softwarestudio
Android kompletacja

Komisjonowanie towarów w magazynie

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Komisjonowanie zazwyczaj polega na sprawdzaniu partii produktów, gdzie technik magazynowy sprawdza ilość i jakość towaru oraz wszelkie potencjalne wady. Komisja za pośrednictwem wzoru lub wzoru liczbowego określa, ile sztuk towaru jest ocenianych. Istnieją również procedury dotyczące pomiaru każdego produktu i sprawdzania, czy spełnia narzucone przez firmę normy.

Skuteczne komisjonowanie towaru wymaga monitorowania procesu i określenia jego kluczowych wskaźników, w tym czasu i wydajności. Przy prawidłowym czasie komisjonowania i określeniu przepustowości komisjonowania można łatwo obliczyć potrzebny nakład pracy do wykonania w ciągu określonego okresu.

Kluczem do skutecznego komisjonowania towaru jest zastosowanie właściwych procedur i narzędzi. Celem tego, aby minimalizować ryzyko błędu i zagwarantować, że wszelkie towary są jakościowo sprawdzane. Zarządzanie towarem, w tym odpowiedni magazyn towarów w zależności od potrzeb stanowi ważne wsparcie dla funkcjonowania procesu komisjonowania.

Program do magazynu

Komisjonowanie towaru w magazynie jest istotnym aspektem w wielu systemach magazynowych, służąc do oceny i ustalania jakości produktów, sprawdzania ilości i potwierdzania poprawności dostaw ­­– a to wszystko jest kluczowe dla funkcjonowania dobrze prosperującego biznesu.
Komisjonowanie towarów w magazynie

Komisjonowanie towaru jest ważnym elementem w dowolnym systemie zarządzania magazynem. Skutecznie zapewniając jakość określonego towaru i ułatwiając monitorowanie fluktuacji cen i aktualności dostaw. Aby system komisjonowania działał sprawnie, ważne jest, aby przyjąć skuteczne podejście do zarządzania i stosowania odpowiednich procedur.

Komisjonowanie to proces przygotowania zamówienia, polegający na zebraniu odpowiednich produktów z magazynu i przygotowaniu ich do wysyłki do klienta. Jest to jedno z najważniejszych zadań w magazynie, ponieważ od jego efektywności zależy terminowość dostaw oraz zadowolenie klienta.

System ostrożnego komisjonowania powinien obejmować sprawdzić wszystkich towarów w celu wykluczenia uszkodzonych lub niewystarczająco oczyszczonych elementów. Wiele rzeczy można zrobić, aby ułatwić komisjonowanie. Takie jak poprawianie jakości produktów i regularne usuwanie z magazynu towarów przeterminowanych lub zepsutych.

program magazynowy w chmurze

KOMISJONOWANIE TOWARÓW W MAGAZYNIE

Aby proces komisjonowania był skuteczny i szybki, często wykorzystywane są różne systemy informatyczne i technologie. Jednym z takich systemów jest WMS (Warehouse Management System), który umożliwia kontrolę nad całym procesem komisjonowania. Od momentu wygenerowania zamówienia, poprzez zebranie towarów, aż do ich wyjścia z magazynu.

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty:

  • Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania)
  • Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestruje się przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”.

Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Przyjęcie po przepakowaniu rejestruje się za pomocą dokumentu przyjęcia wewnętrznego Pw oznaczonego statusem „P”. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahenta, w pozycjach dokumentu wyświetla się lista towarów kontrahenta. Przyjęcia z przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów. Przy przepakowaniu towaru na mniejsze palety wymagane jest zastosowanie odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania.

System WMS inwentaryzacja

Urządzenia mobilne

Dla urządzeń z systemem Android dostępny jest dedykowany moduł, za pomocą którego można mieć dostęp do wybranych informacji z magazynu. Terminale mobilne (kolektory danych) wyposażone w czytniki kodów kreskowych pozwalają magazynierom na szybką i precyzyjną pracę, dzięki skanowaniu kodów na paletach SSCC.

Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy magazynowe palety nie mogą być obciążone pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Wartość zapisywana jest w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawka za magazynowanie palet ze współczynnikiem obliczana jest jako iloczyn stawki podstawowej, a także współczynnika.

komisjonowanie

Komisjonowanie – order picking

Podczas komisjonowania towarów, ważne jest także skrupulatne planowanie trasy, którą ma przejść magazynier w celu zebrania wszystkich produktów. Aby ułatwić to zadanie, wykorzystywane są różne technologie, takie jak skanery kodów kreskowych, które pozwalają na błyskawiczne zidentyfikowanie produktów, oraz oprogramowanie, które wyznacza optymalną trasę dla magazyniera.

Warto także pamiętać o odpowiednim oznakowaniu regałów i miejsc składowania, co ułatwia i przyspiesza proces komisjonowania oraz minimalizuje ryzyko pomyłek.

W zależności od potrzeb i charakteru działalności magazynowej, istnieje wiele różnych sposobów komisjonowania, takich jak komisjonowanie z wykorzystaniem wózków widłowych, komisjonowanie w systemie voice picking czy komisjonowanie z wykorzystaniem robotów magazynowych.

W każdym przypadku kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie i zorganizowanie procesu komisjonowania, a także wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technologii, które pomogą w jego efektywnym przeprowadzeniu.

Pobieranie towarów wg ścieżki zbiorczej – marszruty

Odpowiedni dokument magazynowy przesyła się do terminala radiowego, stanowiąc polecenia dla magazyniera. Na wyświetlaczu urządzenia (terminal z Windows Mobile/ Windows CE) pojawiają się informacje o towarach do skompletowania. Dane pojawiające się na wyświetlaczu sortuje się w taki sposób, aby zoptymalizować poruszanie się operatora po magazynie, sortowanie wg ścieżki zbiorczej.

Operator udaje się na wskazane na wyświetlaczu miejsce lokalizacji, następnie sczytuje kody kreskowe z towaru oraz miejsca lokalizacji. Terminal na bieżąco kontroluje proces kompletowania towarów – sygnalizując komunikatem na wyświetlaczu oraz odpowiednim dźwiękiem błąd Operatora (np. odczyt kodu kreskowego z niewłaściwego towaru).

Stany magazynowe

Stany magazynowe ogółem i szczegółowo, stany wg kontrahentów, stan bieżący oraz na dowolny dzień. Program pozwala dowolnie planować strukturę magazynu i oznaczeń miejsc składowania. Jeżeli miejsca te tworzą regały ustawione w rzędach, a w każdym regale są oznakowane kolumny, to stany magazynowe możemy wyświetlać za pomocą wizualizacji 2D.

Kontrola Operacji składowania

W magazynach, w których istnieje konieczność ścisłej kontroli lokalizacji, czyli miejsc składowania przechowywanych towarów stosuje się znakowanie miejsc lokalizacji za pomocą specjalnych kodów – oznaczeń. Miejsca składowania znakuje się etykietą z jawnym określeniem unikalnego miejsca składowania oraz prezentacją tego w postaci kodu kreskowego.

Kod kreskowy miejsca składowania generuje się na podstawie zdefiniowanej struktury magazynu w oprogramowaniu magazynowym. Podczas układania towarów na miejscach lokalizacji magazynier odczytuje kod towaru, a także kod lokalizacji na którą kładzie towar. Dzięki tej Operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji.

System WMS i komisjonowanie towarów w magazynie Program do prowadzenia magazynu

Program do magazynu

Program magazynowy, czyli oprogramowanie magazynowe. Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce Internetowej. Programy magazynowe można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android. Magazyn w chmurze działa w środowisku wirtualnym, np. VMWare i udostępniany jest użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu. Dlaczego system WMS i komisjonowanie towarów w magazynie ułatwia pracę w magazynie?

PROGRAM DO MAGAZYNU

Czy system WMS i komisjonowanie towarów w magazynie można używać na telefonach?

W ofercie SoftwareStudio znajduje się program do magazynowania towaru. Wysokie koszty pracy oraz wymagania związane z szybkością i jakością realizacji zleceń powodują dążenia do automatyzacji magazynu. Za koordynacją działań między elementami automatyki a systemem magazynowym odpowiadają specjalistyczne rozwiązania. Zwykle dostarczane są przez producenta automatyki magazynowej. Posiada ona API za pomocą którego system WMS może wydawać dyspozycje składowania lub wydania towaru.

