softwarestudio
Program magazynowy WMS

Program magazynowy WMS

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy przygotować oprogramowanie w stu procentach spełniające wymogi klienta. PROGRAM MAGAZYNOWY WMS w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

Program magazynowy WMS (Warehouse Management System) to oprogramowanie, które służy do zarządzania procesami magazynowymi i logistycznymi. Może ono zapewniać takie funkcje jak:

 1. Inwentaryzacja: Rejestrowanie i monitorowanie stanów magazynowych oraz dokumentowanie przyjęć i wydań towarów.
 2. Obsługa zamówień: Przygotowywanie zamówień do wysyłki, pakowanie towarów i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wysyłki.
 3. Transport: Organizowanie transportu towarów z magazynu do miejsca docelowego.
 4. Zarządzanie zapasami: Kontrolowanie poziomów zapasów i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb.
 5. Raportowanie: Generowanie raportów dotyczących stanów magazynowych, obrotów towarowych i innych danych związanych z działalnością magazynu.

Wiele programów magazynowych WMS oferuje możliwość modyfikacji do potrzeb użytkowników, co pozwala dostosować oprogramowanie do konkretnych potrzeb i wymagań magazynu. Może to obejmować dodawanie nowych funkcji lub integrację z innymi systemami. Ważne jest, aby dokładnie zaplanować, jakie funkcje są potrzebne w magazynie i wybrać odpowiedni program magazynowy WMS, który będzie w stanie je zapewnić.

Program magazynowy WMS z opcją modyfikacji do potrzeb użytkowników

Program magazynowy WMS, zwany również systemem zarządzania magazynem, to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia zautomatyzowany i zintegrowany dostęp do informacji o magazynie i produkcie. Dzięki jego wykorzystaniu klienci mogą kontrolować stany magazynowe, nadzorować procesy wytwarzania produktów i wspierać cały cykl życia produktu.

Program magazynowy WMS

Jeśli potrzebujesz efektywnego zarządzania magazynem, to program magazynowy WMS może Ci w tym pomóc. Programy te są wyjątkowo przydatne w organizacji pracy magazynowej. Wdrożenie WMS to klucz do optymalizacji procesów magazynowych. Pamiętaj, że program WMS jest doskonałym narzędziem do usprawnienia zarządzania magazynem. Dzięki niemu będziesz mógł zoptymalizować przepływ towarów i śledzić zmiany w magazynie w czasie rzeczywistym. To sprawi, że Twoja praca stanie się bardziej efektywna i zorganizowana.

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Jedną z najważniejszych zalet programu WMS jest jego możliwość modyfikacji w zależności od potrzeb użytkownika. Oznacza to, że system można dopasować do konkretnych potrzeb biznesowych, a także dostosować do określonych procesów wytwarzania produktów. Takie możliwości dają użytkownikom pełną kontrolę nad operacjami magazynowymi i pozwalają w pełni wykorzystywać wszystkie dostępne funkcje.

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego

Ponadto usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika). Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości lokuje się w konkretnej palecie (pojemniku). Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania.

Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym, gdyż struktura ta powinna w każdym przypadku powinna być dostosowana w sposób indywidualny do roli spełnianej przez magazyn. W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić:

 • Parametry techniczno-wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia;
 • Plany przepływu masy towarowej przez magazyn;
 • Dane kosztowe;
 • Harmonogramy pracy krótko i długookresowych.

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego. Nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.Net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych. Lokalizacjach, czy też dokumentach itp. pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

Program WMS dostarcza klientom informacji o stanach magazynowych w czasie rzeczywistym.

Oznacza to, że użytkownicy mogą zarządzać zapasami za pomocą systemu i mieć dostęp do danych o stanach magazynowych, jeśli tylko mają do tego dostęp. Dane mogą być wyświetlane w postaci wykresów, tabel lub w innych formatach, dzięki czemu klienci mogą monitorować swoje stany magazynowe bez konieczności wizyty w magazynie.

Program WMS jest wysoce wydajnym i skutecznym narzędziem zarządzania magazynem i umożliwia tworzenie spersonalizowanych baz danych, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosowywać system do swoich potrzeb. WMS dostarcza użytkownikom wszystkich narzędzi i informacji potrzebnych do skutecznego zarządzania magazynem, co pozwala na optymalizację procesów magazynowych i zwiększenie produktywności.

Program magazynowy WMS – NOWOCZESNY PROGRAM MAGAZYNOWY

Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. A w szczególności rozwiązań internetowych do pracy online, oraz radiowych terminali mobilnych.

System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych. W postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. Obecne oprogramowanie magazynowe wykorzystuje najnowszy sprzęt w postaci przenośnych niewielkich terminali, których używają pracownicy magazynu. Terminale te są połączone w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami wspomagającymi.

PROGRAM MAGAZYNOWY zintegrowany z urządzeniami wspomagającymi pracę przyczynia się do znacznego przyspieszenia obsługi magazynów przy oczywistym wzroście efektywności prac magazynowych.

Większość nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII. Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja oprogramowania magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firm może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności. Czyli polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych systemów informatycznych w firmie. Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym co jest jedną z jego największych zalet. Dobre programy magazynowe o wysokiej wydajności sprzętowej i systemowej pozwalają na pełną kontrolę wszystkich towarów będących w magazynie. Można to zrobić w dowolnym momencie działania systemu. Cecha ta umożliwia pracownikom magazynu oraz personelowi zarządzającemu stanem magazynowym podejmowanie szybkich decyzji. A także błyskawiczne reagowanie na zmiany w stanie towarów w magazynie.

