softwarestudio
Kartoteki w systemie WMS

Kartoteki w systemie WMS

Kartoteki w systemie WMS są niezwykle ważne, ponieważ zawierają kluczowe dane i informacje, które są wykorzystywane w codziennej pracy. Dzięki nim pracownicy, którzy korzystają z systemu, mogą śledzić i aktualizować wiele istotnych informacji. Kartoteki te obejmują dane związane z pracownikami, przewoźnikami, klientami, lokalizacjami oraz wieloma innymi aspektami pracy magazynowej. To właśnie dzięki kartotekom system WMS staje się bardziej efektywnym narzędziem w zarządzaniu magazynem i obsłudze klienta.

Program WMS monitoruje dane dotyczące ilości dostępnego towaru w miejscach zbiórki. tworzy relacje między dostępnym stanem magazynowym, a zapotrzebowania wynikającego z zarejestrowanych zamówień, zleceń wysyłek.

Ciągła analiza tych informacji poprzez zaawansowane algorytmy skutkuje wygenerowaniem dokumentów zlecenia uzupełnienia miejsca zbiórki. Automatyczny mechanizm pozwala optymalizować przepływ towarów w obrębie magazynu, skraca czasy realizacji wysyłek, jednocześnie minimalizuje zaangażowanie pracowników magazynu. Program online do magazynowania towarów to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie magazynem za pomocą Internetu. Aby być skutecznym i użytecznym, taki program powinien posiadać następujące cechy:

 1. Łatwość użytkowania: Program powinien być prosty w obsłudze i intuicyjny, aby użytkownicy nie mieli problemów z jego korzystaniem.
 2. Elastyczność: Program powinien być elastyczny i pozwalać na dostosowanie do potrzeb użytkownika. Powinien też umożliwiać łatwe dodawanie nowych produktów i magazynów oraz zmianę parametrów istniejących produktów i magazynów.
 3. Szybkość działania: Program powinien działać szybko i sprawnie, aby umożliwić sprawne zarządzanie magazynem.
 4. Funkcjonalność: Program powinien posiadać odpowiednie narzędzia i funkcje, takie jak możliwość tworzenia raportów, śledzenie przepływu produktów czy zarządzanie zapasami.
 5. Bezpieczeństwo: Program powinien zapewniać odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych i uwierzytelnianie użytkowników, aby zapewnić ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i atakami.
 6. Możliwość integracji: Program powinien umożliwiać integrację z innymi narzędziami i systemami, takimi jak oprogramowanie księgowe czy systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM).
Kartoteki magazynowe są jednym z najważniejszych elementów systemu magazynowego WMS. WMS to skrót od systemu zarządzania magazynem (Warehouse Management System). System WMS składa się z wielu różnych aplikacji i mechanizmów, które służą do zarządzania magazynami i inwestycjami. System ten wykorzystuje wiele różnych rodzajów kartotek magazynowych do określania, jakie materiały magazynowe są przechowywane i gdzie są one składowane.

Oprogramowanie magazynowe służy obsłudze wszystkich procesów, tak, aby praca była skuteczniejsza, uporządkowana, a wszystkie dane znajdowały się w dostępnym dla pracowników miejscu. System WMS SoftwareStudio to nie tylko szybkie dodawanie zleceń przyjęć, wydań i zarządzania ewidencją, a także lokalizacją. To także kartoteki, które są niezwykle przydatne w codziennej pracy magazynowej. Kartoteki w systemie WMS są przejrzyste i wygodne w przeglądaniu oraz edycji.

System WMS (Warehouse Management System) to oprogramowanie, które służy do zarządzania magazynem i jego procesami. W ramach tego systemu mogą być przechowywane różne rodzaje kartotek, takie jak:

 1. Kartoteka produktów: Zawiera informacje o produktach przechowywanych w magazynie, takie jak nazwa, kod kreskowy, cena, ilość i jednostka miary. Może też zawierać informacje o dostawcach i odbiorcach oraz o sposobie przechowywania i dystrybucji produktów.
 2. Kartoteka magazynów: Zawiera informacje o magazynach, takie jak lokalizacja, pojemność, rodzaj przechowywanych produktów i sposób ich składowania. Może też zawierać informacje o warunkach magazynowych, takich jak temperatura i wilgotność.
 3. Kartoteka pracowników: Zawiera informacje o pracownikach magazynu, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, uprawnienia i obowiązki. Może też zawierać informacje o godzinach pracy, urlopach i innych absencjach.
 4. Kartoteka klientów: Zawiera informacje o klientach, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Może też zawierać informacje o zamówieniach i historii zakupów.
 5. Kartoteka dostawców: Zawiera informacje o dostawcach, takie jak nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail. Może też zawierać informacje o historii dostaw i cenach produktów.
 6. Kartoteka zamówień: Zawiera informacje o zamówieniach, takie jak numer zamówienia, data, rodzaj produktów, ilość i cena. Może też zawierać informacje o sposobie dostawy i płatności.

Wszystkie dane w jednym miejscu – kartoteki w systemie WMS

Niezwykle ważne jest to, aby w systemie magazynowym znajdowały się najważniejsze dane i informacje, z których korzysta się podczas pracy. Dzięki temu pracownicy, którzy mają dostęp do systemu mogą na bieżąco monitorować liczne informacje. Należą do nich dane dotyczące: pracowników, przewoźników, klientów, lokalizacji i wielu innych. Dlatego też w systemie WMS po wybraniu z panelu głównego opcji „kartoteki” wyświetlają się możliwe do wybrania kartoteki:

 • kontrahentów
 • pracowników
 • przewoźników
 • lokalizacji
 • palet
 • usług

Po wybraniu jakiejkolwiek z kartotek wyświetla się lista znajdującej się w niej pozycji, a także dodatkowe opcje. Dla przykładu, wybierając kartoteki kontrahentów wyświetli się ich lista z podziałem na najważniejsze informacje. Jest tam: nazwa, skrócona nazwa, NIP, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr referencyjny. Można dopisać nową kartotekę klienta wybierając „dopisz”, szybko edytować i aktualizować dane, przejrzeć historię i wiele innych. Wszystkie kartoteki można także sortować według wybranych przez siebie kryteriów.

