+48 533 322 626

KOMPLETACJA ZAMÓWIEŃ.

Kompletacją w firmie logistycznej nazywa się proces polegający na przygotowaniu (kompletowaniu) towarów pod potrzeby zamówienia.

W praktyce polega to na tym, że pracownik otrzymuje dyspozycję kompletacji, która powstała w systemie WMS.

Klasyczna kompletacja, nazywana czasem kompletacją prostą, albo też jednostopniową polega na tym, że pracownik magazynu kompletuje samodzielnie jedno zlecenie zamówienia (czasem kilka). A po zakończeniu jego działania towar z zamówienia jest gotowy do spakowania, a także wysłania. Kompletacja zamówień.

Kompletacja dwustopniowa może być zastosowana w firmach, które stosują zbiorcze przetwarzanie zamówień (tak zwany proces wsadowy). Które polega na tym, że w systemie informatycznym gromadzi się większą liczbę zamówień. A następnie przekazuje się je wspólnie do realizacji.

Ekonomicznym uzasadnieniem kompletacji dwustopniowej jest to, że zamówienia są do siebie w pewien sposób podobne. Na przykład zawierają większość towarów, które się pokrywają.

WMS

Nasza spółka jako producent oprogramowania oferuje systemy WMS zapewniające kompletację zamówień.

Idea kompletacji dwustopniowej polega na tym, że z magazynu miejsca składowania przywozi się towar do strefy pakowania (kompletacji) stanowiący sumę wszystkich zamówień, które realizuje się danego dnia, a następnie rozsortowuje się taki zbiorczy wsad na poszczególne zamówienia.

W zależności od rodzaju towarów, czy te z zagęszczenia powtarzających się indeksów w zamówieniach. Celem kompletacji dwustopniowej jest obniżenie kosztów kompletacji, poprzez zmniejszenie liczby pobrań w magazynie wysokiego składowania.

System WMS

Ewidencja magazynowa

Ewidencja magazynowa z dokładnością do miejsca składowania (lokacje magazynowe) oraz opcjonalna wizualizacja magazynu i zajętości. Ewidencja magazynowa wg numerów partii, dat produkcji lub przydatności. Wydawanie z magazynu wg zasady FiFo, FeFo lub wg zlecenia. Ewidencja nośników logistycznych (opakowań i palet).

System WMS

Branża 3PL

Firmy logistyczne świadczące usługi magazynowania wykorzystują moduł rozliczeń za pomocą, którego program przygotowuje zestawienie rozliczenia kosztów usług magazynowych. Każdy klient może mieć definiowane własne stawki za magazynowanie i operacje magazynowe.

Kompletacja zamówień. Strategia kolejności rozchodu z magazynu

Najkrótszy czas wydania – wybieramy tę lokalizację, z której czas realizacji wydania będzie najkrótszy. Uwzględnia się więc najkrótszą drogę na trasie: aktualne położenie magazyniera oraz strefy kompletacji wydania. W celu usprawnienia obsługi wydań powierzchnię magazynowania (lokalizacje) dzieli się na strefy, w zależności od czasu dostępu. W strefie najszybszego dostępu umieszcza się towary najszybciej rotujące, nieco wolniej rotujące w strefie następnej itd. Przypisanie towarów do odpowiednich stref nie powinno być stałe. Jednak z uwagi na dużą kłopotliwość reorganizacji i przemieszczania towarów pomiędzy lokalizacjami.

Kompletacja zamówień. Zapasy magazynowe

Dobra materialne w procesie magazynowania nazywamy zapasami magazynowymi. Przez pojęcie zapas magazynowy należy rozumieć taką ilość dóbr materialnych, które gromadzone w magazynie zapewniają prawidłową, a także rytmiczną działalność handlową. Usługową czy też produkcyjną. Zapasy magazynowe rozumiane są jako pojęcia właścicieli magazynowych towarów. Gromadzi się je z faktu wpływania różnych czynników losowych na działalność przedsiębiorstwa. Tworzy się więc w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka i niepewności występujących w działalności gospodarczej. . ZAPASY MAGAZYNOWE

Funkcja sortowania interaktywnego, Kompletacja zamówień.

