system WMS kartoteki

Kartoteki w systemie WMS

Kartoteka magazynowa jest dokumentem, który jest stosowany w magazynie w celu określenia, jakie produkty są obecnie przechowywane, w jakiej ilości, jaki jest ich stan magazynowy oraz jakie są ich pozycje w magazynie. Kartoteka magazynowa jest zazwyczaj oparta na unikalnym numerze SKU materiału magazynowego, dzięki czemu system wykorzystuje numer SKU do identyfikacji wszystkich produktów obecnie przechowywanych w magazynie.

Program WMS monitoruje dane dotyczące ilości dostępnego towaru w miejscach zbiórki. tworzy relacje między dostępnym stanem magazynowym, a zapotrzebowania wynikającego z zarejestrowanych zamówień, zleceń wysyłek.

Ciągła analiza tych informacji poprzez zaawansowane algorytmy skutkuje wygenerowaniem dokumentów zlecenia uzupełnienia miejsca zbiórki. Automatyczny mechanizm pozwala optymalizować przepływ towarów w obrębie magazynu, skraca czasy realizacji wysyłek, jednocześnie minimalizuje zaangażowanie pracowników magazynu. Program online do magazynowania towarów to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie magazynem za pomocą Internetu. Aby być skutecznym i użytecznym, taki program powinien posiadać następujące cechy:

 1. Łatwość użytkowania: Program powinien być prosty w obsłudze i intuicyjny, aby użytkownicy nie mieli problemów z jego korzystaniem.
 2. Elastyczność: Program powinien być elastyczny i pozwalać na dostosowanie do potrzeb użytkownika. Powinien też umożliwiać łatwe dodawanie nowych produktów i magazynów oraz zmianę parametrów istniejących produktów i magazynów.
 3. Szybkość działania: Program powinien działać szybko i sprawnie, aby umożliwić sprawne zarządzanie magazynem.
 4. Funkcjonalność: Program powinien posiadać odpowiednie narzędzia i funkcje, takie jak możliwość tworzenia raportów, śledzenie przepływu produktów czy zarządzanie zapasami.
 5. Bezpieczeństwo: Program powinien zapewniać odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych i uwierzytelnianie użytkowników, aby zapewnić ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i atakami.
 6. Możliwość integracji: Program powinien umożliwiać integrację z innymi narzędziami i systemami, takimi jak oprogramowanie księgowe czy systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM).
Kartoteki magazynowe są jednym z najważniejszych elementów systemu magazynowego WMS. WMS to skrót od systemu zarządzania magazynem (Warehouse Management System). System WMS składa się z wielu różnych aplikacji i mechanizmów, które służą do zarządzania magazynami i inwestycjami. System ten wykorzystuje wiele różnych rodzajów kartotek magazynowych do określania, jakie materiały magazynowe są przechowywane i gdzie są one składowane.
Kartoteki w systemie WMS

Oprogramowanie magazynowe służy obsłudze wszystkich procesów, tak, aby praca była skuteczniejsza, uporządkowana, a wszystkie dane znajdowały się w dostępnym dla pracowników miejscu. System WMS SoftwareStudio to nie tylko szybkie dodawanie zleceń przyjęć, wydań i zarządzania ewidencją, a także lokalizacją. To także kartoteki, które są niezwykle przydatne w codziennej pracy magazynowej. Kartoteki w systemie WMS są przejrzyste i wygodne w przeglądaniu oraz edycji.

System WMS (Warehouse Management System) to oprogramowanie, które służy do zarządzania magazynem i jego procesami. W ramach tego systemu mogą być przechowywane różne rodzaje kartotek, takie jak:

 1. Kartoteka produktów: Zawiera informacje o produktach przechowywanych w magazynie, takie jak nazwa, kod kreskowy, cena, ilość i jednostka miary. Może też zawierać informacje o dostawcach i odbiorcach oraz o sposobie przechowywania i dystrybucji produktów.
 2. Kartoteka magazynów: Zawiera informacje o magazynach, takie jak lokalizacja, pojemność, rodzaj przechowywanych produktów i sposób ich składowania. Może też zawierać informacje o warunkach magazynowych, takich jak temperatura i wilgotność.
 3. Kartoteka pracowników: Zawiera informacje o pracownikach magazynu, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, uprawnienia i obowiązki. Może też zawierać informacje o godzinach pracy, urlopach i innych absencjach.
 4. Kartoteka klientów: Zawiera informacje o klientach, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Może też zawierać informacje o zamówieniach i historii zakupów.
 5. Kartoteka dostawców: Zawiera informacje o dostawcach, takie jak nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail. Może też zawierać informacje o historii dostaw i cenach produktów.
 6. Kartoteka zamówień: Zawiera informacje o zamówieniach, takie jak numer zamówienia, data, rodzaj produktów, ilość i cena. Może też zawierać informacje o sposobie dostawy i płatności.

