WMS system magazynowy

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem spoczywa na kierowniku magazynu. Kierownik magazynu ma kluczową rolę w zarządzaniu pracą magazynierów. Odpowiednia koordynacja może znacząco wpłynąć na jakość, szybkość i bezpieczeństwo pracy magazynu. Jest więc ważne, aby kierownik magazynu miał odpowiednie narzędzia do skutecznego zarządzania, aby wykonywać swoje obowiązki.

Kierownik magazynu ma wiele obowiązków, począwszy od podjęcia decyzji dotyczących wydajnego wykorzystania magazynu, aż po zapewnienie magazynierom odpowiednich szkoleń i narzędzi. Dobrze zorganizowany magazyn z zadowolonymi pracownikami jest gwarancją skutecznego zarządzania. Ponadto kierownik może stosować różne metody zarządzania pracą magazynierów, w zależności od specyfiki danego magazynu i indywidualnych potrzeb zespołu. Oto kilka przykładów takich metod:

 1. Tworzenie planów pracy: Kierownik magazynu może tworzyć plan pracy dla magazynierów, który określa, jakie zadania i obowiązki będą realizowane w danym dniu lub tygodniu. Dzięki temu magazynierzy wiedzą, co mają robić i mogą lepiej zaplanować swoje obowiązki.
 2. Określanie priorytetów: Kierownik magazynu może określić priorytety dla poszczególnych zadań, tak aby magazynierzy wiedzieli, które zadania są najważniejsze i powinny być realizowane jako pierwsze.
 3. Monitorowanie postępów: Kierownik magazynu może monitorować postępy magazynierów i sprawdzać, czy zadania są wykonywane zgodnie z planem. Może też udzielać wskazówek i porad, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Motywowanie zespołu: Kierownik magazynu może stosować różne sposoby motywowania magazynierów, takie jak np. nagradzanie za dobrą pracę, umożliwienie rozwoju zawodowego itp.
 5. Kontrola jakości: Kierownik magazynu może sprawdzać jakość wykonywanych przez magazynierów zadań i upewnić się, że są one wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.
 6. Szkolenia: Kierownik magazynu może organizować szkolenia dla magazynierów, aby podnieść ich kompetencje i umiejętności zawodowe.
 7. Konsultacje: Kierownik magazynu może udzielać magazynierom indywidualnych konsultacji i rozwiązywać ewentualne problemy

Zakres funkcjonalny oprogramowania magazynowego

Kierownik magazynu powinien również zapewnić magazynierom odpowiednie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy. Aby zminimalizować ryzyko urazów, kierownik powinien zapewnić magazynierom odpowiednie szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z narzędzi i obciążeń. Aby ułatwić magazynierom wykonywanie swoich obowiązków, kierownik magazynu powinien również stworzyć system kontroli jakości i przestrzegać go. System taki powinien zawierać okresowe kontrole jakości produktów oraz sprawdzanie sprzętu w celu wykrycia ewentualnych problemów. Upewnienie się, że praca jest wykonana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i etykiety, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i towarów.
Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania to proces skomplikowany polegający na optymalnej organizacji pracy magazynierów i obsługi klientów. Istnieje wiele sposobów na skuteczne zarządzanie pracą magazynierów, ale najważniejsze jest, aby kierownik magazynu miał dobry zmysł organizacji. Kierownik powinien być w stanie dostosować procesy i harmonogramy pracy magazynu do potrzeb firmy, tak aby magazynierzy osiągali pożądane wyniki w wyznaczonym czasie.

Jakie metody stosuje kierownik magazynu, aby sprawnie zarządzać pracą magazynierów?

System magazynowy WMS.net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm logistycznych, produkcyjnych lub handlowych. Przedstawiany przykładowy zakres funkcji modułu magazynowego uzależniony od rodzaju zakupionej wersji licencji oprogramowania i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Nowoczesne rozwiązania techniczne wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje magazynowe związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

Kolejnym aspektem zarządzania jest zapewnienie magazynierom odpowiednich narzędzi. Kierownik powinien zapewnić magazynierom najnowsze technologie i narzędzia skanujące,, takie jak skanery ręczne i wózki widłowe. Dzięki skanerom magazynierzy mogą sprawnie kontrolować wszystkie produkty w magazynie, a widłaki ułatwiają transport i przemieszczanie towarów.

Przemyślane zarządzenie magazynem może skutecznie obniżyć koszty prowadzonej przez firmę gospodarki magazynowej.

Koszty gospodarki magazynowej można ściąć nawet o 20-30 procent, nie tracąc przy tym na jakości obsługi, szybkości dystrybucji towarów lub na bezpieczeństwie składowanych produktów. Trzeba tylko wiedzieć, jakie w tym celu zastosować metody zarządzania magazynem (także tym niewielkim), jaki sprzęt dobrać i co istotne – mieć czas na to, aby takich rozwiązań poszukać.

