+48 533 322 626

Etykieta logistyczna GS1 jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy. Czyli producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC).

Znakowanie jednostek logistycznych, czyli palet za pomocą standardowych etykiet GS1 staje się coraz bardziej popularne. Standard ten wdrażany jest nie tylko w dużych centrach logistycznych, producentów, ale także firmach logistycznych świadczących usługi magazynowania. Etykieta logistyczna GS1 przyczynia się do świadczenia lepszych standardów usług logistycznych w obszarach składowania oraz w transporcie.

Oprogramowanie magazynowe

Etykieta GS1 składa się z trzech części. Górna część to informacja tekstowa, środkowa, czyli interpretacja symboli kodów kreskowych, a dolna symbole kodów kreskowych. Etykieta logistyczna zawiera: numer GTIN jednostka handlowa, czyli jednostki stanowiącej przedmiot zamówienia numer SSCC – Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej; data ważności,- oznaczenie serii/partii produkcyjnej; ilość jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej.

Programy mobilne na zamówienie, czyli program magazynowy Online. Dzięki temu można zweryfikować zgodność znajdującego się towaru na każdej palecie. Poza – filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym. Za pomocą projektanta tabel administrator może zdecydować dla poszczególnych rejestrów jakie kolumny mają być wyświetlane. Jakie mają być ich etykiety, czyli opisy nagłówków kolumn, oraz określić kolor czcionki dla każdej kolumny oraz tło.

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1, a więc
oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie-magazynowe

Etykieta logistyczna GS1. OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE, etykieta logistyczna gs1

Wsparcie techniczne oprogramowania

Polityka bezpieczeństwa informacji (information security policy) jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł, a także procedur. Według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby, jak również systemy informacyjne i informatyczne. Firma software studio w swoim programie zadbała również o takie przyjęcia towarów, które nie były wcześniej awizowane. Protokołem najczęściej stosowanym do komunikacji z usługami sieciowymi jest soap, zatwierdzony przez organizację w3c. Administrator może dowolnie zmodyfikować szablon dokumentu nie tylko w zakresie układu graficznego, ale także informacji w nim zawartych. Integracja programu magazynowego Android {WMS} może być przeprowadzona na wiele sposobów.

Etykieta logistyczna GS1
Etykieta logistyczna GS1
Oprogramowanie WMS

Automatyczna identyfikacja

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie, albo też sterowanie procesami gospodarczymi istnieje potrzeba szybkiego i niezawodnego przechwytywania dużej liczby danych. Funkcje takie spełniają systemy automatycznej identyfikacji, które pozwalają na automatyczne przechwytywanie, a także przesyłanie wielu różnych danych wykorzystywanych w łańcuchach dostaw. Realizuje się to poprzez zastosowanie unikalnych w skali świata oznaczeń towarów, jednostek logistycznych, firm i lokalizacji fizycznych według standardów GS1. W systemach tych wykorzystywane są technologie kodów kreskowych oraz technologie radiowe (EPC/RFID), a ostatnio związane z nimi Elektroniczne Kody Produktów (EPC/RFID).

Automatyczna identyfikacja
Automatyczna identyfikacja

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1,
czyli oprogramowanie magazynowe

Funkcja programu magazynowego – DATA WAŻNOŚCI – Program magazynowy WMS.net pozwala rejestrować dla każdej dostawy terminy przydatności do spożycia (daty ważności) na podstawie których można prowadzić wydania wg zasady FeFo oraz kontrolować gdzie znajdują się artykuły przeterminowane.

Magazynowe systemy informatyczne

Rozpakowywanie i etykietowanie

Program magazynowy prowadzi Operatora przez proces rejestracji towaru określając typowe ilości palet, warunki składowania, a także drukując etykiety potrzebne do identyfikacji. Jeżeli produkty były już wcześniej oznakowane etykietami z kodem kreskowym, to etykiety te mogą być wykorzystane ponownie w procesie rejestracji.

