softwarestudio
Software-WMS program magazynowy w chmurze

Wizualizacja zajętości magazynu

Przestrzeń magazynowa i zajętość miejsc składowania wymaga poprawy, dlatego potrzebna jest wizualizacja zajętości magazynu. Przestrzeń magazynowa i zajętość miejsc składowania wymaga wizualizacji. Pozwala to na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania. Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów według kryteriów ABC można wykorzystać mechanizmy skracania drogi przepływu towaru w magazynie. W układzie poziomym towary grupy A umieszczać się będzie w miejscach składowania w pobliżu najkrótszej odległości od drogi łączącej wejście i wyjście towarów.

Program magazynowy umożliwia scalanie towarów na kilka paczek w komplet. A także grupowanie towarów w zestawy. Program do zarządzania magazynem zapewnia obsługę numerów seryjnych towarów. Unikalnych identyfikatorów każdej sztuki towaru. Numery seryjne można śledzić w raportach i drukować na dokumentach. Czym jest WMS? W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie firmę działającą na średnią lub dużą skalę bez dedykowanego oprogramowania do zarządzania magazynem. Systemy WMS stanowią podstawowe narzędzie w zakresie administrowania przestrzenią magazynową.

Program do zarządzania magazynem

Program do zarządzania magazynem oferuje rozwiązanie na kolektory danych z systemem Android. Pozwalają one na błyskawiczne wystawianie dokumentów magazynowych z wykorzystaniem wbudowanych skanerów kodów kreskowych. Ponadto możesz używać czytników RFID do identyfikacji cennych pozycji magazynowych lub nośników logistycznych. Optymalizacja zarządzania magazynem zalicza się do najważniejszych wyzwań. Podołać musi każdy podmiot zajmujący się szeroko rozumianą logistyką magazynową. Ład i porządek w magazynie to podstawa skutecznej pracy w magazynie.
Wizualizacja zajętości magazynu

Wizualizacja zajętości magazynu to ważne narzędzie w zarządzaniu magazynem, które pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz szybsze podejmowanie decyzji dotyczących jej organizacji. Dzięki wizualizacji można szybko i łatwo sprawdzić, które miejsca składowania są zajęte, a które wolne, co ułatwia planowanie przyjęć towarów oraz ich składowanie.

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak WMS.net od SoftwareStudio, oferują zaawansowane narzędzia wizualizacji zajętości magazynu. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do intuicyjnego interfejsu graficznego, który prezentuje aktualny stan zajętości magazynu w czasie rzeczywistym. Na ekranie można zobaczyć poziomy półek, ilość dostępnych miejsc składowania, zajętość poszczególnych regałów oraz ich lokalizację. Wszystkie te informacje są prezentowane w formie graficznej, co ułatwia ich szybkie zrozumienie i interpretację.

Dodatkowo, systemy WMS umożliwiają tworzenie różnych map magazynów, w zależności od potrzeb użytkownika. Mapy te mogą zawierać różne informacje, np. o ilości dostępnych miejsc składowania, ich lokalizacji czy nawet temperaturze w poszczególnych strefach magazynowych. Dzięki temu menadżerowie magazynów mają pełną kontrolę nad stanem zajętości magazynu i mogą szybko podejmować decyzje w związku z organizacją przestrzeni magazynowej.

ZAJĘTOŚĆ MAGAZYNU i WIZUALIZACJA

Oprogramowanie magazynowe Studio Magazyn WMS.net dedykuje się do zarządzania przestrzenią magazynową. Jedną z jego funkcjonalności jest możliwość prezentacji zajętości magazynu, albo też wyświetlanie lokalizacji wybranych indeksów magazynowych z pomocą graficznych tabel. Funkcja dla poszczególnych stref magazynowych, czyli pomieszczeń wyświetla stan zajętości wg zdefiniowanych regałów, kolumn oraz poziomów. Wizualizacja zajętości magazynu jest niezwykle ważną funkcją oprogramowania WMS.

