+48 533 322 626

OBSŁUGA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych, czyli miejsc składowania, w których przechowywany jest towar.

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny. Znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje.

Program ewidencjonuje towar w układzie ilościowo wartościowym albo tylko ilościowym. Na bieżąco udostępnia informację o stanach: bieżącym dostępnym ilości zamówień od odbiorców rezerwacji ilościach zamówień do dostawców i wielu innych. Obsługa magazynu wysokiego składowania jest łatwiejsza przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania.

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi. Jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania. Od 2008 roku oferujemy usługi programistyczne w całej Polsce.

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania.

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi.

Obsługa magazynu wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania – WMS

System magazynowy Studio WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji Operacji (działalności):

  • przyjmowania;
  • magazynowania;
  • konfekcjonowania;
  • komisjonowania;
  • wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy.

Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji. Użytkownik ma możliwość definiowania sposobu zagospodarowania przestrzeni (powierzchni i wysokiego składowania) magazynowej w tym sektorów, rzędów, regałów i półek.

Nowoczesny magazyn wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania, jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii Asp. Program WMS.net w technologii Asp to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL 2008.

Nowoczesne systemy WMS

Nowoczesne systemy logistyczne WMS (Warehouse Managment System) pozwalają na znaczne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej. Dobry program WMS to jednak dopiero połowa sukcesu, drugą częścią jest wdrożenie systemu logistycznego, w skład którego wchodzą:

  • Analiza przedwdrożeniowa – obejmująca wszystkie procesy łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od zaopatrzenia poprzez magazynowanie, produkcję, dystrybucję aż po sprzedaż. Najczęściej jednak analizę ogranicza się tylko do wybranego obszaru w jakim ma być wykorzystywany program magazynowy.
  • Projekt systemu – przygotowanie projektu systemu dostosowanego do możliwości finansowych klienta. Specyficznych potrzeb wynikających z przeprowadzonej analizy logistyki i dodatkowych potrzeb klienta. Poparty profesjonalnym doborem sprzętu, który uwzględnia wszelkie czynniki warunków środowiska pracy pomiary wartości charakterystycznych dla systemów radiowych.
  • Parametryzacja systemu – czynność wykonywana po podpisaniu kontraktu polegająca na przygotowaniu systemu WMS do wymagań klienta. Wymagań sprecyzowanych w projekcie systemu. Zakres prac obejmuje dostosowanie architektury bazodanowej, parametryzacja algorytmów sterowania, przygotowania niezbędnych raportów, czy też interfejsów z systemami ERP, MRP. Instalacja – szczegółowa konfiguracja, a także instalacja sprzętu u klienta, instalacja programów i uruchomienie serwerów programowych, ew. integracja z istniejącymi systemami.
  • Testy i szkolenia – zainstalowany i skonfigurowany system WMS musi rozpocząć swoje poprawne działanie. Dlatego niezbędnym elementem jest wykonanie testów pod względem działania algorytmów i łatwości obsługi i współpracy z dostarczonym sprzętem. Jest to czas wprowadzania rozszerzeń, które nie zostały dokładnie sprecyzowane przez klienta w fazie projektu. Jednocześnie jest idealny czas na przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu podczas których zbierane są uwagi na temat możliwych usprawnień interfejsu użytkownika.
  • Oddanie systemu – odpowiednio wdrożony system logistyczny wraz z zainstalowanym sprzętem jest podstawą do oddania systemu. Przeprowadzone wtedy zostają testy akceptacyjne i wydajnościowe oprogramowania. A także sprzętu na podstawie których klient ma zapewnienie, że otrzymał to czego oczekiwał. Serwis – ostatnim etapem każdego wdrożenia jest jego serwisowanie. Rozwój naszych klientów powoduje, iż jest to jeden z najbardziej docenianych etapów. Podczas niego staramy się zapewniać wsparcie, rozwój, a także dalszą optymalizację świadcząc przy tym usługi zdalnej administracji.

Funkcje systemu WMS

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego. Według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę, a także oznaczyć nią jednostki towarowe. Lub też w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Obsługa magazynu wysokiego składowania – rola programu magazynowego

Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru. Na przykład pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych. Tam, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka. Skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie. Przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie, czyli bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu. Ważne, by odbyło się to w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów. A także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego. Oznacza to, iż system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki.

Vendor Management Inventory – VMI

W ramach systemu magazynowego WMS udostępniany jest internetowy moduł ASP.net dla klientów zewnętrznych. Klientów, którzy to mogą za pomocą aplikacji WWW planować stany wprowadzając zlecenia dostaw. Korzyści wynikające ze stosowania systemu Vendor Management Inventory – VMI w magazynie porównując do z tradycyjnym modelem są jednoznaczne. Ponieważ otrzymywane dane dotyczące faktycznej dystrybucji nie są fałszowane poprzez stany zapasów w magazynie dystrybutora. Wysokie zapasy magazynowe u producenta i dystrybutora wynikają z prób utrzymania ciągłości sprzedaży.

Działającym wspólnie producentowi i dystrybutorowi łatwiej jest zapewnić ciągłość sprzedaży. Przez to rosną obroty, wzrasta poziom obsługi klienta końcowego. Zaś będący w ciągłej sprzedaży produkt stanowi lepszą barierę dla produktów konkurencji. Planowanie stanów magazynowych odbywa się w oparciu o udostępniane na bieżąco poprzez internetowy moduł klienta w technologii ASP.net, czyli przeglądarka internetowa.

System do zarządzania magazynem
System do zarządzania magazynem

Bezpieczny, a także stabilny system do zarządzania magazynem oferuje aplikacje na terminale radiowe. Czyli kolektory działające w sieci lokalnej WiFi lub przez Internet. Nowoczesny system magazyn…

Systemy WMS
Systemy WMS

Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. W ofercie SoftwareStudio znajduje si…

Magazynowy system informatyczny
Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny jest informatycznym systemem wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn. Ponadto magazynowy system informatyczny dost…

System klasy WMS
System klasy WMS

Magazynowe systemy WMS. System klasy WMS wspiera automatyzację procesów i ruchu towarów magazynowych. Dzięki systemowi magazynowemu WMS od SoftwareStudio można aktualizować dane wszystkich dzia…

Geolokalizacja palet
Geolokalizacja palet

W magazynach centrach logistycznych występuje potrzeba geolokalizacji palet. Szczególnie pożądane to, aby posiadać szczegółowe informacje, gdzie w danej chwili znajdują się palety (geolok…