Program do prowadzenia magazynu System WMS i komisjonowanie towarów w magazynie

Czy zapoznałeś się z ofertą na systemy wysokiego składowania ?

Specjalizujemy się w programowaniu opartym o popularne standardy baz danych Microsoft SQL server. Spodziewasz się, że systemy wysokiego składowania pozwalają przyjmować oraz wydawać towary po numerze partii. Umożliwiają łatwe drukowanie etykiet na asortyment, a także zaawansowaną obsługę kodów kreskowych. System może działać autonomicznie, nie wymaga integracji z systemem nadrzędnym. Mimo to istnieje możliwość integracji z systemem ERP lub dostawcy.

Czy chcesz poznać system WMS i komisjonowanie towarów w magazynie ?

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy ERP. Systemy WMS posiadają kluczowe znaczenie dla operatorów logistycznych, obsługujących znaczną liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych. Specjalizujemy się w programowaniu opartym o popularne standardy baz danych Microsoft SQL server.

System WMS i komisjonowanie towarów w magazynie Program WMS

System zarządzania magazynem WMS

Poznaj system zarządzania magazynem, czyli oprogramowanie magazynowe. Nasz system zarządzania magazynem obejmuje wszystkie istotne z punktu widzenia kierownika magazynu operacje i ich ewidencję. W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS obsługujący magazyn wysokiego składowania. SoftwareStudio oferuje tworzenie programów na zamówienie, a w szczególności programy Internetowe oraz aplikacje na telefon i tablet z systemem Android.

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS

Czy na system WMS i komisjonowanie towarów w magazynie otrzymałeś już ofertę ?

Program do prowadzenia magazynu można uruchamiać na urządzeniach na systemie Android oraz za pomocą przeglądarki Internetowej: Chrome, FireFox, Safarii, Internet Explorer, Edge, Opera. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności rozwiązań Internetowych do pracy OnLine, oraz radiowych terminali mobilnych. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji Internetowych ASP.NET pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp. pracownikom firmy obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania. Program do zarządzania magazynem WMS wykracza daleko poza standardowe funkcje zintegrowanych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. Wiele nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII.

Co charakteryzuje warehouse managment system ?

Specjalizujemy się w programowaniu opartym o popularne standardy baz danych Microsoft SQL server. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przechowywanych produktów. Szczegółowa dokumentacja procesów przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydawania towarów. Możliwość szczegółowego określenia i monitorowania miejsca składowania z dokładnością do numeru partii dostawy. Program wskazuje magazynierowi zoptymalizowaną ścieżkę kompletacji wszystkich zamówionych pozycji, dzięki czemu kompletacja przebiega o wiele wydajniej niż w przypadku realizowania jej tradycyjną metodą. System zarządzania magazynem WMS można wdrożyć zarówno lokalnie w pojedynczym magazynie, jak i centralnie w chmurze prywatnej do obsługi wielu magazynów w różnych lokalizacjach – struktura rozproszona.

Komisjonowanie towarów w magazynie
Komisjonowanie towarów w magazynie
SAP program WMS

Więcej informacji na temat: Komisjonowanie towarów w magazynie

Komisjonowanie towaru w magazynie jest istotnym aspektem w wielu systemach magazynowych, służąc do oceny i ustalania jakości produktów, sprawdzania ilości i potwierdzania poprawności dostaw ­­– a to wszystko jest kluczowe dla funkcjonowania dobrze prosperującego biznesu.

Komisjonowanie zazwyczaj polega na sprawdzaniu partii produktów, gdzie technik magazynowy sprawdza ilość i jakość towaru oraz wszelkie potencjalne wady. Komisja za pośrednictwem wzoru lub wzoru liczbowego określa, ile sztuk towaru jest ocenianych. Istnieją również procedury dotyczące pomiaru każdego produktu i sprawdzania, czy spełnia narzucone przez firmę normy.

Skuteczne komisjonowanie towaru wymaga monitorowania procesu i określenia jego kluczowych wskaźników, w tym czasu i wydajności. Przy prawidłowym czasie komisjonowania i określeniu przepustowości komisjonowania można łatwo obliczyć potrzebny nakład pracy do wykonania w ciągu określonego okresu.