Operacje magazynowe

System zarządzania magazynem obsługi towarów w magazynie WMS oznacza, że pracownicy mogą bez problemu zidentyfikować, oznaczyć i złożyć dostarczone produkty. Wszystkie czynności są rejestrowane na potrzeby późniejszego monitorowania lub wykonania audytu. Dla lepszej kontroli produkty zostają opatrzone numerem seryjnym lub numerem partii.

Zapewnienie optymalnych warunków magazynowania poprzez priorytetowe rozmieszczanie produktów na różnych obszarach magazynu pod względem czynników takich jak temperatura, wskaźnik obrotu, itp. System zarządzania magazynem może automatycznie wyszukać optymalną lokalizację dla nowych towarów. Oprogramowanie zapewnia szybką lokalizacja towarów i sprawniejsze pakowanie towarów dzięki szczegółowym wykazom produktów. Proces pakowania jest zoptymalizowany za sprawą automatycznych wyliczeń najlepszych dróg transportu na podstawie warunków, budowy i zagospodarowania magazynu.

Organizacja magazynu

Zła organizacja w magazynach prowadzi do problemów organizacyjnych w całej firmie. Chaotyczne, złe zarządzanie magazynem powoduje opóźnienia w wysyłkach, pomyłki w lokalizacji towarów. Złe wykorzystywanie zasobów, nadmiar lub niedobór towarów. A w końcu: niezadowolenie pracowników i klientów co przekłada się na gorsze wyniki finansowe. Proces zarządzania magazynem staje się tym bardziej skomplikowany, gdy zarządzanie dotyczy nie tylko prostego magazynu, ale całego logistycznego systemu magazynowania (magazyny wysokiego składowania WMS).

Kierownik magazynu może stosować różne metody zarządzania pracą magazynierów, w zależności od charakterystyki magazynu oraz preferencji samego kierownika. Oto kilka przykładów:

 1. Planowanie pracy: Kierownik magazynu może zaplanować pracę magazynierów z wyprzedzeniem, tak aby wiedzieli oni, co będą musieli robić w danym dniu lub tygodniu. Może również ustalić harmonogram pracy dla poszczególnych magazynierów.
 2. Delegowanie zadań: Kierownik magazynu może przydzielać poszczególnym magazynierom określone zadania, takie jak np. składowanie towaru, kompletowanie zamówień czy zaopatrywanie stanowisk pracy.
 3. Kontrola pracy: Kierownik magazynu może regularnie kontrolować pracę magazynierów, aby upewnić się, że wszystko jest wykonywane zgodnie z planem i procedurami. Może również udzielać im wskazówek i porad, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Motywowanie pracowników: Kierownik magazynu może stosować różne sposoby motywowania magazynierów, takie jak np. nagrody finansowe, awanse czy dodatkowe benefity, aby zachęcić ich do lepszej pracy.
 5. Kommunikacja: Kierownik magazynu powinien utrzymywać dobrą komunikację z magazynierami, aby wiedzieli oni, co od nich oczekuje oraz aby mogli zgłaszać swoje uwagi i sugestie. Może to być np. poprzez odbywanie regularnych zebrania zespołu lub indywidualne rozmowy z magazynierami.

Program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z systemem ERP Enova, gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z systemem Enova gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z systemem SAP r3 ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online lub Offline. Program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z systemem Sage Symfonia ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online lub Offline.

Automatyczna identyfikacja

Najbardziej w centrach logistycznych, gdzie zarządzanie magazynem dotyczy przechowywania powierzonych towarów. Zarządzanie magazynem to skomplikowany zespół procesów, w których jedna drobna pomyłka może odbić się negatywnie pozostałych procesach. Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów i jednocześnie zmaksymalizowanie zysków z magazynowania. Dystrybucji, a także wysyłki towarów jest zaawansowane, ale łatwe w obsłudze rozwiązanie do zarządzania magazynem. SoftwareStudio posiada w swojej ofercie oprogramowanie Studio magazyn WMS.net, który pomóć może w zarządzaniu magazynem.

Czytniki kodów kreskowych, czyli oprogramowanie magazynowe oferuje kompleksowe rozwiązanie wraz z wykorzystaniem obsługi czytników kodów kreskowych. A także integrację oprogramowania ERP z produktami SoftwareStudio. Integracja obejmować może połączenia z aplikacjami klienckimi, terminale przenośne. Studio magazyn WMS.net to jeden, całościowy zakup zaspokajający potrzeby w zarządzaniu magazynem.

Zarządzanie magazynem
Zarządzanie magazynem
Software-WMS

Więcej informacji na temat: Zarządzanie magazynem

Kierownik magazynu powinien również zapewnić magazynierom odpowiednie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy. Aby zminimalizować ryzyko urazów, kierownik powinien zapewnić magazynierom odpowiednie szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z narzędzi i obciążeń. Aby ułatwić magazynierom wykonywanie swoich obowiązków, kierownik magazynu powinien również stworzyć system kontroli jakości i przestrzegać go. System taki powinien zawierać okresowe kontrole jakości produktów oraz sprawdzanie sprzętu w celu wykrycia ewentualnych problemów. Upewnienie się, że praca jest wykonana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i etykiety, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i towarów.

