softwarestudio
Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Firmom logistycznym ciężko wyobrazić sobie sprawne realizowanie procesów zachodzących w logistyce bez wspomagających narzędzi informatycznych określanych systemami WMS. Działania tego typu są obecnie usprawnione i udoskonalone dzięki możliwości stosowania WMS.  Rozwiązania WMS często zbudowane są z modułów realizujących określone zadania. Program główny odpowiada za zarządzanie składowaniem i zarządzanie towarami.

Wystawianie dokumentów magazynowych jest ważnym elementem zarządzania magazynem. Oto kilka celów i sposobów wystawiania dokumentów magazynowych:

 1. Ewidencja stanów magazynowych: Wystawienie dokumentów magazynowych pozwala na dokładną ewidencję stanów magazynowych i śledzenie ruchu towarów w magazynie.
 2. Kontrola jakości: Wystawienie dokumentów magazynowych umożliwia kontrolę jakości towarów przyjmowanych i wydawanych z magazynu.
 3. Dokumentacja procesów magazynowych: Wystawienie dokumentów magazynowych pozwala na dokumentację procesów magazynowych i umożliwia ich audyt.
 4. Obsługa klientów: Wystawienie dokumentów magazynowych umożliwia szybką i sprawną obsługę klientów, na przykład w przypadku reklamacji.

Aby wystawiać dokumenty magazynowe, należy zadbać o odpowiednią dokumentację i procedury związane z ich wystawianiem. Można też skorzystać z oprogramowania do zarządzania magazynem, które umożliwia automatyzację wielu procesów związanych z wystawianiem dokumentów.

W jakim celu i jaki sposób powinienem wystawiać dokumenty magazynowe?

Aby wystawiać dokumentację magazynową w sposób efektywny i skuteczny, należy wiedzieć, jakie rodzaje dokumentów magazynowych są dostępne, w jakim celu mają być wykorzystywane i jak je zarządzać. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, w jaki sposób wystawia się dokumenty magazynowe, a odpowiedni system dokumentacji magazynowej jest niezbędny do zapewnienia wydajnego i bezpiecznego zarządzania zapasami.

Dokumenty magazynowe

W każdym magazynie istnieje potrzeba skutecznego dokumentowania towarów i ich lokalizacji. Dokumenty magazynowe stanowią kluczowy element efektywnego zarządzania magazynem. Bez względu na rodzaj działalności, czy to sklep internetowy, czy duży magazyn, właściwa dokumentacja jest nieodzowna. Dokumenty magazynowe służą do rejestrowania wszystkich operacji związanych z towarem w magazynie. Szczególnie istotne są przyjęcia i wydania, które są ewidencjonowane za pomocą tych dokumentów. Rejestracja ruchu towarów w magazynie obejmuje także korzystanie z kodów kreskowych, takich jak SSCC i GTIN. Dzięki temu możliwe jest dokładne śledzenie stanów magazynowych i zapewnienie sprawnego obiegu towarów. Dokumenty magazynowe stanowią nieodłączną część efektywnego zarządzania magazynem, pomagając w utrzymaniu porządku i kontrolowaniu dostępności towarów.

Wystawianie dokumentacji magazynowej pozwala na kontrolowanie ruchu towarowego w magazynie, monitorowanie poziomu dostępności produktów i aktywne śledzenie zapasów. Pozwala to na bieżące aktualizowanie stanów magazynowych. Wystawienie dokumentów magazynowych stanowi ważny element procesu magazynowego, a odpowiednie użycie dokumentów magazynowych może znacznie zmniejszyć zarządzanie zapasami.

Arkusze i dokumenty magazynowe

Rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą, czyli dokumenty zewnętrzne oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występują specjalne dokumenty magazynowe zmiany lokalizacji. Związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne.

system WMS android

Aby wystawiać dokumentację magazynową skutecznie, należy wiedzieć, jakie rodzaje dokumentów można wystawić. W jakim celu są one wykorzystywane i jak je zarządzać. Najczęściej wystawiane dokumenty magazynowe obejmują: dokumenty przyjęcia, karty wydań, karty wyrobów i akta magazynowe. Przyjmowanie dokumentów magazynowych jest niezbędne do rejestrowania ilości towarów wydawanych z magazynu, zapisywania zwrotów i regulacji bilansu magazynowego.

Dokumenty magazynowe – rodzaje

 1. Pz – dokumenty przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz, czyli przyjęcia od kontrahentów.
 2. Wz – Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.
 3. Pw -Dokumenty przyjęcia wewnętrznego do magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta.
 4. Rw – Dokumenty wydania wewnętrznego (Rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy.
 5. Zm – Dokumenty zmiany lokalizacji (dokument wewnętrzny firmy w ramach magazynu wysokiego składowania). Związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego, czyli paletowego na inne miejsce adresowe.