W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych – Microsoft SQL Server. Jest to jedna z najlepszych i najnowszych technologii, w której szczególną rolę poświęcono stabilności i odporności na awarię. W połączeniu z umiejętnym wykorzystaniem atutów tego systemu, można uzyskać szybki i niezawodny dostęp do danych.

Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu jest zasadne. Szczególnie wtedy, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy. Nasze programy i rozwiązania zostały w całości zaprojektowane, zaprogramowana, a także przetestowana przy użyciu oprogramowania Microsoft. Dzięki temu program ten idealnie współpracuje z większością popularnych systemów. Zapisane przez użytkownika dane mogą być bez przeszkód przetwarzane przez takie programy jak MS Excel.

Program magazynowy WMS. Lokacja nośnika – palety

Lokacja nośnika to najmniejsza jednostka logistyczna ewidencjonowana w programie magazynowym, a najczęściej jest to PALETA. Względem lokacji paletowej określa się szczegółowo stany asortymentowe, które się na niej znajdują z dokładnością do ewidencji wg numerów partii. Obrót towarowy jest dokonuje się między lokacjami paletowymi dzięki nadawaniu unikalnych numerów nośników, czyli karty paletowe. Lokacje paletowe mogą znajdować się w lokacjach stałych lub wirtualnych. W danej chwili, na podstawie określenia lokacji paletowej, a także jej przypisania do lokacji stałej można określić położenie danego asortymentu. Nośniki – a właściwie ich unikalny identyfikator ulega likwidacji w momencie opróżnienia lokacji z asortymentu. Można je znakować poprzez wydruk etykiety, zawierającej jej symbol oraz np. stan asortymentowy na dany moment.

Lokacja stała

Określenie konkretnego regału, obszaru na magazynie, na którym można składować lokacje paletowe (palety). Lokacje stałe można grupować wielopoziomowo. Są to także logicznie wydzielane strefy magazynowe dedykowane do określonych celów np. weryfikacji pakowania, rampy rozładunkowe, czy też miejsce odbioru.

Lokacja wirtualna

Lokacja wirtualna w systemie, na którą przesuwany jest towar, albo też pobierany na potrzeby inwentaryzacji innych lokacji. Zdefiniowana w systemie magazynowym taka lokacja nie ma odzwierciedlenia w fizycznej przestrzeni magazynowej.

Operacja magazynowa

Operacją magazynową określamy czynność jaką należy wykonać, aby zmienić stan na lokacjach magazynowych.

Zlecenie magazynowe

Zleceniem magazynowym określamy zbiór Operacji magazynowych połączonych według określonego kryterium zawsze wykonywane przez jednego operatora – magazyniera.

System WMS

 • Stany magazynowe

  Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień. Oprogramowanie Studio Magazyn WMS.net firmy SoftwareStudio pozwala na kontrolę stanów magazynowych dla wybranego magazynu. Wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców /właścicieli/. Ewidencja jest prowadzona w układzie ilościowym. Z dokładnością do miejsca składowania oraz numerówStany magazynowe
 • System magazynowy klasy WMS

  System magazynowy klasy WMS to rozwiązanie, które można używać przez Internet. System ten jest dostępny online, co oznacza, że możesz z niego korzystać w dowolnym miejscu, o ile masz dostęp do sieci. Dodatkowym atutem tego systemu jest to, że posiada moduł w języku angielskim, co ułatwia korzystanie z niego osobom, które preferują ten język. DziękiSystem magazynowy klasy WMS
 • System zarządzania magazynem

  System zarządzania magazynem (ang. warehouse management system, WMS) to oprogramowanie, które służy do zarządzania magazynem i procesami związanymi z jego obsługą. Może ono być stosowane zarówno przez dostawcę, jak i przez konsumenta, w zależności od potrzeb i celów obu stron. system zarządzania magazynem
 • Program do zarządzania magazynem

  Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym Magazynem Wysokiego Składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako Magazyn Wysokiego Składowania. Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadzących magazyn na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. SpecjalistyczneProgram do zarządzania magazynem

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Kartoteki w systemie WMS
Paulina Nijak

Kartoteki w systemie WMS

Kartoteki w systemie WMS są niezwykle ważne, ponieważ zawierają kluczowe dane i informacje, które są wykorzystywane w codziennej pracy. Dzięki nim pracownicy, którzy korzystają z systemu, mogą śledzić i aktualizować wiele istotnych informacji. Kartoteki te

DEMO WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w

Rotacja i zaleganie
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja i zaleganie towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z

Program magazynowy WMS
Dokumenty magazynowe
System WMS

Dokumenty magazynowe

W zarządzaniu magazynami, dokumenty magazynowe oraz wystawianie i import danych do programu magazynowego są kluczowe.

Dokumenty te rejestrują i monitorują przepływ towarów i informacji, a także

Rozwiązania magazynowe
System WMS

Rozwiązania magazynowe

Systemy zabezpieczeń mają wiele zadań, ale pierwszym z nich jest uwierzytelnienie. To znaczy, musimy wiedzieć, kto jest osobą logującą się do systemu i jak sprawić,

Przyjęcie bezpośrednie PZB
System WMS

Przyjęcie bezpośrednie PZB

Dziś omówimy jeden z kluczowych procesów w zarządzaniu magazynem. Mowa tu o przyjęciu bezpośrednim PZB w systemie WMS.net. Dlaczego jest to tak ważne? Przyjęcie bezpośrednie