softwarestudio
SAP WM jest modułem, który zapewnia zaawansowane funkcje gospodarki magazynowej, takie jak zarządzanie lokalizacjami magazynowymi, kontrola stanów magazynowych, zarządzanie dostawami i zamówieniami

Warehouse Management System

Warehouse Management System e-commerce (WMS) to system zarządzania magazynem, który pozwala stworzyć, zorganizować i kontrolować ruch produktów, od momentu składowania do momentu ich wysyłki. Systemy WMS śledzą fizyczną lokalizację produktów, a także ich status aktywności.

Warehouse Management System (WMS) to oprogramowanie, które służy do zarządzania magazynem i jego procesami. WMS umożliwia automatyzację i usprawnienie pracy w magazynie poprzez zarządzanie danymi i procesami magazynowymi.

Funkcje, jakie może oferować WMS, obejmują m.in.:

 • Rejestrowanie przyjęć i wydań towarów z magazynu
 • Śledzenie ilości i lokalizacji produktów w magazynie
 • Planowanie pracy i optymalizację procesów magazynowych
 • Tworzenie raportów i analiz dotyczących przepływu towarów w magazynie
 • Zarządzanie zapasami i optymalizację stanów magazynowych
 • Integrację z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) czy systemy księgowe

WMS może być używane w różnych branżach i w różnych rodzajach magazynów, takich jak magazyny hurtowni, magazyny produkcyjne czy magazyny e-commerce. WMS może być dostarczane w formie oprogramowania na licencji lub jako usługa SaaS (Software as a Service), w której oprogramowanie jest udostępniane przez dostawcę za pośrednictwem Internetu.

Co to jest Warehouse Management System?

Głównym celem WMS jest zwiększenie efektywności magazynów w wielu obszarach, w tym wpływ na ogólną produktywność, kontrola stanu magazynowego, poprawa szybkości i jakości serwisu, zmniejszenie kosztów i zwiększenie wykorzystania zasobów. Systemy WMS umożliwiają nadzorowanie i usprawnienie dostaw, włączając w to precyzyjne planowanie, inwentaryzację, przyjmowanie, kontrolę jakości i przygotowanie do wysyłki. To pomaga magazynom przestrzegać zobowiązań w zakresie dostaw zgodnie z poziomami narzuconymi przez klientów, zapewniając wsparcie optymalizacji procedur magazynowych.
Warehouse Management System

Warehouse Management System e-commerce pomaga magazynierom sprawniej zarządzać zaopatrzeniem, poprzez automatyzację procesów, takich jak planowanie, skanowanie, inwentaryzacja, śledzenie i raportowanie. Umożliwia wizualizację danych o ruchu magazynowym dotyczących lokalizacji, stanów magazynowych, niedoborów i dostępności produktów w celu optymalizacji wszystkich procesów zarządzania stanem magazynowym.

Rozwiązania klasy Warehouse Management System (WMS) dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia magazynu na potrzeby własnej firmy – ewidencja ilościowo-wartościowa. Magazyn wysokiego składowania wymaga dedykowanego oprogramowania do używania na komputerach, a także urządzeniach mobilnych z Windows CE lub Android.

Oprogramowanie Warehouse Management System firmy SoftwareStudio pozwala na kontrolę stanów magazynowych dla wybranego magazynu, wszystkich magazynów, według wybranych cech towarów. A także według dostawców czy właścicieli towaru. Ewidencja w magazynie jest prowadzona w układzie ilościowym z dokładnością do miejsca składowania. A także numerów partii lub numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności.

Czym się charakteryzuje Warehouse Management System dla e-commerce?

Warehouse Management System (WMS) dla e-commerce to oprogramowanie, które służy do zarządzania magazynem i procesami związanymi z obsługą zamówień internetowych. Charakteryzuje się ono szeregiem specyficznych funkcji i narzędzi, które są przeznaczone do obsługi e-commerce.

Oto kilka przykładów takich funkcji:

 • Obsługa zamówień i wysyłek: WMS dla e-commerce umożliwia rejestrowanie zamówień i automatyzację procesu przygotowywania paczek do wysyłki. Może też umożliwiać integrację z systemami wysyłkowymi i generowanie etykiet adresowych oraz dokumentów celnych.
 • Zarządzanie zapasami: WMS dla e-commerce umożliwia śledzenie stanów magazynowych i automatyzację procesów związanych z dostawami i zamówieniami. Może też umożliwiać optymalizację zapasów i zarządzanie niezgodnościami stanów magazynowych.
 • Obsługa klienta: WMS dla e-commerce umożliwia obsługę reklamacji i zwrotów oraz automatyzację procesów związanych z obsługą klienta. Może też umożliwiać integrację z systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM) i udostępnianie informacji o stanach magazynowych i dostępności produktów.
 • Raportowanie i analizy: WMS dla e-commerce umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów i analiz dotyczących przepływu towarów w magazynie i obsługi zamówień. Może też umożliwiać integrację z narzędziami analitycznymi i pozwalać na szybkie podejmowanie decyzji biznesowych.