Kluczem do skutecznego komisjonowania towaru jest zastosowanie właściwych procedur i narzędzi. Celem tego, aby minimalizować ryzyko błędu i zagwarantować, że wszelkie towary są jakościowo sprawdzane. Zarządzanie towarem, w tym odpowiedni magazyn towarów w zależności od potrzeb stanowi ważne wsparcie dla funkcjonowania procesu komisjonowania.

Komisjonowanie towarów w magazynie

Co oferuje Komisjonowanie towarów w magazynie?

Systemy WMS

Systemy WMS do zarządzania stanami magazynowymi są kluczem dla prawidłowego funkcjonowania firmy branży 3PL. Złożoność logistyki trzeciej partii wymaga odpowiednich narzędzi w celu sprawnego dostarczenia towarów klientom na czas. W tym celu konieczne jest obecność systemu WMS, który zapewnia lepszą kontrolę nad towarami na magazynie i wspomaga wydajność pracy.

WMS system zarządzania magazynem

Systemy magazynowe można uruchamiać na kolektorach danych Android oraz za pomocą przeglądarki Internetowej. Do obsługi można wykorzystywać urządzenia różnego typu. Zarówno tablety, telefony komórkowe, jak i komputery stacjonarne, czy laptopy. WMS SoftwareStudio jest systemem dopasowanym do każdego rodzaju urządzenia i może być wdrożony również jako aplikacja na Android.

Systemy magazynowe na zamówienie

Polskie systemy magazynowe na zamówienie są coraz popularniejsze ze względu na unikalne cechy, dzięki którym są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Polskie systemy magazynowe nie tylko oferują skalowalność zgodną z przyszłą ekspansją, ale są również łatwe do dostosowania do różnych rodzajów towarów przy jednoczesnym zwiększaniu produktywności i efektywności. Polskie systemy magazynowe tworzone są w oparciu o najnowsze technologie w połączeniu z zaawansowanymi systemami zarządzania, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie dla magazynu.

WMS wady i zalety

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety, które należy wziąć pod uwagę przy decyzjach dotyczących jego wykorzystania.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Android system WMS
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z powrotem do magazynu. Stosowanie rotacji ma na celu zapewnienie, aby zamówienia były realizowane w określonym czasie, zapewniając ciągłość dostaw.

system WMS kartoteki
Paulina Nijak

Kartoteki w systemie WMS

Kartoteka magazynowa jest dokumentem, który jest stosowany w magazynie w celu określenia, jakie produkty są obecnie przechowywane, w jakiej ilości, jaki jest ich stan magazynowy oraz jakie są ich pozycje w magazynie. Kartoteka magazynowa jest zazwyczaj oparta na unikalnym numerze SKU materiału magazynowego, dzięki czemu system wykorzystuje numer SKU do identyfikacji wszystkich produktów obecnie przechowywanych w magazynie.

Android system WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w monitorowaniu wydajności magazynu.

Komisjonowanie towarów w magazynie
Software-WMS
System WMS

System WMS

Oprogramowanie dla branży logistycznej charakteryzuje się innymi cechami niż programy magazynowe dostępne w systemach klasy ERP, oprogramowanie handlowe.

Współpraca programu Studio Magazyn WMS.net z systemem SAP R3 pozwala na zintegrowane zarządzanie magazynem wysokiego składowania wraz z procesami logistycznymi w SAP ERP.
System WMS

Instalacja z pliku APK

Należy wykorzystywać jedynie w przypadku konieczności ekspresowej  instalacji aktualizacji oraz na urządzeniach nie wspierających usług Google – bez marketu Google Play.Plik należy pobrać na urządzenie i uruchomić. Jeżeli wcześniej nie były instalowane aplikacje spoza marketu

kod kreskowy
System WMS

Numery partii i daty przydatności

Numery partii i daty przydatności towarów w magazynie są ważnymi elementami zarządzania magazynem. Oznaczają one, kiedy dany towar powinien być wymieniony lub wycofany z magazynu. Przestrzeganie tych zasad jest ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość