softwarestudio
Software-WMS-skanowanie system magazynowy wms

Picking List

Picking list to technika zarządzania magazynem, w której zamówienia są kompletowane i dostarczane przy użyciu list. Lista składa się z elementów, które są potrzebne do wykonania danej pozycji zamówienia. Aby wdrożyć picking list w magazynie, firma powinna najpierw wybrać odpowiedni system informatyczny do celów magazynowych. System ten będzie śledził pozycje na lokalnym magazynie i generował listy do pobrania.

Picking list, zwany też listą zamówień lub listą wydawniczą, to dokument lub plik elektroniczny zawierający listę towarów, które należy wydać z magazynu. Picking list jest niezbędnym narzędziem do skutecznej i szybkiej obsługi zamówień w magazynie i jego wdrożenie wymaga odpowiedniej organizacji pracy. Oto kilka kroków, które można wziąć pod uwagę przy organizowaniu pracy w magazynie w celu wdrożenia picking list:

 1. Określenie potrzeb: najpierw należy ustalić, jakie rodzaje towarów są najczęściej wydawane z magazynu i jakie są potrzeby klientów. To pozwoli zaplanować, jakie informacje powinny znaleźć się na picking list i jakie narzędzia są potrzebne do jej obsługi.
 2. Zorganizowanie magazynu: kolejnym krokiem jest zorganizowanie magazynu tak, aby towar był składowany w sposób ułatwiający jego odnajdywanie i wydawanie. Można to zrobić np. poprzez oznakowanie regałów według rodzajów towarów lub według numerów partii.
 3. Przygotowanie narzędzi: w zależności od rodzaju towaru i magazynu, do obsługi picking list mogą być potrzebne różne narzędzia, takie jak czytniki kodów kreskowych, terminale ręczne lub specjalistyczne oprogramowanie. Należy zadbać o to, aby pracownicy magazynu mieli dostęp do odpowiednich narzędzi i byli odpowiednio przeszkoleni w ich obsłudze.
 4. Stworzenie procedur: konieczne jest też stworzenie jasnych procedur dotyczących wydawania towarów zgodnie z picking list. Ważne, aby pracownicy magazynu wiedzieli, jakie są kolejności wydawania towarów i jakie informacje powinny być uwzględnione przy realizacji zamówień.

w jaki sposób zorganizować pracę w magazynie, aby wdrożyć picking list

Picking lista jest skutecznym narzędziem do zwiększenia efektywności i optymalizacji procesów magazynowych. Przed zaplanowaniem wdrożenia tej metody w swoim magazynie, przywódcy muszą zadbać o odpowiednią organizację pracy. Zastosowanie w magazynie picking list to skuteczny sposób na poprawę jego efektywności. Jednakże, zanim zdecydujemy się wdrożyć tą metodę, musimy odpowiednio zorganizować pracę w magazynie i poznać dostępne narzędzia. Proces ten zajmie nam trochę czasu, ale z pewnością zaowocuje zoptymalizowaniem pracy w magazynie.
Picking List

Picking list jest skuteczną metodą zarządzania magazynem, która znacznie zwiększy poziom efektywności i produktywności. Aby jednak osiągnąć pożądane rezultaty, musi ona być wdrożona w odpowiedni sposób. Praca w magazynie powinna być starannie zorganizowana, aby zapewnić wygodne i dokładne składanie i dostarczanie zamówień.

PICKING LIST

Przygotowany dokument zawiera szczegółową listę pozycji z dokładnością do miejsca składowania, numerów partii, albo też nośnika.

Wydruk dokumentu listy pakowej, czyli picking list pozwala magazynierowi na zebranie towaru wg określonej ścieżki.

Aby wdrożyć picking list w magazynie, firma powinna najpierw wybrać odpowiedni system informatyczny do celów magazynowych. System ten będzie śledził pozycje na lokalnym magazynie i generował listy do pobrania.

Kolejnym krokiem jest określenie struktury magazynu. Magazyny mogą mieć różny rozmiar i konfigurację, dlatego należy upewnić się, że magazyn jest odpowiednio zorganizowany, aby zapewnić najwyższy poziom efektywności. W zależności od wielkości magazynu, jego struktura może ulec zmianie wraz z ilością towaru, który przetwarza.

Następnym krokiem jest stworzenie listy pozycji do kompletowania. Na listach do pobrania muszą znajdować się wszystkie elementy potrzebne do wykonania danego zamówienia. Mogą to być produkty, materiały, narzędzia, części itp. System informatyczny pomoże w stworzeniu listy produktów i umożliwi jej śledzenie.

Ostatnim etapem jest przydzielenie listy do pracowników. Pracownicy mają za zadanie zebrać wymagane produkty, które zostaną wysłane do klienta. Przydzielenie list do pracowników musi odbywać się na podstawie ich umiejętności i doświadczenia.

W magazynach w których istnieje konieczność ścisłej kontroli lokalizacji, czyli miejsc składowania. Do przechowywanych towarów stosuje się znakowanie miejsc lokalizacji za pomocą specjalnych kodów – oznaczeń. Miejsca składowania znakuje się etykietą z jawnym określeniem unikalnego miejsca składowania, a także prezentacją tego w postaci kodu kreskowego. Kod kreskowy miejsca składowania generuje się na podstawie zdefiniowanej struktury magazynu w programie magazynowym. Podczas układania towarów na miejscach lokalizacji magazynier odczytuje kod towaru, jak również kod lokalizacji na którą kładzie towar. Dzięki tej operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji.

system WMS

W sytuacji, gdy w magazynie nie wykorzystuje się radiowego terminala, magazynierzy posługują się listą drukowaną na papierze. Szczegółowe rozpisanie artykułów, a także miejsc składowania pozwala na szybką obsługę operacji. Związanych zarówno z przyjmowaniem towarów jak i ich wydawaniem z magazynu.

Integracja z systemem ERP

System do obsługi magazynu wysokiego składowania może funkcjonować autonomicznie, albo też można zintegrować goz systemem nadrzędnym klasy ERP. Integracja pozwala na eliminację dodatkowych prac związnaych z zakładaniem bazy towarowej i kontrahentów oraz tworzeniem dokumentów zleceń przyjęcia i wydania. Dokumenty PZ, a także WZ rejestrowane w systemie ERP są traktowane przez oprogramowanie WMS jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania. Na podstawie ogólnej informacji o ilości zlecenia przyjęcia/wydania w systemie WMS rejestrowany jest wewnętrzny dokument przyjęcia PZ, albo też WZ. Ze szczegółowym uwzględnieniem wszystkich wymaganych informacji: MIEJSCU SKŁADOWANIA, NUMERÓW PARTII, NUMERU NOŚNIKA itp. Zarejestrowany wewnętrzny dokument systemu WMS może zostać wydrukowany jako szczegółowa lista (picking list) albo jako dokument zagregowany. Te same pozycje towarowe są zgrupowane i sumowane.

Picking list, czyli lista towarów do pobrania

Dokument wydania z magazynu wystawiany przez system ERP stanowi ogólną informację o pozycjach towarowych. Do wydania związanych najczęściej ze sprzedażą lub produkcją. W magazynie wysokiego składowania potrzebna jest jednaj lista szczegółowa w rozbiciu na poszczególne pozycje. Najczęściej wg miejsc składowania lub dodatkowo innych atrybutów np. terminu przydatności. Specyfikację poszczególnych sztuk ładunku do wydania można drukować z programu Studio magazyn WMS.net albo można obsługiwać ją za pomocą terminala radiowego z Windows Mobile (realizacja wydania na podstawie dokumentu magazynowego WZ).

Picking lista to dokument, który zawiera informacje o towarach do wydania z magazynu. Aby wdrożyć picking listę w magazynie, należy zorganizować pracę w następujący sposób:

 1. Określić potrzeby magazynu i ustalić, jakie towarów najczęściej wydaje się z magazynu. Może to pomóc w zaplanowaniu układu magazynu i ułatwić wydawanie towarów.
 2. Zdefiniować proces wydawania towarów i ustalić, jakie informacje powinny znaleźć się na picking liście. Może to obejmować m.in. kod towaru, ilość, jednostkę miary, miejsce składowania i inne dane.
 3. Stworzyć system kodów kreskowych lub innych oznaczeń, dzięki którym będzie można szybko i dokładnie odnajdywać towar w magazynie.
 4. Przeszkolić pracowników w zakresie obsługi picking listy i używania odpowiedniego oprogramowania lub narzędzi do jej wydruku i odczytu.
 5. Ustalić sposób przechowywania picking list i innych dokumentów związanych z wydawaniem towarów, tak aby były one łatwo dostępne dla pracowników.
 6. Monitorować pracę z wykorzystaniem picking listy i w razie potrzeby wprowadzać zmiany lub udoskonalać proces, aby był jak najbardziej efektywny.

Ważne, aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni i mieli dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi i informacji, tak aby wydawanie towarów z magazynu przebiegało sprawnie i bezproblemowo.Picking lista jest skutecznym narzędziem do zwiększenia efektywności i optymalizacji procesów magazynowych. Przed zaplanowaniem wdrożenia tej metody w swoim magazynie, przywódcy muszą zadbać o odpowiednią organizację pracy.

Picking List
Picking List
WMS picking list

Więcej informacji na temat: Picking List

Picking lista jest skutecznym narzędziem do zwiększenia efektywności i optymalizacji procesów magazynowych. Przed zaplanowaniem wdrożenia tej metody w swoim magazynie, przywódcy muszą zadbać o odpowiednią organizację pracy. Zastosowanie w magazynie picking list to skuteczny sposób na poprawę jego efektywności. Jednakże, zanim zdecydujemy się wdrożyć tą metodę, musimy odpowiednio zorganizować pracę w magazynie i poznać dostępne narzędzia. Proces ten zajmie nam trochę czasu, ale z pewnością zaowocuje zoptymalizowaniem pracy w magazynie.

