softwarestudio
dokumenty

Dokumenty magazynowe

Firmom logistycznym ciężko wyobrazić sobie sprawne realizowanie procesów zachodzących w logistyce bez wspomagających narzędzi informatycznych określanych systemami WMS. Działania tego typu są obecnie usprawnione i udoskonalone dzięki możliwości stosowania WMS.  Rozwiązania WMS często zbudowane są z modułów realizujących określone zadania. Program główny odpowiada za zarządzanie składowaniem i zarządzanie towarami.

Wystawianie dokumentów magazynowych jest ważnym elementem zarządzania magazynem. Oto kilka celów i sposobów wystawiania dokumentów magazynowych:

 1. Ewidencja stanów magazynowych: Wystawienie dokumentów magazynowych pozwala na dokładną ewidencję stanów magazynowych i śledzenie ruchu towarów w magazynie.
 2. Kontrola jakości: Wystawienie dokumentów magazynowych umożliwia kontrolę jakości towarów przyjmowanych i wydawanych z magazynu.
 3. Dokumentacja procesów magazynowych: Wystawienie dokumentów magazynowych pozwala na dokumentację procesów magazynowych i umożliwia ich audyt.
 4. Obsługa klientów: Wystawienie dokumentów magazynowych umożliwia szybką i sprawną obsługę klientów, na przykład w przypadku reklamacji.

Aby wystawiać dokumenty magazynowe, należy zadbać o odpowiednią dokumentację i procedury związane z ich wystawianiem. Można też skorzystać z oprogramowania do zarządzania magazynem, które umożliwia automatyzację wielu procesów związanych z wystawianiem dokumentów.

W jakim celu i jaki sposób powinienem wystawiać dokumenty magazynowe?

Aby wystawiać dokumentację magazynową w sposób efektywny i skuteczny, należy wiedzieć, jakie rodzaje dokumentów magazynowych są dostępne, w jakim celu mają być wykorzystywane i jak je zarządzać. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, w jaki sposób wystawia się dokumenty magazynowe, a odpowiedni system dokumentacji magazynowej jest niezbędny do zapewnienia wydajnego i bezpiecznego zarządzania zapasami.
Dokumenty magazynowe

Każdy magazyn wymaga odpowiedniego systemu dokumentowania towaru i jego pozycji na magazynie. Dokumenty magazynowe są kluczem do wyposażenia magazynu w efektywny i skuteczny system organizacji. Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep internetowy czy duży magazyn, zarządzanie zapasami za pośrednictwem dokumentacji magazynowej jest niezbędne. Rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania, czyli dokumenty magazynowe. Rejestrują obrót towaru w magazynie przyjęcia wydania SSCC GTIN kody kreskowe.

Wystawianie dokumentacji magazynowej pozwala na kontrolowanie ruchu towarowego w magazynie, monitorowanie poziomu dostępności produktów i aktywne śledzenie zapasów. Pozwala to na bieżące aktualizowanie stanów magazynowych. Wystawienie dokumentów magazynowych stanowi ważny element procesu magazynowego, a odpowiednie użycie dokumentów magazynowych może znacznie zmniejszyć zarządzanie zapasami.

Arkusze i dokumenty magazynowe

Rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą, czyli dokumenty zewnętrzne oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występują specjalne dokumenty magazynowe zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne.

system WMS android

Aby wystawiać dokumentację magazynową skutecznie, należy wiedzieć, jakie rodzaje dokumentów można wystawić, w jakim celu są one wykorzystywane i jak je zarządzać. Najczęściej wystawiane dokumenty magazynowe obejmują: dokumenty przyjęcia, karty wydań, karty wyrobów i akta magazynowe. Przyjmowanie dokumentów magazynowych jest niezbędne do rejestrowania ilości towarów wydawanych z magazynu, zapisywania zwrotów i regulacji bilansu magazynowego.

