softwarestudio
Etykiety logistyczne GS1

Etykiety logistyczne GS1

System GS1 jest niezwykle przydatny w przypadku firm, które zajmują się hurtowniczym składowaniem towarów i produkcji hurtowej. Ponieważ produkty są zazwyczaj dostarczane z wielu różnych źródeł, system GS1 zapewnia, że produkty są odpowiednio oznakowane, abyś mógł je łatwo identyfikować i dostarczać do odpowiedniego klienta. W ten sposób możesz upewnić się, że każdy produkt, który przechodzi przez twój magazyn, zostanie odpowiednio zidentyfikowany i zarządzany.

Etykiety GS1 z aplikacji magazynowej są jednym z najważniejszych narzędzi dla branży logistycznej. System GS1, czyli Ogólnoświatowy Standard Numeracji, to odpowiednik międzynarodowego kodu kreskowego, który pozwala śledzić i identyfikować towary w konkretnych magazynach. Zaletą GS1 jest to, że jest on obsługiwany na skalę globalną, dzięki czemu firmy logistyczne mogą bez problemu identyfikować i śledzić towar w różnych miejscach go zaopatrzenia.

Etykiety logistyczne w systemie WMS są niezbędnym narzędziem do identyfikacji produktów, które przechodzą przez cały łańcuch dostaw. Etykiety logistyczne GS1 są jednym z najbardziej zaawansowanych systemów identyfikacji produktu dostępnych w branży magazynowej. System GS1 umożliwia tworzenie, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących wszystkich etapów logistycznych, dzięki czemu firmy mogą tworzyć bardziej efektywne i wydajne systemy informatyczne do zarządzania magazynem.

Dzięki kodom GS1 na etykietach, magazynierzy i systemy WMS mogą natychmiast identyfikować każdy etap procesu magazynowego. Kod zawiera informacje o dostawcy, rodzaju produktu, numerach katalogowych i numerach identyfikacyjnych, co pomaga w ustaleniu bezpośredniego połączenia z istniejącym systemem WMS i umożliwia zarządzanie dużymi zapasami. Co więcej, system może również określać aktualny stan rzeczy, szacować potencjalne wpływy na przejście różnych punktów w łańcuchu dostaw i informować, kiedy i jak często produkty są wyprowadzane z magazynu.

Przeznaczenie systemu WMS Online

Etykiety logistyczne GS1 są niezbędne, aby twój magazyn mógł działać sprawnie i w sposób wydajny. W systemie WMS, gdzie wiele operacji magazynowych i handlowych jest ciągle monitorowanych, stosowanie etykiet GS1 umożliwia skuteczne zarządzanie towarami i informacjami w całym łańcuchu dostaw. Pozwala to firmom skupić się na szybkiej realizacji dostaw i ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wszechstronnego zarządzania magazynem zarówno na dużą, jak i małą skalę.

Etykiety logistyczne GS1

Aplikacja magazynowa zawiera specjalne etykiety GS1, które są wyposażone w kody kreskowe o określonym zakresie znaków, a także wyraźne dane dotyczące produktu. Na przykład, etykieta GS1 może zawierać informacje dotyczące nazwy producenta, daty ważności, numeru serii lub nazwy produktu. Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiam stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów.

Etykiety GS1 są szczególnie przydatne w magazynowaniu różnych towarów, w tym żywności i narzędzi. W rezultacie, gdy towary z magazynu są dostarczane klientom, operator może łatwo je identyfikować i sprawdzać, czy są odpowiednio oznaczone. Dzięki temu można uniknąć błędów w magazynowaniu i wysyłaniu towaru oraz szybko i łatwo wykryć problemy w danej partii towaru.

ETYKIETY LOGISTYCZNE GS1

Etykiety GS1 z aplikacji magazynowej są obecnie wykorzystywane w wielu branżach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją. Pomagają one utrzymać określone standardy jakości i sprawiają, że proces logistyczny jest szybszy i bardziej efektywny.

Etykiety logistyczne GS1 są nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw. W nim wszyscy uczestnicy, czyli producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC).

Etykieta logistyczna zawiera zakodowane oraz czytelne wzrokowo informacje, opisujące zawartość oraz parametry logistyczne każdej indywidualnej jednostki logistycznej. Na przykład palety.

Jednostka logistyczna powstaje poprzez połączenie, czyli zgrupowanie towaru w jednostkę manipulacyjną. Głównie przy użyciu palet, ale także skrzyń, pojemników, wózków i innych nośników towaru. Jednostka taka ułatwia operowanie w łańcuchu dostaw – w procesie magazynowania i transportu.

SSCC (Serial Shipping Container Code czyli Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej) – najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej. Jest nadawany przy użyciu standardu GS1. Numer ten składa się z osiemnastu cyfr i poprzedzony jest Identyfikatorem Zastosowania (IZ) 00. Struktura (konstrukcja) tego numeru przypomina strukturę numeru GTIN.

GTIN (Global Trade Item Number) – Globalny Numer Jednostki Handlowej (dawniej EAN – European Article Number). To unikatowy kod przedmiotu handlu (wyrobu opakowanego lub usługi). Nazwa GTIN określa zbiorczo całą rodzinę opracowanych przez GS1 struktur identyfikatorów. Identyfikatory te mogą składać się z 8, 12, 13 lub 14 cyfr (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 i GTIN 14).

Etykiety GS1 umożliwiają także inne zalety, takie jak optymalizacja procesów magazynowych i śledzenie zamówień. Aplikacja magazynowa umożliwia władzom sprawdzanie stanu magazynu i śledzenie aktualnych zasobów. Dzięki temu władze mogą wykrywać wszelkie niezgodności oraz podejmować odpowiednie działania korygujące. Etykiety GS1 także ułatwiają automatyzację w magazynie, umożliwiając przeprowadzenie procesu logistycznego bez konieczności ręcznego przeprowadzania go.

Etykiety logistyczne GS1 – Identyfikator Zastosowania

IZ – Identyfikator Zastosowania: w systemie GS1 oznaczenie, które identyfikuje (określa w sposób unikalny) rodzaj i format następującej po nim informacji. Innymi słowy, IZ podpowiada, jakiego rodzaju informacje zawarte są w kodzie następującym tuż po nim. Przykładowo. po IZ 00 następuje numer SSCC. Po IZ – 01 numer GTIN, po IZ 10 – oznaczenie partii produkcyjnej, po IZ 15 – data minimalnej trwałości. Po IZ 37 – liczba jednostek handlowych w jednostce logistycznej, itp.

IZ Informuje, co to są za dane, jaki jest ich format i długość kodu, który je zapisuje. Dane następujące po IZ mogą zawierać znaki alfabetyczne. Ale też numeryczne, o ściśle określonej lub zmiennej długości, ale do określonej maksymalnej liczby znaków.

Etykiety logistyczne GS1

W ramach programu magazynowego Studio Magazyn WMS.net dostępny jest moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów. Moduł (aplikacja Windows) wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarce kodów kreskowych w standardzie ZEBRA etykiet logistycznych na palety (nośniki). Podstawą do drukowania są dokumenty zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji. Dokumenty zleceń zatwierdzone można wydrukować na etykiecie samoprzylepnej (wszystkie lub wybrane). Etykieta zawiera informacje o numerze GTIN towaru, unikalny numer SSCC nośnika oraz termin przydatności do spożycia. Dane są prezentowane w postaci jawnej oraz kodowane za pomocą kodu EAN128C.

Za pomocą modułu Etykiety Netto.net można drukować etykiety oraz uruchamiać wybrane moduły aplikacji Studio magazyn WMS.net. Przykładowo przeglądanie kartotek towarowych i stanów magazynowych, rejestr nośników, czyli palet oczekujących w produkcji na odebranie przez magazyn (magazyn wysokiego składowania). A także historię wszystkich dokumentów przyjęć z produkcji.

Wyposażenie magazynu

Oferta obejmuje dostawę i instalację, sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi do systemów ADC. Czyli Automatic Data Capture – automatycznego identyfikowania, przechwytywania i gromadzenia danych występujących w procesach logistyczno – magazynowych. Optymalny dobór urządzeń i oprogramowania, z szerokiego spektrum producentów, dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów, jak również doradztwo i obsługę serwisową wchodzą w zakres usługi. Z punktu widzenia pracowników w magazynie oferujemy dostawę, montaż i uruchomienie drukarek kodów kreskowych, skanerów oraz terminali radiowych.

Automatyczna identyfikacja

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie lub sterowanie procesami gospodarczymi istnieje potrzeba szybkiego i niezawodnego przechwytywania dużej liczby danych. Funkcje takie spełniają systemy automatycznej identyfikacji, które pozwalają na automatyczne przechwytywanie i przesyłanie wielu różnych danych wykorzystywanych w łańcuchach dostaw. Realizuje się to poprzez zastosowanie unikalnych w skali świata oznaczeń towarów, jednostek logistycznych, firm i lokalizacji fizycznych według standardów GS1. W systemach tych wykorzystywane są technologie kodów kreskowych. A także technologie radiowe (EPC/RFID), a ostatnio związane z nimi Elektroniczne Kody Produktów (EPC/RFID).

System WMS

 • Etykieta logistyczna GS1

  Etykieta logistyczna GS1 to jedno z najlepszych narzędzi, które firmy mogą wykorzystać do zwiększenia skuteczności łańcucha dostaw. Dzięki jej wykorzystaniu, firmy mogą optymalizować wpływającą i wychodzącą produkcję, zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem i zmniejszyć koszty działalności. Wszystko to sprawia, że etykieta logistyczna GS1 jest niezastąpionym narzędziem w handlu detalicznym i logistyce. Etykieta logistyczna GS1
 • Kartoteki w systemie WMS

  Kartoteki w systemie WMS są niezwykle ważne, ponieważ zawierają kluczowe dane i informacje, które są wykorzystywane w codziennej pracy. Dzięki nim pracownicy, którzy korzystają z systemu, mogą śledzić i aktualizować wiele istotnych informacji. Kartoteki te obejmują dane związane z pracownikami, przewoźnikami, klientami, lokalizacjami oraz wieloma innymi aspektami pracy magazynowej. To właśnie dzięki kartotekom system WMSKartoteki w systemie WMS
 • Stany magazynowe

  Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień. Oprogramowanie Studio Magazyn WMS.net firmy SoftwareStudio pozwala na kontrolę stanów magazynowych dla wybranego magazynu. Wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców /właścicieli/. Ewidencja jest prowadzona w układzie ilościowym. Z dokładnością do miejsca składowania oraz numerówStany magazynowe
 • Awizacja dostaw

  Awizacja dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej. Sekcja awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo. Awizacja dostaw zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO. Awizacja dostaw

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w

Program magazynowy WMS
System WMS

Program magazynowy WMS

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy

Rotacja i zaleganie
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja i zaleganie towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z

Etykiety logistyczne GS1
Przyjęcie bezpośrednie PZB
System WMS

Przyjęcie bezpośrednie PZB

Dziś omówimy jeden z kluczowych procesów w zarządzaniu magazynem. Mowa tu o przyjęciu bezpośrednim PZB w systemie WMS.net. Dlaczego jest to tak ważne? Przyjęcie bezpośrednie

Instalacja aplikacji magazynowej Android
System WMS

Instalacja aplikacji magazynowej Android

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu magazynem. Dlatego zainstalowanie odpowiedniej aplikacji na urządzeniach Android jest niezbędne. W tym artykule przedstawimy, jak krok

Kategoria program magazynowy
System WMS

Kategoria program magazynowy

Program WMS to zaawansowany system zarządzania magazynem, który pomaga firmom logistycznym trzeciej strony (3PL operatorom logistycznym) efektywnie zarządzać magazynami. Ten program umożliwia doskonałe zarządzanie magazynami