softwarestudio
Zarządzanie zestawieniami

Zarządzanie zestawieniami

Program WMS (System zarządzania magazynem) oferuje zestawienia magazynowe i raporty, które ułatwiają organizacjom sprawne zarządzanie przepływem materiałów. Zestawienia magazynowe są podstawowymi narzędziami dostarczonymi przez system WMS.

Program WMS (warehouse management system) oferuje różne zestawienia magazynowe i raporty, które umożliwiają lepsze zarządzanie magazynem i ułatwiają decyzje biznesowe. Oto kilka przykładów zestawień i raportów, jakie mogą być dostępne w programie WMS:

 1. Zestawienie stanów magazynowych: prezentuje aktualne stany magazynowe poszczególnych produktów lub grup produktów.
 2. Zestawienie ruchu magazynowego: prezentuje ilości przyjętych i wydanych produktów oraz ich łączną wartość.
 3. Zestawienie kosztów magazynowych: prezentuje koszty związane z przechowywaniem produktów w magazynie.
 4. Raport o przeterminowanych produktach: prezentuje produkty, których termin ważności lub przydatności do użycia upłynął lub jest bliski upłynięcia.
 5. Raport o najlepiej sprzedających się produktach: prezentuje produkty, które cieszą się największym zainteresowaniem klientów.
 6. Raport o brakach magazynowych: prezentuje produkty, których brakuje w magazynie lub których ilość jest niska.

Te i inne zestawienia i raporty mogą być bardzo pomocne w zarządzaniu magazynem i podejmowaniu decyzji biznesowych.

Co oferują w programie WMS zestawienia magazynowe i raporty?

Raporty i zestawienia WMS są przeznaczone do monitorowania wszystkich działań na magazynie, w tym transformacji, powrotów, pomiarów i wydań. System jest w stanie przygotować dokładne zestawienia o zakresie działalności magazynowej, takich jak awarie, opóźnienia, karnety lub koszty. Wszystkie raporty są dostarczane w czasie w postaci wydruków lub danych liczbowych, które mają kluczowe znaczenie dla analityków biznesowych.

Zarządzanie zestawieniami

Usługi Microsoft SQL Server Reporting Services dostarczają kompletną, serwerową platformę. Zaprojektowaną w celu zapewniania zarządzanie zestawieniami i zaspokajania dowolnych potrzeb związanych z raportowaniem. Całość rozwiązania składa się na SERWER RAPORTÓW SQL.

W programie magazynowym WMS.net istnieje funkcja zarządzania zestawieniami, która odgrywa kluczową rolę w organizacji i efektywnym funkcjonowaniu magazynu. Zestawienia to listy produktów lub towarów, które muszą być przygotowane i skompletowane do wysyłki lub innego celu.

Zarządzanie zestawieniami w programie magazynowym WMS.net to istotny element efektywnej pracy magazynu.

Pierwszym krokiem w zarządzaniu zestawieniami jest ich utworzenie. Można to zrobić poprzez dodanie produktów do konkretnej listy zestawienia w systemie WMS.net. Każdy produkt jest identyfikowany za pomocą kodu kreskowego lub innej unikalnej cechy. Co pozwala na precyzyjne określenie, jakie produkty powinny być uwzględnione w zestawieniu.

Następnie pracownicy magazynu mogą przystąpić do kompletowania zestawienia. System WMS.net wskaże, które produkty należy umieścić w zestawieniu, a także ich ilość. To sprawia, że cały proces jest bardziej zorganizowany i mniej podatny na błędy ludzkie.

Podczas kompletowania zestawienia, pracownicy magazynu mogą korzystać z urządzeń mobilnych, na których zainstalowana jest aplikacja WMS.net. Dzięki temu mają dostęp do aktualnych danych dotyczących zestawienia i mogą skanować produkty, potwierdzając ich umieszczenie w zestawieniu.

Gdy zestawienie jest już skompletowane, można przejść do kolejnych kroków. Takich jak przygotowanie dokumentów wysyłki czy zgłoszenie gotowości do wysłania towarów.

Kluczową korzyścią zarządzania zestawieniami w programie WMS.net jest usprawnienie procesu kompletacji zamówień oraz zwiększenie dokładności i kontroli nad przygotowywanymi zestawieniami. Dzięki temu firma może świadczyć lepszą obsługę klienta poprzez szybsze i dokładniejsze dostarczanie zamówionych towarów.

Umożliwia ono precyzyjne tworzenie, kompletację i kontrolę zestawień, co przekłada się na lepszą obsługę klienta i efektywność działania firmy.

System WMS to zaawansowane narzędzie do zarządzania magazynem, które działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Może on umożliwić organizacjom szybsze i wydajniejsze wykorzystanie produktów, jednocześnie minimalizując ryzyko i pozwalając na szczegółowe analizy. Dzięki możliwości generowania raportów i zestawień magazynowych software WMS może przyczynić się do optymalnego wykorzystania zasobów magazynu i lepszą efektywność całego zarządzania zasobami.

Dlaczego zarządzanie zestawieniami?

Automatyzują proces tworzenia szczegółowych raportów stanu fizycznego i logicznego produktów na magazynie za pośrednictwem szczegółowych poleceń przypisanych do konkretnych produktów. System WMS wykorzystuje różnorodne zapytania do zidentyfikowania produktów, które należy zarejestrować, wysłać lub wycofać z magazynu. System jest w stanie wyświetlić wszystkie szczegóły dotyczące danego produktu, w tym kod kreskowy, cenę, dostawcę, stan fizyczny, stan logiczny, lokalizację lub kolejność.

Zarządzanie zestawieniami, czyli DEFINICJA SEKCJI – sekcja to inaczej kategoria w której będą się znajdować poszczególne zestawienia. W ramach systemu można definiować dowolne sekcje, które uproszczą zrozumienie bądź korzystanie z przydzielonych zestawień. DEFINICJA ŹRÓDŁA DANYCH, aby móc podłączyć się do wybranej bazy danych potrzebna jest definicja połączenia.

Definicje połączenia podajemy w postaci connectionstringa. DEFINICJA ZESTAWIENIA to nic innego jak tylko powiązanie nowo tworzonego zestawienia z wybranym źródłem danych oraz przypisaniem go do odpowiedniej sekcji.

W ramach definicji musimy uzupełnić następujące pola:

 • Sekcja – wybierana z listy wcześniej zdefiniowanych sekcji;
 • Nazwa – dowolna nazwa pod którą wybrane zestawienie będzie widoczne w menu Zestawienia;
 • Użytkownik – wybierany z listy dostępnych użytkowników w programie. Określamy który z użytkowników ma dostęp do wybranego zestawienia;
 • Źródło danych – wybieramy z listy danych wcześniej zdefiniowanych źródeł danych;
 • Zapytanie #SQL – wpisujemy zapytanie #SQL zwracające kolumny do zestawienia.

Usługi SQL Server

Usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) zapewniają zestaw lokalnych narzędzi i usług, które umożliwiają tworzenie i wdrażanie raportów mobilnych i podzielonych na strony oraz zarządzanie nimi.

Rozwiązanie SSRS w elastyczny sposób dostarcza właściwe informacje właściwym użytkownikom. Użytkownicy mogą korzystać z raportów za pośrednictwem przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub poczty e-mail.

Planowanie raportu . Program Report Builder umożliwia tworzenie wielu rodzajów raportów. Można na przykład tworzyć raporty pokazujące sumaryczne lub szczegółowe informacje o sprzedaży. Trendy marketingowe i sprzedażowe, raporty operacyjne lub pulpity nawigacyjne. Tworzone raporty mogą wykorzystywać zaawansowane funkcje formatowania tekstu, np. dla zamówień sprzedaży, katalogów produktów czy listów seryjnych. Wszystkie opisane raporty są tworzone przy użyciu różnych kombinacji tych samych podstawowych elementów konstrukcyjnych dostępnych w programie Report Builder. Aby powstały raport był merytorycznie przydatny i czytelny, warto zacząć od przygotowania jego planu. Oto kilka zagadnień, które warto uwzględnić przed rozpoczęciem pracy:

Format raportu: Rozpocznijmy od formatu raportu. Raporty można generować i prezentować na różne sposoby. Mogą być one renderowane online w przeglądarce za pośrednictwem narzędzi takich jak Report Manager. Alternatywnie, można je eksportować do różnych formatów, takich jak Excel, Word czy PDF. Wybór odpowiedniego formatu raportu jest ważny, ponieważ różne formaty mogą oferować różne funkcje.

Struktura prezentacji danych: Kolejnym ważnym elementem jest struktura, w jakiej prezentowane są dane. Raporty mogą być układane w formie tabelarycznej, macierzowej (co przypomina raporty krzyżowe lub tabele przestawne), wykresów lub ich dowolnej kombinacji. Wybór odpowiedniej struktury zależy od tego, jakie informacje chcemy przekazać i jak mają być one przedstawione.

Wygląd raportu: Ostatnim kluczowym aspektem jest wygląd raportu. Narzędzie Report Builder zawiera wiele elementów, które można dodawać do raportów w celu poprawy ich czytelności i atrakcyjności. To obejmuje możliwość dodawania nagłówków, stopki. Wydzielania najważniejszych danych za pomocą kolorów i formatowania tekstu, a także ułatwiania użytkownikom nawigacji po raporcie.

Raporty SQL

Wiedząc, jak powinien wyglądać raport, można zdecydować o użyciu elementów raportu, takich jak pola tekstowe, prostokąty, obrazy czy linie. Ponadto można wybrać opcje wyświetlania lub ukrycia elementów, dodać plan dokumentu, dołączyć raporty szczegółowe lub podraporty albo dodać łącza do innych raportów. Zakres danych – Zakres raportu można ograniczyć dla poszczególnych użytkowników lub lokalizacji albo do wybranych okresów. W celu filtrowania danych raportu należy użyć parametrów, dzięki którym zostaną pobrane i wyświetlone tylko wybrane informacje. Indywidualne obliczenia – Czasami źródło danych i zestawy danych nie zawierają dokładnie takich pól, jakie trzeba umieścić w raporcie.

Chcąc jednak udostępnić raport innym osobom, należy zapisać go na serwerze raportów skonfigurowanym do działania w trybie macierzystym lub na serwerze raportów działającym w trybie zintegrowanym programu SharePoint. Zapisanie raportu na serwerze umożliwi innym użytkownikom renderowanie go w dowolnym momencie. Alternatywnie administrator serwera raportów może skonfigurować dla innych użytkowników subskrypcję raportu lub opcje dostarczania go pocztą e-mail. W razie potrzeby raport można również dostarczyć w dowolnym formacie eksportu.

W takiej sytuacji może być konieczne utworzenie własnych pól obliczeniowych. Przykładem może być pomnożenie ceny jednostkowej przez liczbę sztuk w celu obliczenia wartości sprzedaży danej pozycji. Wyrażeń można także używać w celu wprowadzenia formatowania warunkowego i innych zaawansowanych funkcji. Dostarczanie wyniku działania raportu – Raport można zapisać lokalnie na komputerze i kontynuować pracę nad nim lub uruchomić go lokalnie na własne potrzeby.

System WMS

 • Serwer raportów

  Serwer raportów WMS to platforma, która umożliwia analitykom biznesowym i przedstawicielom działu IT tworzenie, wdrażanie i przechowywanie raportów biznesowych. Platforma WMS oferuje szeroki zakres funkcji, które są przydatne do tworzenia i dystrybucji raportów.
 • System WMS – administrator systemu

  Administrator systemu WMS (Warehouse Management System) ma szereg odpowiedzialności związanych z jego pracą. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych obowiązków administratora systemu WMS. System WMS - administrator systemu
 • WMS system zarządzania magazynem

  Systemy magazynowe można uruchamiać na kolektorach danych Android oraz za pomocą przeglądarki Internetowej. Do obsługi można wykorzystywać urządzenia różnego typu. Zarówno tablety, telefony komórkowe, jak i komputery stacjonarne, czy laptopy. WMS SoftwareStudio jest systemem dopasowanym do każdego rodzaju urządzenia i może być wdrożony również jako aplikacja na Android. WMS system zarządzania magazynem
 • Konfiguracja programu magazynowego

  Konfiguracja programu magazynowego jest niezbędnym elementem w codziennej pracy magazynu. Program magazynowy pomoże w uporządkowaniu i ułatwieniu pracy pracowników magazynu, a także pozwoli optymalizować zasoby i zapobiec konfliktom związanym z gospodarowaniem zasobami. Konfiguracja programu magazynowego

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Kartoteki w systemie WMS
Paulina Nijak

Kartoteki w systemie WMS

Kartoteki w systemie WMS są niezwykle ważne, ponieważ zawierają kluczowe dane i informacje, które są wykorzystywane w codziennej pracy. Dzięki nim pracownicy, którzy korzystają z systemu, mogą śledzić i aktualizować wiele istotnych informacji. Kartoteki te

Rotacja i zaleganie
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja i zaleganie towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z

DEMO WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w

Zarządzanie zestawieniami
Instalacja z pliku APK
System WMS

Instalacja z pliku APK

Instalacja Aplikacji z Pliku APK: Wskazówki i Zalecenia. Instalacja aplikacji na urządzeniach mobilnych zwykle odbywa się poprzez oficjalne sklepy aplikacji, takie jak Google Play. Jednak

Zmiana lokalizacja ZL
System WMS

Zmiana lokalizacji ZL

Zmiana lokalizacji ZL w systemie WMS SoftwareStudio jest prosta. Dzięki automatyzacji i intuicyjnym narzędziom proces przebiega sprawnie. Każdy etap ma swoje znaczenie. Dlatego ważne jest,

Systemy informatyczne w magazynie
System WMS

Systemy informatyczne w magazynie

Systemy informatyczne odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu magazynem. Gospodarka magazynowa, znana także jako WMS (Warehouse Management System), to rodzaj systemu informatycznego, który umożliwia precyzyjne