System magazynowy online

Lokalizację magazynów

Dzięki tej operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji. Terminale te są połączone w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych, jak również innymi urządzeniami wspomagającymi. Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji), a także korzystając z tej tabeli może konfigurować menu dla użytkowników programu.

Aplikacja magazynowa android

Programy komputerowe magazynowe

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych (programy komputerowe magazynowe) pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

Oprogramowanie magazynowe

MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADU MWS

System magazynowy potrzebuje oprogramowanie charakteryzujące się inną funkcjonalność niż zwykle używany w firmie księgowy program magazynowy.

Warehouse Management System

Warehouse Management System e-commerce. Zakładanie kartoteki – DOPISANIE, czyli system zarządzania magazynem WMS. Rozwiązania klasy Warehouse Management System (WMS) dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia magazynu na potrzeby własnej firmy – ewidencja ilościowo-wartościowa. Magazyn wysokiego składowania wymaga dedykowanego oprogramowania do używania na komputerach, a także urządzeniach mobilnych…
system zarządzania magazynem

Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny jest informatycznym systemem wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn. (więcej…)
system wms

System magazynowy

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. To nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne. WMS.net to system magazynowy, czyli oprogramowanie które używa się za pomocą przyjaznego interfejsu przeglądarki Internetowej oraz kolektory danych Android.
system magazynowy WMS

Program magazynowy Android

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS System magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie będzie tanie. Zapewni funkcjonalność na poziomie jakiego potrzebują firmy na wysokim poziomie działalności i organizacji pracy. System magazynowy Android wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w…

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1, oprogramowanie magazynowe.

 • Programy mobilne na zamówienie, czyli program magazynowy online;
 • Dzięki temu można zweryfikować zgodność znajdującego się towaru na każdej palecie;
 • Poza – filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym;
 • Za pomocą projektanta tabel administrator może zdecydować dla poszczególnych rejestrów jakie kolumny mają być wyświetlane, jakie mają być ich etykiety (opisy nagłówków kolumn), a także określić kolor czcionki dla każdej kolumny oraz tło;
 • Etykieta logistyczna GS1 jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem;
 • To porozumiewanie się jest możliwe dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1 (poprzednia nazwa: EAN;
 • UCC);
 • Etykieta GS1 składa się z trzech części: górna część to informacja tekstowa, środkowa to interpretacja symboli kodów kreskowych a dolna symbole kodów kreskowych;
 • Etykieta logistyczna zawiera: numer GTIN jednostka handlowa (jednostki stanowiącej przedmiot zamówienia); numer SSCC – Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej; data ważności,- oznaczenie serii / partii produkcyjnej; ilość jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej;
 • Znakowanie jednostek logistycznych, czyli palet za pomocą standardowych etykiet GS1 staje się coraz bardziej popularne;
 • Standard ten wdrażany jest nie tylko w dużych centrach logistycznych, producentów, ale także firmach logistycznych świadczących usługi magazynowania;
 • Etykieta logistyczna GS1 przyczynia się do świadczenia lepszych standardów usług logistycznych w obszarach składowania, a także w transporcie;
Zarządzanie zestawieniami

Usługi Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services dostarczają kompletną, serwerową platformę, zaprojektowaną w celu zaspokajania dowolnych potrzeb związanych z raportowaniem – całość…

WMS aplikacja magazynowa
Warto wdrożyć wms demo w magazynie wysokiego składowania.

Wprowadzona automatyzacja procesów magazynowych zwiększa ich jakość, redukując jednocześnie konieczny nakład pracy. Program WMS jest gotowy do pracy z technologiami automatycznej identyfikacji …

WMS aplikacja magazynowa
Aplikacje dla magazynów wysokiego składowania

Aplikacja dla magazynów wysokiego oraz wyposażenie stanowią podstawę nowoczesnego magazynu. SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Jest to oferowany przez SoftwareStudio mod…