System do obsługi magazynów

Aplikacja magazynowa. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Usprawnia też prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika). Dane prezentowane w tabeli oferują użytkownikowi bezpośrednią kontrolę nad sposobem ułożenia kolejności danych w tabeli poprzez dostępną uniwersalną funkcje sortowania. Program magazynowy studio magazyn.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM E-COMMERCE, a więc System do obsługi magazynów.

Warehouse Management System e-commerce
Warehouse Management System e-commerce

Poznaj Warehouse Management System e-commerce

Systemy WMS są doskonałym narzędziem dla magazynów, które chcą skutecznie zarządzać swoimi zasobami, a także poprawić produktywność, wydajność i zadowolenie klientów.

Co to jest komisjonowanie towarów w magazynie?

Komisjonowanie towarów w magazynie to proces polegający na selekcji i przygotowaniu określonych produktów do wysyłki lub wydania. Proces komisjonowania polega na wybraniu z magazynu odpowiednich produktów i zapakowaniu ich w odpowiedni sposób do wysyłki lub wydania.

Order picking – polega na przepakowaniu towarów. Rejestrujesz ją przez dokumenty: rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Przy przepakowaniu towaru na mniejsze palety wymagamy zastosowania odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania.

Proces komisjonowania towarów może być wspierany przez różne narzędzia i technologie, takie jak systemy informatyczne, skanery kodów kreskowych czy wózki widłowe z automatycznym skanowaniem. Dzięki temu możliwe jest szybkie i dokładne oznaczanie produktów oraz śledzenie ich przepływu w magazynie.

Komisjonowanie towarów w magazynie jest ważnym elementem procesów logistycznych, ponieważ umożliwia sprawne i szybkie wydawanie produktów z magazynu oraz przygotowywanie ich do wysyłki do klientów. Może też pomóc w zapobieganiu błędom lub brakom w magazynie oraz zapewnić dokładne oznaczanie produktów i ich identyfikację.

Komisjonowanie
Komisjonowanie

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich państwach Europy. Jest to: Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa ADR stanowi powszechnie stosowany standard, a jej przepisy techniczne powołane są w ustawodawstwach większości krajów europejskich. Celem tych przepisów jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych.

Umowa Europejska ADR
Umowa Europejska ADR

Oprogramowanie do zarządzania magazynem to – zwłaszcza w przypadku magazynów wysokiego składowania – podstawowe narzędzie służące do administrowania przestrzenią magazynową, usprawniania procesów magazynowych, organizowania infrastruktury oraz planowania pracy. Dedykowane oprogramowanie magazynowe – oprócz wszystkich tych funkcjonalności – powinno również umożliwiać automatyczne generowanie dokumentów związanych z przyjęciem towarów do magazynu, ich składowaniem, lokowaniem i przygotowaniem do wydania; także wewnętrznych raportów. Wszystko to znajdziesz w produktach firmy SoftwareStudio, które możesz elastycznie dopasować do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji.

Oprogramowanie zarządzające magazynem online
Oprogramowanie zarządzające magazynem online

Mając dostęp do Internetu, pracownik lub kontrahent jest w stanie wykorzystywać wszystkie funkcjonalności systemu w dowolnym miejscu i czasie. WMS magazynowy system informatyczny może być wyposażony w moduł MULTILANGUAGE. Umożliwia on osobie korzystającej z programu magazynowego wyświetlanie interfejsu w wybranym języku. System do obsługi magazynów obejmuje także terminale mobilne (kolektory danych). Wyposażone one są w czytniki kodów kreskowych, pozwalają magazynierom na szybką i precyzyjną pracę, dzięki skanowaniu kodów na paletach SSCC.

WMS magazynowy system informatyczny
WMS magazynowy system informatyczny

Aplikacja do obsługi magazynu SoftwareStudio to nie jest prosta strona www z możliwością prezentowania treści, to aplikacja w technologii ASP.net C#, wykorzystująca bazę danych MS SQL Server w wersji 2008R2 lub nowszą. Program do obsługi magazynu pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowych programów Windows instalowanych na komputerze. Dokumenty wewnętrzne mogą być także ewidencjonowane za pomocą aplikacji mobilnej.

Aplikacja do obsługi magazynu Warehouse Management System e-commerce
Aplikacja do obsługi magazynu

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programów komputerowych, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie magazynu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Program WMS do zarządzania magazynem Warehouse Management System e-commerce
Program WMS do zarządzania magazynem
Warehouse Management System
Warehouse Management System
Warehouse Management System

Więcej informacji na temat: Warehouse Management System

Głównym celem WMS jest zwiększenie efektywności magazynów w wielu obszarach, w tym wpływ na ogólną produktywność, kontrola stanu magazynowego, poprawa szybkości i jakości serwisu, zmniejszenie kosztów i zwiększenie wykorzystania zasobów. Systemy WMS umożliwiają nadzorowanie i usprawnienie dostaw, włączając w to precyzyjne planowanie, inwentaryzację, przyjmowanie, kontrolę jakości i przygotowanie do wysyłki. To pomaga magazynom przestrzegać zobowiązań w zakresie dostaw zgodnie z poziomami narzuconymi przez klientów, zapewniając wsparcie optymalizacji procedur magazynowych.