Wszystkie dane w jednym miejscu – kartoteki w systemie WMS

Niezwykle ważne jest to, aby w systemie magazynowym znajdowały się najważniejsze dane i informacje, z których korzysta się podczas pracy. Dzięki temu pracownicy, którzy mają dostęp do systemu mogą na bieżąco monitorować liczne informacje. Należą do nich dane dotyczące: pracowników, przewoźników, klientów, lokalizacji i wielu innych. Dlatego też w systemie WMS po wybraniu z panelu głównego opcji “kartoteki” wyświetlają się możliwe do wybrania kartoteki:

 • kontrahentów
 • pracowników
 • przewoźników
 • lokalizacji
 • palet
 • usług

Po wybraniu jakiejkolwiek z kartotek wyświetla się lista znajdującej się w niej pozycji, a także dodatkowe opcje. Dla przykładu, wybierając kartoteki kontrahentów wyświetli się ich lista z podziałem na najważniejsze informacje. Jest tam: nazwa, skrócona nazwa, NIP, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr referencyjny. Można dopisać nową kartotekę klienta wybierając “dopisz”, szybko edytować i aktualizować dane, przejrzeć historię i wiele innych. Wszystkie kartoteki można także sortować według wybranych przez siebie kryteriów.

Kartoteki w systemie WMS
WMS

Import i eksport kartotek

Poza możliwością ręcznego dodawania kartotek do systemu istnieje znacznie szybszy sposób na ich uzupełnianie. Poprzez system WMS SoftwareStudio można w ekspresowym tempie zaimportować i wyeksportować kartoteki z każdej kategorii. Wystarczy wybrać opcję “import kartotek” lub “eksport kartotek”, następnie wybrać kategorię i załączyć plik w formacie .xls.

Funkcje systemu WMS

Wdrażamy rozwiązania klasy WMS oraz wspieramy Klientów w ich utrzymaniu i rozwoju. Autorskie systemy znajdują się w czołówce najlepszych systemów magazynowych w Polsce. Jesteśmy software house z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy oprogramowanie magazynowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Obsługa kartotek kontrahentów, asortymentu oraz miejsc składowania. Szczegółowa ewidencja według numerów nośników logistycznych, numerów partii oraz dat produkcji czy terminów ważności.

Warehousing management system

Przedstawiamy rozwiązanie magazynu wysokiego składowanie będące niezależnym WMSem jak również systemem rozszerzającym standardową funkcjonalność systemów magazynowych. Rozwiązanie posiada własną kartotekę materiałową jak również może być zintegrowane z kartoteką materiałową dowolnego systemu magazynowego dając nam wizualną prezentację magazynu i zarządzanie ruchami towarów na magazynie.

System informatyczny w magazynie może również ułatwić właścicielom magazynu wykonywanie czynności. Takich jak kontrola jakości i etykietowanie produktów. Dodatkowo system informatyczny może również zapewnić właścicielom magazynu łatwy dostęp do informacji na temat stanów magazynowych. Ale także zamówień i dostaw produktów. System informatyczny w magazynie może być również zintegrowany z systemem informatycznym klienta, aby zapewnić szybszy i bardziej wydajny proces zarządzania magazynem.

Systemy WMS dla Wapro

Dzięki nowoczesnej technologii, logistyka zyskała skuteczne narzędzie techniczne, w tym także atrakcyjne aplikacje systemowe, dzięki którym informacja o stanie towarowym, czy konieczności złożenia zamówienia i wprowadzenia towaru na magazyn jest na bieżąco aktualizowana, a więc zawsze odzwierciedla bieżący stan magazynu. System taki umożliwia również szybkie i sprawne wydanie i pobranie towaru, a także obsługę kartoteki kodów towarów i opakowań.

WMS system magazynowy
Kartoteki w systemie WMS
Kartoteki w systemie WMS
mobilny system WMS

Więcej informacji na temat: Kartoteki w systemie WMS

Kartoteki magazynowe są jednym z najważniejszych elementów systemu magazynowego WMS. WMS to skrót od systemu zarządzania magazynem (Warehouse Management System). System WMS składa się z wielu różnych aplikacji i mechanizmów, które służą do zarządzania magazynami i inwestycjami. System ten wykorzystuje wiele różnych rodzajów kartotek magazynowych do określania, jakie materiały magazynowe są przechowywane i gdzie są one składowane.

Program WMS monitoruje dane dotyczące ilości dostępnego towaru w miejscach zbiórki. tworzy relacje między dostępnym stanem magazynowym, a zapotrzebowania wynikającego z zarejestrowanych zamówień, zleceń wysyłek.

Ciągła analiza tych informacji poprzez zaawansowane algorytmy skutkuje wygenerowaniem dokumentów zlecenia uzupełnienia miejsca zbiórki. Automatyczny mechanizm pozwala optymalizować przepływ towarów w obrębie magazynu, skraca czasy realizacji wysyłek, jednocześnie minimalizuje zaangażowanie pracowników magazynu. Program online do magazynowania towarów to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie magazynem za pomocą Internetu. Aby być skutecznym i użytecznym, taki program powinien posiadać następujące cechy:

 1. Łatwość użytkowania: Program powinien być prosty w obsłudze i intuicyjny, aby użytkownicy nie mieli problemów z jego korzystaniem.
 2. Elastyczność: Program powinien być elastyczny i pozwalać na dostosowanie do potrzeb użytkownika. Powinien też umożliwiać łatwe dodawanie nowych produktów i magazynów oraz zmianę parametrów istniejących produktów i magazynów.
 3. Szybkość działania: Program powinien działać szybko i sprawnie, aby umożliwić sprawne zarządzanie magazynem.
 4. Funkcjonalność: Program powinien posiadać odpowiednie narzędzia i funkcje, takie jak możliwość tworzenia raportów, śledzenie przepływu produktów czy zarządzanie zapasami.
 5. Bezpieczeństwo: Program powinien zapewniać odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych i uwierzytelnianie użytkowników, aby zapewnić ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i atakami.
 6. Możliwość integracji: Program powinien umożliwiać integrację z innymi narzędziami i systemami, takimi jak oprogramowanie księgowe czy systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM).
Kartoteki w systemie WMS

Co oferuje Kartoteki w systemie WMS?

Systemy WMS

Systemy WMS do zarządzania stanami magazynowymi są kluczem dla prawidłowego funkcjonowania firmy branży 3PL. Złożoność logistyki trzeciej partii wymaga odpowiednich narzędzi w celu sprawnego dostarczenia towarów klientom na czas. W tym celu konieczne jest obecność systemu WMS, który zapewnia lepszą kontrolę nad towarami na magazynie i wspomaga wydajność pracy.

WMS dla Wapro

Po co powstał WMS dla Wapro? Realizując oczekiwania naszych klientów, którzy na co dzień używają systemu ERP od firmy Wapro przygotowaliśmy rozwiązanie do obsługi magazynów.

Platforma WMS to rozwiązanie dla firm posiadających magazyny wysokiego składowania.

System magazynowy WMS

Czy potrzebujesz system magazynowy WMS? Istnieje wiele różnych typów oprogramowania magazynowego. Większość z nich ma ten sam podstawowy cel: sprawić, by magazyn działał wydajniej.

Integracja ENOVA

Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem ENOVA. Gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Integracja ENOVA zapewniona jest poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine na poziomie bazy MS SQL server.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Android system WMS
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z powrotem do magazynu. Stosowanie rotacji ma na celu zapewnienie, aby zamówienia były realizowane w określonym czasie, zapewniając ciągłość dostaw.

Android kompletacja
System WMS

Komisjonowanie towarów w magazynie

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Android system WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w monitorowaniu wydajności magazynu.

Kartoteki w systemie WMS
kod kreskowy
System WMS

Numery partii i daty przydatności

Numery partii i daty przydatności towarów w magazynie są ważnymi elementami zarządzania magazynem. Oznaczają one, kiedy dany towar powinien być wymieniony lub wycofany z magazynu. Przestrzeganie tych zasad jest ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość

Smart logistic industry 4.0 , QR Codes Asset warehouse and inventory management supply chain technology concept. Group of boxes in storehouse can check product inside and order pick time.
System WMS

Wiadomości na temat systemu WMS

Elastyczny system WMS Magazynowy system informatyczny. SYSTEM WMS. System WMS to rozwiązanie dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. System WMS jest to program klasy WMS

system WMS
System WMS

Zmiana lokalizacja ZL

W dzisiejszych czasach, bardzo ważnym elementem każdego systemu logistycznego jest funkcjonalność zmiany lokalizacji w systemie WMS (ang. Warehouse Management System) za pomocą dokumentu magazynowego. Dokument magazynowy to dokument wskazujący, że dane towary zostały zmienione z