Komisjonowanie – order picking

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet, czyli wydanie do przepakowania, a także Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybierany się kontrahenta, w pozycjach wyświetla się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy operacji nie rejestruje się pory wyładunku – przepakowanie nie ujmuje się w zestawieniach kosztów. Przyjęcie po przepakowaniu rejestrowane jest za pomocą dokumentu przyjęcia wewnętrznego Pw oznaczonego statusem „P”. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahenta, a w pozycjach dokumentu wyświetlana jest lista towarów kontrahenta. Przyjęcia z przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Przy przepakowaniu towaru na mniejsze palety wymagane się zastosowania odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania. Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy palet nie można obciążać pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Wartość zapisywana jest w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawkę za magazynowanie palet ze współczynnikiem oblicza się jako iloczyn stawki podstawowej, jak również współczynnika.

Dokumenty magazynowe – paletowe

Karta wydań jest dokumentem magazynowym, który określa, co i w jakiej ilości wyszło z magazynu oraz pozwala określić, co i w jakiej ilości wchodzi do magazynu. Marża magazynowa jest dokumentem magazynowym, który służy do śledzenia stanów magazynowych, zapisywania zwrotów i określania kosztów zakupu i sprzedaży towarów magazynowych. Akty magazynowe służą do rejestrowania zapasów i śledzenia ruchu towarowego na magazynie.

Arkusze magazynowe H2 można powiązać, a także generować. Dodatkowo dokumenty związane z obrotem paletami i procesem paletyzacji, tworzeniem palet MIX, rozliczaniem palet z kontrahentami.

System WMS

 • Wydanie z magazynu

  W programie magazynowym, proces wydawania towaru z magazynu jest realizowany za pomocą dwóch rodzajów dokumentów magazynowych: Wz i Rw. Oba te dokumenty są używane do kontrolowania i zapisywania operacji wydawania towarów z magazynu. Dzięki nim można śledzić ilość towaru, który opuszcza magazyn, a także monitorować dostępność produktów na stanie magazynowym. Wydanie z magazynu
 • Operacje magazynowe

  Obsługa magazynu obejmuje wspieranie wszystkich procesów organizacyjnych, w których materiały i produkty poruszają się w i wychodzą z magazynu. Pracownicy magazynu muszą być na bieżąco z porządkiem magazynowym, zapasem zasobów oraz dostawami produktów. Do ich zadań należy wykonywanie list zaopatrzeniowych i sprawdzenie ich zgodności z planem zakupów firmy oraz ich dostawców. Co więcej, powinni oniOperacje magazynowe
 • Komisjonowanie towarów w magazynie

  Komisjonowanie towa­ru to ważny ele­ment w zarządzaniu maga­zy­nem. Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlanaprogram magazynowy w chmurze
 • Przyjęcie do magazynu

  Przyjęcie do magazynu może odbywać się na dwie różne sposoby – jako dostawa z zewnątrz lub z wewnątrz przedsiębiorstwa. Proces przyjęcia towarów do magazynu jest niezwykle ważny dla każdego biznesu. Przyjmowanie towarów do magazynu oznacza, że produkty są dostarczane do magazynu, gdzie są one przechowywane aż do wysyłki do klienta. W przypadku sklepów internetowych iPrzyjęcie do magazynu

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Program magazynowy WMS
System WMS

Program magazynowy WMS

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy

Komisjonowanie towarów w magazynie
System WMS

Komisjonowanie towarów w magazynie

Komisjonowanie towa­ru to ważny ele­ment w zarządzaniu maga­zy­nem. Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z

DEMO WMS
Paulina Nijak

DEMO WMS

WMS Demo jest świetnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapewniania dobrego zarządzania towarami. Pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej, śledzeniu towarów, szybkiej dostawie i inwentaryzacji towarów. Posiada również szereg narzędzi do raportowania, które pomagają firmom w

Dokumenty magazynowe
Moduły systemu WMS
System WMS

Moduły systemu WMS

Modułowy system magazynowy WMS to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga firmom w lepszym zarządzaniu ich magazynami. System ten oferuje wiele przydatnych funkcji, które usprawniają codzienną pracę

Przyjęcie bezpośrednie PZB
System WMS

Przyjęcie bezpośrednie PZB

Dziś omówimy jeden z kluczowych procesów w zarządzaniu magazynem. Mowa tu o przyjęciu bezpośrednim PZB w systemie WMS.net. Dlaczego jest to tak ważne? Przyjęcie bezpośrednie

Kategoria system WMS
System WMS

Kategoria system WMS

Program WMS to zaawansowany system zarządzania magazynem. Pomaga on firmom logistycznym trzeciej strony (3PL operatorom logistycznym) efektywnie zarządzać magazynami. Ten program umożliwia doskonałe zarządzanie magazynami