+48 533 322 626

Dokumenty magazynowe w systemie WMS przeznaczone są do prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego.

Związane one są z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu.

Firmy posiadające magazyny z wydzielonymi miejscami składowania wykorzystują specjalny dokument zmiany lokalizacji. Dokument ten związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu. Oznacza to przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne. System WMS oferuje więc zestaw standardowych dokumentów magazynowych:

  • Dokumenty Pz Dokumenty przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz – przyjęcia od kontrahentów.
  • Dokumenty Wz Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.
  • Dokumenty Pw Dokumenty przyjęcia wewnętrznego do magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta.
  • Dokumenty Rw Dokumenty wydania wewnętrznego (Rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy.
  • Dokumenty Zm Dokumenty zmiany lokalizacji (dokument wewnętrzny firmy w ramach magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego (paletowego) na inne miejsce adresowe.
dokumenty magazynowe
dokumenty magazynowe

Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy magazynowe palety nie mogą być obciążone pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Wartość zapisywana jest w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawka za magazynowanie palet ze współczynnikiem obliczana jest jako iloczyn stawki podstawowej i współczynnika.

wms aplikacja magazynowa

Dokumenty związane z przyjęciem do magazynu, podstawowy typ oznaczany jako PZ oznacza przyjęcie zewnętrzne. Można także skorzystać z dokumentu PW oznaczającego przyjęcie wewnętrzne.

System WMS inwentaryzacja
programy-do-magazynowania-System-magazynowy-online

Programy do magazynowania

System magazynowy online. Oprogramowanie do obsługi magazynu, czyli magazynowy system informatyczny. Aplikacja do obsługi magazynu Studio Magazyn WMS.net spełnia najnowsze standardy i wymagania stron www, jest więc zgodna z HTML5, wykorzystuje CSS3 oraz JQuery. Aby móc korzystać z aplikacji do obsługi magazynu, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując Internet Information Services (IIS Server). Aplikacja do obsługi magazynu dla kontrahentów firm logistycznych znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą Operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.).
Programy do magazynowania

internetowy-moduł-magazynowy--System-do-obsługi-magazynów

Internetowy moduł magazynowy

System do obsługi magazynów. Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą Operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.) Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta.
Internetowy moduł magazynowy

dokumenty-magazynowe-Program-do-obsługi-magazynu

Dokumenty magazynowe

Program do obsługi magazynu. Dokumenty magazynowe w magazynie wysokiego składowania rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne.
Dokumenty magazynowe

technologia-internetowa-w-magazynie-online-Magazynowy-system-informatyczny

Technologia internetowa w magazynie Online

Magazynowy system informatyczny. Magazyn internetowy Online znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań (zamówień), kontrolą operacji magazynowych (wgląd w stany magazynowe, dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.) z dokładnością co, gdzie się znajduje w podziale na opakowania, jednostki, numery seryjne (numery partii) daty ważności.
Technologia internetowa w magazynie Online

android-do-magazynu--Program-do-prowadzenia-magazynu

Android do magazynu

Program do prowadzenia magazynu. Dokumenty magazynowe w systemie WMS.net – dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Dokument PZ zapisany zostaje po zatwierdzeniu dokumentu PZ bufor. Przyjęcie towaru do magazynu przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty: awizo przyjęcia, dokument PZ bufor, dokument PZ, zmiana lokalizacji przesunięcie palet.
Android do magazynu

programy-do-magazynowania-System-magazynowy-online

Programy do magazynowania

System magazynowy online. System WMS może składać się z wielu modułów mających zastosowanie w określonych branżach czy rozwiązaniach. Moduł magazynowy dla kontrahentów dostępny przez Internet wdrażany jest w firmach logistycznych, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.). Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związaną z danym miejscem składowania.
Programy do magazynowania