+48 533 322 626

Dokumenty magazynowe w systemie WMS przeznaczone są do prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego.

Związane one są z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu.

Firmy posiadające magazyny z wydzielonymi miejscami składowania wykorzystują specjalny dokument zmiany lokalizacji. Dokument ten związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu. Oznacza to przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne. System WMS oferuje więc zestaw standardowych dokumentów magazynowych:

  • Dokumenty Pz Dokumenty przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz – przyjęcia od kontrahentów.
  • Dokumenty Wz Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.
  • Dokumenty Pw Dokumenty przyjęcia wewnętrznego do magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta.
  • Dokumenty Rw Dokumenty wydania wewnętrznego (Rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy.
  • Dokumenty Zm Dokumenty zmiany lokalizacji (dokument wewnętrzny firmy w ramach magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego (paletowego) na inne miejsce adresowe.
dokumenty magazynowe
dokumenty magazynowe

Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy magazynowe palety nie mogą być obciążone pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Wartość zapisywana jest w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawka za magazynowanie palet ze współczynnikiem obliczana jest jako iloczyn stawki podstawowej i współczynnika.

wms aplikacja magazynowa

Dokumenty związane z przyjęciem do magazynu, podstawowy typ oznaczany jako PZ oznacza przyjęcie zewnętrzne. Można także skorzystać z dokumentu PW oznaczającego przyjęcie wewnętrzne.

System WMS inwentaryzacja
Kartoteki w systemie WMS
Kartoteki w systemie WMS

Oprogramowanie magazynowe służy obsłudze wszystkich procesów, tak, aby praca była skuteczniejsza, uporządkowana, a wszystkie dane znajdowały się w dostępnym dla pracowników miejscu. System …

DEMO WMS
DEMO WMS

System WMS jest oprogramowaniem do zarządzania magazynem. Coraz więcej firm magazynowych inwestuje w system do obsługi magazynu. Warto przed wdrożeniem danego rozwiązania przetestować je i wypr…

Program magazynowy WMS
Program magazynowy WMS

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS – PROGRAM MAGAZYNOWY. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Program magazynowy WMSPROGRAM MAGA…

Operator logistyczny
Operator logistyczny

Operator logistyczny zarządza łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów oraz innych firm handlowych na zasadach usług outsourcingu. Operator logistyczny zarządza ła…