+48 533 322 626

PRZYJĘCIE TOWARU DO MAGAZYNU

Przyjęcie towaru do magazynu przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty: Awizo przyjęcia, Dokument Pz bufor, Dokument Pz, Zmiana lokalizacji, czyli przesuniecie palet.

Kontrahent zewnętrzny może zapisać w programie za pomocą modułu Internetowego awizo przyjęcia traktowane, jako zlecenie przyjęcia towaru.

Informacje z awizo przepisują się do dokumentu Pz bufor. W awizo zapisują się informacje: dane kontrahenta, czyli zapis automatyczny, data rejestracji dokumentu, którą proponuje się automatycznie jako bieżąca data systemowa.

Daty nie modyfikuje się, termin przyjęcia towaru, rodzaj towaru, ilość przyjmowanego towaru, ilość towaru na palecie, a także ilość towaru w kartonie, rodzaj palety. Domyślnie proponuje się paletę Euro, użytkownik może ze skorowidza wybrać inny rodzaj palety.

Podczas przyjęcia towaru do magazynu w polu zapisuje się określony w programie kod palety. data ważności. Jeśli dla towaru wymagana jest informacja, partia towaru. Jeśli dla towaru wymaga się informacji,

Dokument Pz bufor.

Dokument Pz bufor można dopisać:

  • Na podstawie awizo przyjęcia dopisanego w programie przez kontrahenta zewnętrznego,
  • przez pracownika firmy na podstawie zgłoszenia kontrahenta
  • po dostarczeniu towaru, dla którego nie było zlecenia przyjęcia na podstawie dokumentu w formie papierowej,
  • dokumenty mogą być zapisywane w programie na podstawie dokumentu dostarczonego przez kontrahenta w formie elektronicznej. Taki sposób zapisania dokumentu wymaga uzyskania od kontrahenta szczegółowej specyfikacji pliku wymiany danych.

system-WMS

W dokumencie przyjęcia towaru do magazynu Pz bufor zapisują się informacje: dane kontrahenta, czyli apis automatyczny, data rejestracji dokumentu, która jest proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa.

Data nie modyfikuje się, rodzaj towaru, a także ilość przyjmowanego towaru, ilość towaru na palecie, ilość towaru w kartonie, rodzaj palety – domyślnie proponowana jest paleta Euro, użytkownik może ze skorowidza wybrać inny rodzaj palety. W polu zapisuje się kod palety zdefiniowany w programie. Dla każdej palety zapisuje się odrębna pozycja dokumentu.

Automatycznie nadaje się numery nośników, czyli palet. W pozycjach dokumentów, dla palet użytkownik może zapisać numer nośnika kontrahenta. Dla dokumentu Pz magazynier może zapisać jeden z dokumentów: Dokument zmiany lokalizacji – przeniesienia palet.

przyjęcie towaru do magazynu

Dokument przyjęcia towaru do magazynu PZ jest dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynu materiałów czy towarów od kontrahenta z zewnątrz, czyli innego podmiotu gospodarczego.

Czasem zdarza się że nie jest to przyjęcie towarów od dostawcy, lecz przyjęcie od innego magazynu w ramach danego przedsiębiorstwa. Dokument PZ sporządza się na podstawie faktycznie przekazanych dóbr wraz z porównanie z dokumentem WZ wystawionym przez dostawcę. Dokument PZ umożliwienia rzetelne prowadzenia gospodarki magazynowej związanej ze zmianą ilości towarów ewidencjonowanych w magazynie.

Na podstawie dokumentu przyjęcia towaru do magazynu aktualizuje się stany magazynowe w kartotece magazynowej.

przyjęcie towaru do magazynu pz

Dokument PZ zwykle nie jest dokumentem księgowym w przedsiębiorstwach prowadzących uproszczoną ewidencję fiskalną w formie książki przychodów, a także rozchodów.


Zarządzanie zestawieniami

Usługi Microsoft SQL Server Reporting Services dostarczają kompletną, serwerową platformę. Zaprojektowaną w celu zapewniania zarządzanie zestawieniami i zaspokajania dowolnych potrzeb związanych z rap…

WMS aplikacja magazynowa
Warto wdrożyć wms demo w magazynie wysokiego składowania.

Wprowadzona automatyzacja procesów magazynowych zwiększa ich jakość, redukując jednocześnie konieczny nakład pracy. Program WMS jest gotowy do pracy z technologiami automatycznej identyfikacji (kody k…

WMS aplikacja magazynowa
Aplikacje dla magazynów wysokiego składowania

Podstawę nowoczesnego magazynu stanowią aplikacje dla magazynów wysokiego składowania oraz wyposażenie . SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Jest to oferowany przez SoftwareStud…