softwarestudio
Komisjonowanie towarów w magazynie

Komisjonowanie towarów w magazynie

Komisjonowanie towa­ru to ważny ele­ment w zarządzaniu maga­zy­nem. Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Komisjonowanie zazwyczaj polega na sprawdzaniu partii produktów, gdzie technik magazynowy sprawdza ilość i jakość towaru oraz wszelkie potencjalne wady. Komisja za pośrednictwem wzoru lub wzoru liczbowego określa, ile sztuk towaru jest ocenianych. Istnieją również procedury dotyczące pomiaru każdego produktu i sprawdzania, czy spełnia narzucone przez firmę normy.

Skuteczne komisjonowanie towaru wymaga monitorowania procesu i określenia jego kluczowych wskaźników, w tym czasu i wydajności. Przy prawidłowym czasie komisjonowania i określeniu przepustowości komisjonowania można łatwo obliczyć potrzebny nakład pracy do wykonania w ciągu określonego okresu.

Kluczem do skutecznego komisjonowania towaru jest zastosowanie właściwych procedur i narzędzi. Celem tego, aby minimalizować ryzyko błędu i zagwarantować, że wszelkie towary są jakościowo sprawdzane. Zarządzanie towarem, w tym odpowiedni magazyn towarów w zależności od potrzeb stanowi ważne wsparcie dla funkcjonowania procesu komisjonowania.

Program do magazynu

Komisjonowanie towaru w magazynie jest istotnym aspektem w wielu systemach magazynowych, służąc do oceny i ustalania jakości produktów, sprawdzania ilości i potwierdzania poprawności dostaw ­­– a to wszystko jest kluczowe dla funkcjonowania dobrze prosperującego biznesu.

Komisjonowanie towarów w magazynie

Komisjonowanie towa­ru to ważny ele­ment w zarządzaniu maga­zy­nem. Pomaga kontrolować jakość towa­rów i śledzić zmiany cen oraz dostaw. Aby było skuteczne, trzeba zastosować dobre zarządzanie i procedury.

Komisjonowanie to proces przygotowania zamówienia, polegający na zebraniu odpowiednich produktów z magazynu i przygotowaniu ich do wysyłki do klienta. Jest to jedno z najważniejszych zadań w magazynie, ponieważ od jego efektywności zależy terminowość dostaw oraz zadowolenie klienta.

System ostrożnego komisjonowania powinien obejmować sprawdzić wszystkich towarów w celu wykluczenia uszkodzonych lub niewystarczająco oczyszczonych elementów. Wiele rzeczy można zrobić, aby ułatwić komisjonowanie. Takie jak poprawianie jakości produktów i regularne usuwanie z magazynu towarów przeterminowanych lub zepsutych.

program magazynowy w chmurze

KOMISJONOWANIE TOWARÓW W MAGAZYNIE

Aby proces komisjonowania był skuteczny i szybki, wykorzystuje się różne systemy informatyczne i technologie. Jednym z takich systemów jest WMS (Warehouse Management System). Ten system umożliwia kontrolę nad całym procesem komisjonowania, począwszy od wygenerowania zamówienia, a skończywszy na zebraniu towarów i ich wyjściu z magazynu.

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty:

 • Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania)
 • Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestruje się przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”.

Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Jeśli chcesz zarejestrować przyjęcie po przepakowaniu, to wykonujesz to za pomocą dokumentu przyjęcia wewnętrznego Pw. Ten dokument ma oznaczenie statusem „P”. W nagłówku tego dokumentu wybierasz kontrahenta, a w pozycjach dokumentu wyświetla się lista towarów tego kontrahenta.

Warto dodać, że przyjęcia z przepakowania nie wlicza się do zestawień kosztów. Jeśli jednak przepakowujesz towar na mniejsze palety, to konieczne jest uwzględnienie odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania.

Komisjonowanie towarów w magazynie

Urządzenia mobilne

Dla urządzeń z systemem Android dostępny jest dedykowany moduł, za pomocą którego można mieć dostęp do wybranych informacji z magazynu. Terminale mobilne (kolektory danych) wyposażone w czytniki kodów kreskowych pozwalają magazynierom na szybką i precyzyjną pracę, dzięki skanowaniu kodów na paletach SSCC.

Koszty magazynowania są ustalane w kartotece cennikowej dla kontrahenta. To pozwala na określenie jednej stawki kosztów magazynowania. Jeśli palety w magazynie nie mogą być obciążone pełnym kosztem, można wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów.

Ta wartość jest zapisywana w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawka za magazynowanie palet z uwzględnieniem współczynnika jest obliczana jako iloczyn stawki podstawowej i współczynnika.

komisjonowanie

Komisjonowanie – order picking

Podczas komisjonowania towarów, magazynier musi skrupulatnie planować trasę do zebrania wszystkich produktów. Wykorzystuje się skanery kodów kreskowych do szybkiej identyfikacji produktów. Dodatkowo, oprogramowanie pomaga wyznaczyć optymalną trasę dla magazyniera, ułatwiając cały proces.

Warto także pamiętać o odpowiednim oznakowaniu regałów i miejsc składowania, co ułatwia i przyspiesza proces komisjonowania oraz minimalizuje ryzyko pomyłek.