Picking list, zwany też listą zamówień lub listą wydawniczą, to dokument lub plik elektroniczny zawierający listę towarów, które należy wydać z magazynu. Picking list jest niezbędnym narzędziem do skutecznej i szybkiej obsługi zamówień w magazynie i jego wdrożenie wymaga odpowiedniej organizacji pracy. Oto kilka kroków, które można wziąć pod uwagę przy organizowaniu pracy w magazynie w celu wdrożenia picking list:

 1. Określenie potrzeb: najpierw należy ustalić, jakie rodzaje towarów są najczęściej wydawane z magazynu i jakie są potrzeby klientów. To pozwoli zaplanować, jakie informacje powinny znaleźć się na picking list i jakie narzędzia są potrzebne do jej obsługi.
 2. Zorganizowanie magazynu: kolejnym krokiem jest zorganizowanie magazynu tak, aby towar był składowany w sposób ułatwiający jego odnajdywanie i wydawanie. Można to zrobić np. poprzez oznakowanie regałów według rodzajów towarów lub według numerów partii.
 3. Przygotowanie narzędzi: w zależności od rodzaju towaru i magazynu, do obsługi picking list mogą być potrzebne różne narzędzia, takie jak czytniki kodów kreskowych, terminale ręczne lub specjalistyczne oprogramowanie. Należy zadbać o to, aby pracownicy magazynu mieli dostęp do odpowiednich narzędzi i byli odpowiednio przeszkoleni w ich obsłudze.
 4. Stworzenie procedur: konieczne jest też stworzenie jasnych procedur dotyczących wydawania towarów zgodnie z picking list. Ważne, aby pracownicy magazynu wiedzieli, jakie są kolejności wydawania towarów i jakie informacje powinny być uwzględnione przy realizacji zamówień.
Picking List

Co oferuje Picking List?

Systemy WMS

Systemy WMS do zarządzania stanami magazynowymi są kluczem dla prawidłowego funkcjonowania firmy branży 3PL. Złożoność logistyki trzeciej partii wymaga odpowiednich narzędzi w celu sprawnego dostarczenia towarów klientom na czas. W tym celu konieczne jest obecność systemu WMS, który zapewnia lepszą kontrolę nad towarami na magazynie i wspomaga wydajność pracy.

Customer Relationship Management

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. Zarządzanie relacjami z klientami system relacji z klientami CRM Customer Relationship Management) zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

Systemy magazynowe na zamówienie

Polskie systemy magazynowe na zamówienie są coraz popularniejsze ze względu na unikalne cechy, dzięki którym są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Polskie systemy magazynowe nie tylko oferują skalowalność zgodną z przyszłą ekspansją, ale są również łatwe do dostosowania do różnych rodzajów towarów przy jednoczesnym zwiększaniu produktywności i efektywności. Polskie systemy magazynowe tworzone są w oparciu o najnowsze technologie w połączeniu z zaawansowanymi systemami zarządzania, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie dla magazynu.

System magazynowy

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. To nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne. WMS.net to system magazynowy, czyli oprogramowanie które używa się za pomocą przyjaznego interfejsu przeglądarki Internetowej oraz kolektory danych Android.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
System WMS praca z komputerem
System WMS

Program magazynowy WMS

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy przygotować oprogramowanie w stu procentach spełniające wymogi klienta. PROGRAM MAGAZYNOWY WMS w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

system WMS kartoteki
Paulina Nijak

Kartoteki w systemie WMS

Kartoteka magazynowa jest dokumentem, który jest stosowany w magazynie w celu określenia, jakie produkty są obecnie przechowywane, w jakiej ilości, jaki jest ich stan magazynowy oraz jakie są ich pozycje w magazynie. Kartoteka magazynowa jest zazwyczaj oparta na unikalnym numerze SKU materiału magazynowego, dzięki czemu system wykorzystuje numer SKU do identyfikacji wszystkich produktów obecnie przechowywanych w magazynie.

Android system WMS
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z powrotem do magazynu. Stosowanie rotacji ma na celu zapewnienie, aby zamówienia były realizowane w określonym czasie, zapewniając ciągłość dostaw.

Picking List
system-wms-program-magazynowy-online
System WMS

Instalacja aplikacji magazynowej Android

Instalację oprogramowania można przeprowadzić na dwa sposoby: pobierając aplikację ze sklepu google play lub z otrzymanego od SoftwareStudio pliku APK.

system WMS
System WMS

Zmiana lokalizacja ZL

W dzisiejszych czasach, bardzo ważnym elementem każdego systemu logistycznego jest funkcjonalność zmiany lokalizacji w systemie WMS (ang. Warehouse Management System) za pomocą dokumentu magazynowego. Dokument magazynowy to dokument wskazujący, że dane towary zostały zmienione z

System WMS praca z komputerem
System WMS

System WMS

System WMS Poznaj system WMS System magazynowy WMS Android System WMS.net The WMS system is a solution dedicated to logistics, production and commercial companies. Enterprises that have high requirements in terms of efficient warehouse logistics.