Dane prezentowane w tabeli oferują użytkownikowi bezpośrednią kontrolę nad sposobem ułożenia kolejności danych w tabeli porzez dostępną uniwersalną funkcje SORTOWANIA. Użytkownik za pomocą funkcji interaktywnego sortowania w dowolnej kolumnie tabeli może wykonać posortowanie, czyli poukładanie danych wg zasady malejąco lub rosnąco. Zwykle sortowanie odbywa się po kolumnie tekstowej, ale program pozwala zmienić porządek danych także po kolumnach typu DATA lub numerycznych. FUNKCJA SORTOWANIA INTERAKTYWNEGO

Integracja z systemem SAP R3

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP. Poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine, albo też OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów, a także dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu z system SAP. Rekomendowanym rozwiązaniem do integracji jest moduł systemu SAP o nazwie XI. INTEGRACJA Z SYSTEMEM SAP R3

Przeznaczenie systemu WMS online
Przeznaczenie systemu WMS online

System WMS jest to program klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem …

WMS system
WMS system

Oferowane przez SoftwareStudio rozwiązania WMS system przeznaczone są dla wymagających przedsiębiorstw, którym standardowe aplikacje magazynowe nie zapewniają odpowiednich rozwiązań. Wprow…

WMS na Android
WMS na Android

Nowoczesne programy do magazynowania dostępne są terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem Android. Nowoczesny WMS na Android dostępny jest na kolektory z systemem Android oraz z dowolneg…

System WMS prezentacja
System WMS prezentacja

System WMS prezentacja WMS (Warehouse Management System) oznacza całość rozwiązań organizacyjnych i technicznych wykorzystywanych w pracy magazynu. System WMSSystem WMS prezenta…

WMS system zarządzania magazynem
WMS system zarządzania magazynem

Aplikacja do obsługi magazynu SoftwareStudio to nie jest prosta strona www z możliwością prezentowania treści. To WMS system zarządzania magazynem przygotowany w technologii ASP.net C#. Aplik…

 • WMS w mroźni
  Zastosowanie jezdnych regałów paletowych zwiększa powierzchnię magazynową. Uzyskuje się to dzięki maksymalnemu ograniczeniu ilości korytarzy roboczych. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w branży spożywczej artykułów mrożonych, czyli WMS w mroźni.
 • Rozliczenie kosztów magazynowych
  Rozliczenie kosztów magazynowych jest możliwe po wcześniejszym zdefiniowaniu cennika oraz kategorii kosztów dla wybranego kontrahenta. Dodatkowo można definiować usługi magazynowe poprzez przypisanie do konkretnych operacji magazynowych. Zobacz wersję DEMOSystem WMS Oprogramowanie magazynowe OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE. Nowoczesne Więcej…
 • Oprogramowanie magazynowe
  OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi. Zobacz wersję DEMOSystem WMS Więcej…
 • Dokumenty magazynowe
  DOKUMENTY MAGAZYNOWE Rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie przyjęcia wydania SSCC GTIN kody kreskowe. Zobacz wersję DEMOSystem WMS Oprogramowanie magazynowe OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE. Więcej…
 • Partie produkcyjne i daty ważności
  PARTIE PRODUKCYJNE I DATY WAŻNOŚCI. Ewidencja w magazynie z dokładnością do numerów partii produkcyjnych lub terminów ważności (przydatności do spożycia) ma zastosowanie w magazynach, które składują artykuły spożywcze. Zobacz wersję DEMOSystem WMS Oprogramowanie magazynowe OPROGRAMOWANIE Więcej…
 • Program magazynowy WMS
  PROGRAM MAGAZYNOWY WMS Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Zobacz wersję DEMOSystem WMS Oprogramowanie magazynowe OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie Więcej…