Kartoteki w systemie WMS
WMS

Import i eksport kartotek

Poza możliwością ręcznego dodawania kartotek do systemu istnieje znacznie szybszy sposób na ich uzupełnianie. Poprzez system WMS SoftwareStudio można w ekspresowym tempie zaimportować i wyeksportować kartoteki z każdej kategorii. Wystarczy wybrać opcję „import kartotek” lub „eksport kartotek”, następnie wybrać kategorię i załączyć plik w formacie .xls.

Funkcje systemu WMS

Wdrażamy rozwiązania klasy WMS oraz wspieramy Klientów w ich utrzymaniu i rozwoju. Autorskie systemy znajdują się w czołówce najlepszych systemów magazynowych w Polsce. Jesteśmy software house z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy oprogramowanie magazynowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Obsługa kartotek kontrahentów, asortymentu oraz miejsc składowania. Szczegółowa ewidencja według numerów nośników logistycznych, numerów partii oraz dat produkcji czy terminów ważności.

Warehousing management system

Przedstawiamy rozwiązanie magazynu wysokiego składowanie będące niezależnym WMSem jak również systemem rozszerzającym standardową funkcjonalność systemów magazynowych. Rozwiązanie posiada własną kartotekę materiałową jak również może być zintegrowane z kartoteką materiałową dowolnego systemu magazynowego dając nam wizualną prezentację magazynu i zarządzanie ruchami towarów na magazynie.

System informatyczny w magazynie może również ułatwić właścicielom magazynu wykonywanie czynności. Takich jak kontrola jakości i etykietowanie produktów. Dodatkowo system informatyczny może również zapewnić właścicielom magazynu łatwy dostęp do informacji na temat stanów magazynowych. Ale także zamówień i dostaw produktów. System informatyczny w magazynie może być również zintegrowany z systemem informatycznym klienta, aby zapewnić szybszy i bardziej wydajny proces zarządzania magazynem.

Systemy WMS dla Wapro

Dzięki nowoczesnej technologii, logistyka zyskała skuteczne narzędzie techniczne, w tym także atrakcyjne aplikacje systemowe, dzięki którym informacja o stanie towarowym, czy konieczności złożenia zamówienia i wprowadzenia towaru na magazyn jest na bieżąco aktualizowana, a więc zawsze odzwierciedla bieżący stan magazynu. System taki umożliwia również szybkie i sprawne wydanie i pobranie towaru, a także obsługę kartoteki kodów towarów i opakowań.

System WMS

 • Kartoteki magazynowe

  Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej. Są więc kartoteki magazynowe elementem bazowym całej platformy magazynowej. W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu, a także zestawienie obrotów dla kartoteki. Polecenie HOME umożliwia powrót do strony głównej, czyli pulpituKartoteki magazynowe
 • Skanowanie numeru seryjnego

  Skanowanie numerów seryjnych to nieodłączna część współczesnej produkcji i przemysłu, która pomaga w zapewnieniu jakości produktów oraz w śledzeniu ich historii i pochodzenia. W świecie produkcji i przemysłu, śledzenie i identyfikacja urządzeń z unikalnym numerem seryjnym (SN – Serial Number) jest niezbędne. Te numery seryjne znajdują się w urządzeniach elektrycznych, elektronicznych lub mechanicznych. Aby toSkanowanie numeru seryjnego
 • Etykiety logistyczne GS1

  System GS1 jest niezwykle przydatny w przypadku firm, które zajmują się hurtowniczym składowaniem towarów i produkcji hurtowej. Ponieważ produkty są zazwyczaj dostarczane z wielu różnych źródeł, system GS1 zapewnia, że produkty są odpowiednio oznakowane, abyś mógł je łatwo identyfikować i dostarczać do odpowiedniego klienta. W ten sposób możesz upewnić się, że każdy produkt, który przechodziEtykiety logistyczne GS1
 • Magazyn SAP. Integracja programu magazynowego z SAP

  Integracja (magazyn SAP) jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji. A także ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych, która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania. Wykorzystuje się je w różnych obszarach organizacji doSAP-R3

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Program magazynowy WMS
System WMS

Program magazynowy WMS

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy

DEMO WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w

Rotacja i zaleganie
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja i zaleganie towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z

Kartoteki w systemie WMS
Wiadomości na temat systemu WMS
System WMS

Wiadomości na temat systemu WMS

SoftwareStudio to lider w dziedzinie technologii informatycznych. Specjalizujemy się w różnych rozwiązaniach dla przedsiębiorstw. Dziś chcemy przedstawić nasz system zarządzania magazynem, czyli Studio WMS.net.

WMS - system zarządzania magazynem
System WMS

WMS – system zarządzania magazynem

Zarządzanie magazynem to duże wyzwanie. Każdy przedsiębiorca wie, że efektywność w tej dziedzinie to klucz do sukcesu. Na szczęście technologia nadąża za potrzebami rynku. Dlatego

Dokumenty magazynowe
System WMS

Dokumenty magazynowe

W zarządzaniu magazynami, dokumenty magazynowe oraz wystawianie i import danych do programu magazynowego są kluczowe.

Dokumenty te rejestrują i monitorują przepływ towarów i informacji, a także