W zależności od potrzeb i charakteru działalności magazynowej, istnieje wiele różnych sposobów komisjonowania, takich jak komisjonowanie z wykorzystaniem wózków widłowych, komisjonowanie w systemie voice picking czy komisjonowanie z wykorzystaniem robotów magazynowych.

W każdym przypadku kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie i zorganizowanie procesu komisjonowania, a także wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technologii, które pomogą w jego efektywnym przeprowadzeniu.

Pobieranie towarów wg ścieżki zbiorczej – marszruty

Odpowiedni dokument magazynowy przesyła się do terminala radiowego, stanowiąc polecenia dla magazyniera. Na wyświetlaczu urządzenia (terminal z Windows Mobile/ Windows CE) pojawiają się informacje o towarach do skompletowania. Dane pojawiające się na wyświetlaczu sortuje się w taki sposób, aby zoptymalizować poruszanie się operatora po magazynie, sortowanie wg ścieżki zbiorczej.

Operator udaje się na wskazane na wyświetlaczu miejsce lokalizacji, następnie sczytuje kody kreskowe z towaru oraz miejsca lokalizacji. Terminal na bieżąco kontroluje proces kompletowania towarów – sygnalizując komunikatem na wyświetlaczu oraz odpowiednim dźwiękiem błąd Operatora (np. odczyt kodu kreskowego z niewłaściwego towaru).

Kontrola Operacji składowania

W magazynach, w których istnieje konieczność ścisłej kontroli lokalizacji, czyli miejsc składowania przechowywanych towarów stosuje się znakowanie miejsc lokalizacji za pomocą specjalnych kodów – oznaczeń. Miejsca składowania znakuje się etykietą z jawnym określeniem unikalnego miejsca składowania oraz prezentacją tego w postaci kodu kreskowego.

Kod kreskowy miejsca składowania generuje się na podstawie zdefiniowanej struktury magazynu w oprogramowaniu magazynowym. Podczas układania towarów na miejscach lokalizacji magazynier odczytuje kod towaru, a także kod lokalizacji na którą kładzie towar. Dzięki tej Operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji.

System WMS

 • Dokumenty magazynowe

  Firmom logistycznym ciężko wyobrazić sobie sprawne realizowanie procesów zachodzących w logistyce bez wspomagających narzędzi informatycznych określanych systemami WMS. Działania tego typu są obecnie usprawnione i udoskonalone dzięki możliwości stosowania WMS.  Rozwiązania WMS często zbudowane są z modułów realizujących określone zadania. Program główny odpowiada za zarządzanie składowaniem i zarządzanie towarami. system WMS android
 • Operacje magazynowe

  Obsługa magazynu obejmuje wspieranie wszystkich procesów organizacyjnych, w których materiały i produkty poruszają się w i wychodzą z magazynu. Pracownicy magazynu muszą być na bieżąco z porządkiem magazynowym, zapasem zasobów oraz dostawami produktów. Do ich zadań należy wykonywanie list zaopatrzeniowych i sprawdzenie ich zgodności z planem zakupów firmy oraz ich dostawców. Co więcej, powinni oniOperacje magazynowe
 • Warehouse Management System

  Warehouse Management System e-commerce (WMS) to system zarządzania magazynem, który pozwala stworzyć, zorganizować i kontrolować ruch produktów, od momentu składowania do momentu ich wysyłki. Systemy WMS śledzą fizyczną lokalizację produktów, a także ich status aktywności.
 • Przyjęcie do magazynu

  Przyjęcie do magazynu może odbywać się na dwie różne sposoby – jako dostawa z zewnątrz lub z wewnątrz przedsiębiorstwa. Proces przyjęcia towarów do magazynu jest niezwykle ważny dla każdego biznesu. Przyjmowanie towarów do magazynu oznacza, że produkty są dostarczane do magazynu, gdzie są one przechowywane aż do wysyłki do klienta. W przypadku sklepów internetowych iPrzyjęcie do magazynu

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Rotacja i zaleganie
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja i zaleganie towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z

DEMO WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w

Kartoteki w systemie WMS
Paulina Nijak

Kartoteki w systemie WMS

Kartoteki w systemie WMS są niezwykle ważne, ponieważ zawierają kluczowe dane i informacje, które są wykorzystywane w codziennej pracy. Dzięki nim pracownicy, którzy korzystają z systemu, mogą śledzić i aktualizować wiele istotnych informacji. Kartoteki te

Komisjonowanie towarów w magazynie
System awizacyjny
System WMS

System awizacyjny

Nowoczesny system awizacyjny to ważne narzędzie w zarządzaniu dostawami w magazynie. Dzięki niemu możesz zautomatyzować proces awizacji, co znacznie usprawnia codzienne operacje.
System ten

System magazynowy online
System WMS

menu

Obecnie wiele firm polega na oprogramowaniu do śledzenia odbioru, przechowywania i przemieszczania towarów. Oprogramowanie to może być wykorzystywane do różnych celów, takich jak wewnętrzne przyjmowanie

Oprogramowanie WMS
System WMS

Oprogramowanie WMS

Oprogramowanie WMS od SoftwareStudio rewolucjonizuje zarządzanie magazynem. Pozwala na dokładne śledzenie towarów od momentu ich przyjęcia do magazynu. Z chwilą przyjęcia przesyłki, system automatycznie rejestruje