różnych typów systemów WMS, które pomagają firmom