Kierownik magazynu ma wiele obowiązków, począwszy od podjęcia decyzji dotyczących wydajnego wykorzystania magazynu, aż po zapewnienie magazynierom odpowiednich szkoleń i narzędzi. Dobrze zorganizowany magazyn z zadowolonymi pracownikami jest gwarancją skutecznego zarządzania. Ponadto kierownik może stosować różne metody zarządzania pracą magazynierów, w zależności od specyfiki danego magazynu i indywidualnych potrzeb zespołu. Oto kilka przykładów takich metod:

 1. Tworzenie planów pracy: Kierownik magazynu może tworzyć plan pracy dla magazynierów, który określa, jakie zadania i obowiązki będą realizowane w danym dniu lub tygodniu. Dzięki temu magazynierzy wiedzą, co mają robić i mogą lepiej zaplanować swoje obowiązki.
 2. Określanie priorytetów: Kierownik magazynu może określić priorytety dla poszczególnych zadań, tak aby magazynierzy wiedzieli, które zadania są najważniejsze i powinny być realizowane jako pierwsze.
 3. Monitorowanie postępów: Kierownik magazynu może monitorować postępy magazynierów i sprawdzać, czy zadania są wykonywane zgodnie z planem. Może też udzielać wskazówek i porad, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Motywowanie zespołu: Kierownik magazynu może stosować różne sposoby motywowania magazynierów, takie jak np. nagradzanie za dobrą pracę, umożliwienie rozwoju zawodowego itp.
 5. Kontrola jakości: Kierownik magazynu może sprawdzać jakość wykonywanych przez magazynierów zadań i upewnić się, że są one wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.
 6. Szkolenia: Kierownik magazynu może organizować szkolenia dla magazynierów, aby podnieść ich kompetencje i umiejętności zawodowe.
 7. Konsultacje: Kierownik magazynu może udzielać magazynierom indywidualnych konsultacji i rozwiązywać ewentualne problemy
Zarządzanie magazynem

Co oferuje Zarządzanie magazynem?

Systemy WMS

Systemy WMS do zarządzania stanami magazynowymi są kluczem dla prawidłowego funkcjonowania firmy branży 3PL. Złożoność logistyki trzeciej partii wymaga odpowiednich narzędzi w celu sprawnego dostarczenia towarów klientom na czas. W tym celu konieczne jest obecność systemu WMS, który zapewnia lepszą kontrolę nad towarami na magazynie i wspomaga wydajność pracy.

System magazynowy WMS

Czy potrzebujesz system magazynowy WMS? Istnieje wiele różnych typów oprogramowania magazynowego. Większość z nich ma ten sam podstawowy cel: sprawić, by magazyn działał wydajniej.

Streamsoft

Integracja systemu WMS z oprogramowaniem ERP Streamsoft pomaga firmom osiągnąć doskonałość operacyjną i skuteczniej zarządzać magazynem. Integracja z systemem ERP zapewnia firmie lepszy przegląd operacji magazynowych, ponieważ jest w stanie wyświetlić pełny obraz wpływu magazynu na całą firmę. Poza tym umożliwia kompleksową zarządzanie zamówieniami, zasobami i innymi operacjami magazynowymi, a także możliwość monitorowania i optymalizacji logistyki.

Przyjęcie towaru

Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych. Gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno Przyjęcie towaru, jak i wysyłka. Skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie. Przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie, czyli bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych. Przyjęcie towaru do magazynu. Przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty: awizo przyjęcia, dokument Pz bufor, a także dokument Pz, zmiana lokalizacji przesuniecie palet.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Android system WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w monitorowaniu wydajności magazynu.

Android system WMS
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z powrotem do magazynu. Stosowanie rotacji ma na celu zapewnienie, aby zamówienia były realizowane w określonym czasie, zapewniając ciągłość dostaw.

Android kompletacja
System WMS

Komisjonowanie towarów w magazynie

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Zarządzanie magazynem
systemy awizacyjne
System WMS

System awizacyjny

Nowoczesny system awizacyjny wspiera pracę magazynu w zakresie dostaw towarów. System ten pozwala na zautomatyzowanie procesu awizacji, co znacznie przyspiesza i ułatwia codzienne działania magazynu. System awizacyjny składa się z programu komputerowego, który automatycznie wysyła

system do zarządzania magazynem
System WMS

PZ przyjęcie zewnętrzne

1. Wybranie zleceniaPo uruchomieniu transakcji wyświetlana jest lista zleceń do przyjęcia. 2. Określenie asortymentuPierwszą informacją wprowadzaną przez użytkownika jest kod EAN asortymentu. 3. Określenie nośnika/paletyPo pobraniu asortymentu należy wybrać rodzaj palety. Domyślnie wyświetlona paleta to

system do zarządzania magazynem
System WMS

Kategoria oprogramowanie WMS

Chcemy przedstawić program magazynowy oraz omówić co to znaczy kategoria oprogramowanie WMS. W przypadku dużej ilości mniejszych zamówień ten proces może zostać mocno zachwiany – opóźnienia w wysyłkach, kompletowanie mniejszej ilości zamówień, a do tego