Warehouse Management System (WMS) to oprogramowanie, które służy do zarządzania magazynem i jego procesami. WMS umożliwia automatyzację i usprawnienie pracy w magazynie poprzez zarządzanie danymi i procesami magazynowymi.

Funkcje, jakie może oferować WMS, obejmują m.in.:

 • Rejestrowanie przyjęć i wydań towarów z magazynu
 • Śledzenie ilości i lokalizacji produktów w magazynie
 • Planowanie pracy i optymalizację procesów magazynowych
 • Tworzenie raportów i analiz dotyczących przepływu towarów w magazynie
 • Zarządzanie zapasami i optymalizację stanów magazynowych
 • Integrację z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) czy systemy księgowe

WMS może być używane w różnych branżach i w różnych rodzajach magazynów, takich jak magazyny hurtowni, magazyny produkcyjne czy magazyny e-commerce. WMS może być dostarczane w formie oprogramowania na licencji lub jako usługa SaaS (Software as a Service), w której oprogramowanie jest udostępniane przez dostawcę za pośrednictwem Internetu.

Warehouse Management System

Co oferuje Warehouse Management System?

Systemy WMS

Systemy WMS do zarządzania stanami magazynowymi są kluczem dla prawidłowego funkcjonowania firmy branży 3PL. Złożoność logistyki trzeciej partii wymaga odpowiednich narzędzi w celu sprawnego dostarczenia towarów klientom na czas. W tym celu konieczne jest obecność systemu WMS, który zapewnia lepszą kontrolę nad towarami na magazynie i wspomaga wydajność pracy.

Transakcje

Aplikacja WMS (warehouse management system) oferuje szereg transakcji, które umożliwiają zarządzanie magazynem i przepływem towarów w magazynie. Aplikacja WMS (Warehouse Management System) to oprogramowanie do zarządzania magazynem, które umożliwia automatyzację i optymalizację procesów związanych z magazynowaniem, przepływem towarów i obsługą klientów. Oferuje ona szereg transakcji, które umożliwiają wykonywanie różnych czynności związanych z zarządzaniem magazynem.

Palety – ewidencja i rozliczanie

Gospodarowanie paletami w magazynie wymaga dodatkowej ewidencji z dostawcami, a także odbiorcami palet. Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami. Wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety. Zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.

Przeznaczenie systemu WMS online

System WMS online jest używany głównie do przetwarzania informacji na temat przechowywania produktów i magazynowania w magazynach. Jest to bardzo skuteczny system, który umożliwia zarządzanie magazynem w czasie rzeczywistym. Opracowując system WMS online, dostawcy systemów informatycznych rozwinęli zdolność zarządzania – zarówno w magazynie, jak i w całym łańcuchu dostaw.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
System WMS praca z komputerem
System WMS

Program magazynowy WMS

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy przygotować oprogramowanie w stu procentach spełniające wymogi klienta. PROGRAM MAGAZYNOWY WMS w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

Android kompletacja
System WMS

Komisjonowanie towarów w magazynie

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Android system WMS
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z powrotem do magazynu. Stosowanie rotacji ma na celu zapewnienie, aby zamówienia były realizowane w określonym czasie, zapewniając ciągłość dostaw.

Warehouse Management System
Ważnym elementem systemu WMS dla branży jubilerskiej jest również oprogramowanie do zarządzania dokumentacją
System WMS

SoftwareStudio

Branża informatyczna, w której działa SoftwareStudio jest i będzie zawsze wymagająca – w działaniu i w myśleniu. Siłą spółki SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary.

Dane dotyczące kontrahentów, takie jak nazwa, adres, dane kontaktowe, numer identyfikacyjny, warunki płatności itp., mogą być wymieniane pomiędzy programem magazynowym a SAP R3.
System WMS

Instalacja z Google Play

Domyślną metodą instalacji oprogramowania jest pobranie z marketu Google Play, jeżeli urządzenie – terminal, telefon – posiada dostęp do sklepu należy korzystać z tej ścieżki.W przypadku terminali ok. 75% posiada takowy dostęp i praktycznie wszystkie

system-wms-program-magazynowy
System WMS

Korzystanie z systemu WMS Android

Korzystanie z systemu WMS Android jest szczególnie przydatne dla firm, które potrzebują zarządzać swoimi magazynami i zasobami w czasie rzeczywistym. System WMS dla Androida zapewnia zaawansowane narzędzia, dzięki którym można zarządzać zaopatrzeniem, zarządzać pozycjami magazynowymi