Parametry obrotu magazynowego, z jakimi mamy do czynienia w przypadku magazynu, przesądzają o przyjęciu konkretnego rozwiązania. Kryteria rozmieszczenia dóbr w magazynie można podzielić według:

  • Rodzajów asortymentów;
  • Dostawców lub dostaw;
  • Odbiorców lub odbiorów;
  • Przynależności do określonego wyrobu (kompletu);
  • Zastosowania pomocniczych urządzeń magazynowych;
  • Metody stałych miejsc składowania;
  • Metody wolnych miejsc składowania;
  • Rozmieszczenie według częstotliwości pobierania (rotacji). Metoda pozwala wyodrębnić w strefie składowania sektory składowe zgodnie z kryterium analizy ABC zapasów.

Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów według kryteriów ABC można wykorzystać mechanizmy skracania drogi przepływu towaru w magazynie. W układzie poziomym towary grupy A umieszczać się będzie w miejscach składowania w pobliżu najkrótszej odległości od drogi łączącej wejście i wyjście towarów. W układzie pionowym asortyment będzie się rozmieszczać zgodnie z zasadami ergonomii pracy rąk człowieka dla regałów obsługiwanych metodami „ręcznymi”, albo też zgodnie z charakterystyką podnoszenia środkami transportu (średnia wysokość podnoszenia)

wizualizacja zajętości magazynu

Wizualizacja zajętości magazynu – metody rozmieszczania towarów w magazynie

Wizualizacja zajętości magazynu jest szczególnie ważna dla firm logistycznych oraz producentów, którzy muszą efektywnie wykorzystywać przestrzeń magazynową. Dzięki systemowi WMS i zaawansowanym narzędziom wizualizacji zajętości magazynu, możliwe jest zwiększenie wydajności magazynowej, ograniczenie kosztów oraz minimalizacja ryzyka błędów w procesie magazynowania.

Podczas dostawy towar rozdzielany jet na odpowiednie jednostki ładunkowe (nośniki magazynowania, np. kartony zbiorcze) umożliwiające optymalne składowanie. Następnie automatycznie generują się dyspozycje właściwego umieszczenia towaru. Przypisuje się adresy magazynowe, czyli lokalizacje. W kolejnym kroku dane przekazuje się magazynierom odpowiedzialnym za transport w obiekcie magazynowym.

Oprogramowanie ewidencjonuje czas podjęcia, a także czas złożenia dyspozycji. Miejsce składowania w magazynach może być już rezerwowane na etapie składania zamówień zakupu przez odpowiedni dział. Pełna integralność systemu magazynowego pozwala na zarządzanie pracą logistyki i magazynowania już na bardzo wczesnym etapie. Program w pełni dostosowuje się do różnych wariantów działania magazynu oraz logistyki, dlatego możliwe jest, aby prace magazynierów były podzielone na odbierających towar i weryfikację dokumentów magazynowych WZ i PZ oraz na magazynierów odpowiedzialnych za rozmieszczenie przyjętego towaru na odpowiednich miejscach Magazynu Wysokiego Składowania.

Zarządzanie procesami w magazynie

Dyspozycje pobrania zapasu z odpowiedniej lokacji magazynowej, jak również przewiezienie go do wskazanej strefy magazynowej lub bramy wyjazdowej może być wykonywane na bieżąco w momencie otrzymania zlecenia lub z wyprzedzeniem.

Firmy działają w różny sposób, który można uwzględniać w programie – np. z udziałem strefy sprawdzania ilości oraz jakości. Program pozwala również na to, aby przyporządkować zapasy na bramie wyjazdowej do odpowiednich paczek, które przypisuje się do wybranej trasy, a także transportu. W ten sposób działania logistyczne nie kończą się na magazynie WMS. Monitoruje się je aż do momentu rozładowania transportu w miejscu docelowym.

Dodatkowym procesem obsługiwanym przez Magazyn Wysokiego Składowania jest cała ścieżka reklamacji. A więc odpowiedniego przyjmowania towaru na stan magazynu oraz dalsze śledzenie tego towaru w kontekście wysyłki do ewentualnego dostawcy/producenta. Aspektem kontrolnym Magazynu Wysokiego Składowania w programie są analizy pracy magazynierów. Jakość pracy = ilość pomyłek, czas wykonania dyspozycji, czas rozładunku i załadunku transportu itd.

Istotnym elementem wspierającym pracę magazynierów jest praca za pomocą przenośnych skanerów (radiowe terminale mobilne) wykorzystujące Windows CE lub Windows Mobile.

Wizualizacja zajętości magazynu
Wizualizacja zajętości magazynu
administrator systemu WMS

Więcej informacji na temat: Wizualizacja zajętości magazynu

Program do zarządzania magazynem oferuje rozwiązanie na kolektory danych z systemem Android. Pozwalają one na błyskawiczne wystawianie dokumentów magazynowych z wykorzystaniem wbudowanych skanerów kodów kreskowych. Ponadto możesz używać czytników RFID do identyfikacji cennych pozycji magazynowych lub nośników logistycznych. Optymalizacja zarządzania magazynem zalicza się do najważniejszych wyzwań. Podołać musi każdy podmiot zajmujący się szeroko rozumianą logistyką magazynową. Ład i porządek w magazynie to podstawa skutecznej pracy w magazynie.

Program magazynowy umożliwia scalanie towarów na kilka paczek w komplet. A także grupowanie towarów w zestawy. Program do zarządzania magazynem zapewnia obsługę numerów seryjnych towarów. Unikalnych identyfikatorów każdej sztuki towaru. Numery seryjne można śledzić w raportach i drukować na dokumentach. Czym jest WMS? W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie firmę działającą na średnią lub dużą skalę bez dedykowanego oprogramowania do zarządzania magazynem. Systemy WMS stanowią podstawowe narzędzie w zakresie administrowania przestrzenią magazynową.

Wizualizacja zajętości magazynu

Co oferuje Wizualizacja zajętości magazynu?

Systemy WMS

Systemy WMS do zarządzania stanami magazynowymi są kluczem dla prawidłowego funkcjonowania firmy branży 3PL. Złożoność logistyki trzeciej partii wymaga odpowiednich narzędzi w celu sprawnego dostarczenia towarów klientom na czas. W tym celu konieczne jest obecność systemu WMS, który zapewnia lepszą kontrolę nad towarami na magazynie i wspomaga wydajność pracy.

Menu ULUBIONE

MENU ULUBIONE – Użytkownik programu magazynowego (systemu WMS) może korzystać z konfigurowalnego menu ULUBIONE pozwalającego na szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych transakcji System WMS Oprogramowanie

Aplikacja internetowa internetowy program magazynowy online

Magazynowy program WMS dostępny jest na komputery z przeglądarką Internetową, a także na inne urządzenia mobilne, na których zainstalowano przeglądarkę Internetową. Kolektory danych z systemem Android także mogą używać programu WMS. System stworzony przez SoftwareStudio jest tak zaprojektowany, aby można było go obsługiwać na największą liczbę sposobów na różnych urządzeniach.

Miejsca składowania w magazynie

Miejsca składowania w magazynie to jedna z kluczowych kwestii, której należy poświęcić uwagę podczas projektowania i organizacji magazynu. Efektywny system składowania może przyspieszyć procesy magazynowe, zwiększyć wydajność pracy oraz minimalizować straty i koszty związane z magazynowaniem.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Android system WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w monitorowaniu wydajności magazynu.

System WMS praca z komputerem
System WMS

Program magazynowy WMS

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy przygotować oprogramowanie w stu procentach spełniające wymogi klienta. PROGRAM MAGAZYNOWY WMS w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

Android kompletacja
System WMS

Komisjonowanie towarów w magazynie

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Wizualizacja zajętości magazynu
system zarządzania magazynem
System WMS

WMS – system zarządzania magazynem

System Zarządzania Magazynem WMS.net to innowacyjne narzędzie, które pomaga firmom w zarządzaniu magazynami i procesami logistycznymi. Umożliwia ono sprawne i wydajne zarządzanie różnymi aspektami magazynowania, w tym przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie i kontrolę stanów magazynowych. System

System WMS praca z komputerem
System WMS

System WMS

System WMS Poznaj system WMS System magazynowy WMS Android System WMS.net System WMS to innowacyjne rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o firmach logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które cenią sobie efektywność swojego magazynowania. Jest to idealna propozycja

system WMS skaner Zebra Symbol Motorola
System WMS

Wydanie zewnętrzne Wz

Wydanie zewnętrzne Wz W jaki sposób system magazynowy elimuje powstawanie błędów ? Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego Wydanie zewnętrzne Wz w systemie WMS SoftwareStudio. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń. Odpowiednie