Dokumenty magazynowe – rodzaje

 1. Pz – dokumenty przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz, czyli przyjęcia od kontrahentów.
 2. Wz – Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.
 3. Pw -Dokumenty przyjęcia wewnętrznego do magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta.
 4. Rw – Dokumenty wydania wewnętrznego (Rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy.
 5. Zm – Dokumenty zmiany lokalizacji (dokument wewnętrzny firmy w ramach ; magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego, czyli paletowego na inne miejsce adresowe.

Komisjonowanie – order picking

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet, czyli wydanie do przepakowania, a także Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybierany się kontrahenta, w pozycjach wyświetla się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy operacji nie rejestruje się pory wyładunku – przepakowanie nie ujmuje się w zestawieniach kosztów. Przyjęcie po przepakowaniu rejestrowane jest za pomocą dokumentu przyjęcia wewnętrznego Pw oznaczonego statusem „P”. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahenta, a w pozycjach dokumentu wyświetlana jest lista towarów kontrahenta. Przyjęcia z przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Przy przepakowaniu towaru na mniejsze palety wymagane się zastosowania odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania. Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy palet nie można obciążać pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Wartość zapisywana jest w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawkę za magazynowanie palet ze współczynnikiem oblicza się jako iloczyn stawki podstawowej, jak również współczynnika.

Dokumenty magazynowe – paletowe

Karta wydań jest dokumentem magazynowym, który określa, co i w jakiej ilości wyszło z magazynu oraz pozwala określić, co i w jakiej ilości wchodzi do magazynu. Marża magazynowa jest dokumentem magazynowym, który służy do śledzenia stanów magazynowych, zapisywania zwrotów i określania kosztów zakupu i sprzedaży towarów magazynowych. Akty magazynowe służą do rejestrowania zapasów i śledzenia ruchu towarowego na magazynie.

Arkusze magazynowe H2 można powiązać, a także generować. Dodatkowo dokumenty związane z obrotem paletami i procesem paletyzacji, tworzeniem palet MIX, rozliczaniem palet z kontrahentami.

Dokumenty magazynowe
Dokumenty magazynowe
WMS zarządzanie magazynem

Więcej informacji na temat: Dokumenty magazynowe

Aby wystawiać dokumentację magazynową w sposób efektywny i skuteczny, należy wiedzieć, jakie rodzaje dokumentów magazynowych są dostępne, w jakim celu mają być wykorzystywane i jak je zarządzać. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, w jaki sposób wystawia się dokumenty magazynowe, a odpowiedni system dokumentacji magazynowej jest niezbędny do zapewnienia wydajnego i bezpiecznego zarządzania zapasami.

Wystawianie dokumentów magazynowych jest ważnym elementem zarządzania magazynem. Oto kilka celów i sposobów wystawiania dokumentów magazynowych:

 1. Ewidencja stanów magazynowych: Wystawienie dokumentów magazynowych pozwala na dokładną ewidencję stanów magazynowych i śledzenie ruchu towarów w magazynie.
 2. Kontrola jakości: Wystawienie dokumentów magazynowych umożliwia kontrolę jakości towarów przyjmowanych i wydawanych z magazynu.
 3. Dokumentacja procesów magazynowych: Wystawienie dokumentów magazynowych pozwala na dokumentację procesów magazynowych i umożliwia ich audyt.
 4. Obsługa klientów: Wystawienie dokumentów magazynowych umożliwia szybką i sprawną obsługę klientów, na przykład w przypadku reklamacji.

Aby wystawiać dokumenty magazynowe, należy zadbać o odpowiednią dokumentację i procedury związane z ich wystawianiem. Można też skorzystać z oprogramowania do zarządzania magazynem, które umożliwia automatyzację wielu procesów związanych z wystawianiem dokumentów.

Dokumenty magazynowe

Co oferuje Dokumenty magazynowe?

Systemy WMS

Systemy WMS do zarządzania stanami magazynowymi są kluczem dla prawidłowego funkcjonowania firmy branży 3PL. Złożoność logistyki trzeciej partii wymaga odpowiednich narzędzi w celu sprawnego dostarczenia towarów klientom na czas. W tym celu konieczne jest obecność systemu WMS, który zapewnia lepszą kontrolę nad towarami na magazynie i wspomaga wydajność pracy.

Obsługa magazynu

Ważne jest ułatwienie pracy magazynierów, lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz uzyskanie wiedzy, w jakim miejscu znajdują się określone ilości towarów. W tym celu wprowadza się ewidencję wg miejsc składowania, czyli system WMS. Zaletą modelu SaaS jest abonamentowy model płatności. W praktyce oznacza to rozłożenie finansowania systemu WMS w czasie. Koszty abonamentu obejmują zarówno opłaty licencyjne, jak usługi utrzymania (Software Maintenance), serwisu ale także wdrożenia. System zarządzania magazynem WMS.net dostępny jest więc za stałą, stosunkowo niską odpłatnością.

Wizualizacja zajętości magazynu

Przestrzeń magazynowa i zajętość miejsc składowania wymaga poprawy, dlatego potrzebna jest wizualizacja zajętości magazynu.
Przestrzeń magazynowa i zajętość miejsc składowania wymaga wizualizacji. Pozwala to na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania. Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów według kryteriów ABC można wykorzystać mechanizmy skracania drogi przepływu towaru w magazynie. W układzie poziomym towary grupy A umieszczać się będzie w miejscach składowania w pobliżu najkrótszej odległości od drogi łączącej wejście i wyjście towarów.

Operator logistyczny

System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. Obecne oprogramowanie magazynowe wykorzystuje najnowszy sprzęt w postaci przenośnych niewielkich terminali, których używają pracownicy magazynu. Terminale te są połączone w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami wspomagającymi. Wiele nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
system WMS kartoteki
Paulina Nijak

Kartoteki w systemie WMS

Kartoteka magazynowa jest dokumentem, który jest stosowany w magazynie w celu określenia, jakie produkty są obecnie przechowywane, w jakiej ilości, jaki jest ich stan magazynowy oraz jakie są ich pozycje w magazynie. Kartoteka magazynowa jest zazwyczaj oparta na unikalnym numerze SKU materiału magazynowego, dzięki czemu system wykorzystuje numer SKU do identyfikacji wszystkich produktów obecnie przechowywanych w magazynie.

Android system WMS
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z powrotem do magazynu. Stosowanie rotacji ma na celu zapewnienie, aby zamówienia były realizowane w określonym czasie, zapewniając ciągłość dostaw.

System WMS praca z komputerem
System WMS

Program magazynowy WMS

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy przygotować oprogramowanie w stu procentach spełniające wymogi klienta. PROGRAM MAGAZYNOWY WMS w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

Dokumenty magazynowe
Software-WMS
System WMS

System WMS

Oprogramowanie dla branży logistycznej charakteryzuje się innymi cechami niż programy magazynowe dostępne w systemach klasy ERP, oprogramowanie handlowe.

System WMS inwentaryzacja
System WMS

Dokumenty systemu WMS

Dokumenty magazynowe w systemie WMS to dokumenty, które są wykorzystywane do zarządzania magazynem. System WMS (Warehouse Management System) jest systemem informatycznym, który umożliwia zarządzanie operacjami magazynowymi za pomocą wygodnych narzędzi. Dokumenty magazynowe służą do przetwarzania

magazynier
System WMS

Przyjęcie bezpośrednie PZB

PZB (przyjęcie zewnętrzne bezpośrednie) dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu towaru. Przyjęcie bezpośrednie PZB wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę. Standardowy dokument PZ powinien zawierać elementy: kolejny numer dokumentu; datę wystawienia; datę przyjęcia towaru/materiału;