+48 533 322 626

Numery partii i daty przydatności stosowane w systemach magazynowych WMS.

Ewidencja magazynowa o rozbudowanej powierzchni magazynowej w której wyznaczane są strefy składowania znakuje się nadając im miejsca adresowe.

Miejsca składowane zwane są także jako lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie stref magazynowych lub regałów i miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie, ale nie podaje informacji szczegółowej dotyczącej danego produktu, takich jak numery partii i daty przydatności.

Spis treści

  1. Numer partii
  2. Daty przydatności
  3. Scalanie numerów partii
  4. Identyfikacja surowców i wyrobów gotowych

System WMS

Numer partii

Numer partii – kod złożony z szeregu cyfr i/lub liter, nadawany produktowi lub serii produktów, w celu identyfikacji miejsca i czasu wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia. Stosowany jest powszechnie we wszystkich gałęziach przemysłu.

System WMS

Daty przydatności

Data przydatności (termin przydatności) to jawne wskazanie daty w postaci rok- dzień – miesiąc do której dany produkt jest zdany do użycia. Termin określa producent na podstawie własnych lub urzędowych norm w zależności od rodzaju produktu. Zadaniem systemu WMS jest ewidencja dat przydatności w celu umożliwia wydawania towarów wg zasady FeFo.

numery partii

Wprowadzając do systemu WMS szczegółową ewidencję z informacją o numerze seryjnym produktu zyskujemy nową jakość. Nowa jakość dotyczy także numeru partii produkcyjnej lub terminu przydatności do spożycia. Informacje te pozwalają określać ile mamy danego towaru o określonych cechach. Dodatkowe cechy to numer seryjny, terminem ważności.

Informacja taka jest szczególnie pomocna przy wydawaniu z magazynu wg zasady FeFo, czyli wg najkrótszego terminu przydatności do spożycia.


Magazyn WMS.net


Identyfikacja surowców i wyrobów gotowych

Precyzyjna identyfikacja surowców towarów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi. Przedsiębiorstwo produkcyjne chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być pewne używanych surowców wykorzystywanych do produkcji. Aby zagwarantować konsumentowi najwyższą jakość dostarczonego towaru, w procesie produkcyjnym wykorzystywane są identyfikowalne surowce.

Zarejestrowanie informacji związanych z datami produkcji i numerami partii produkcyjnej w systemie informatycznym WMS zapewnia bezpieczeństwo w razie zgłoszonych przez Klientów reklamacji.


Scalanie numerów partii

Do automatycznego generowania numerów partii dla scalonych partii, można przypisać produkt do grupy numerów partii. Można także wprowadzić numer partii ręcznie, podczas tworzenia scalonej partii. Inną metodą jest wybór istniejącego w systemie WMS numeru partii. W takim wypadku należy upewnić się, że wybrana partia nie została uwzględniona w żadnych transakcjach magazynowych.


System WMS prezentacja
System WMS prezentacja

System WMS prezentacja WMS (Warehouse Management System) oznacza całość rozwiązań organizacyjnych i technicznych wykorzystywanych w pracy magazynu. Rozwiązania typu WMS służą koord…

WMS system zarządzania magazynem
WMS system zarządzania magazynem

Aplikacja do obsługi magazynu SoftwareStudio to nie jest prosta strona www z możliwością prezentowania treści. To WMS system zarządzania magazynem przygotowany w technologii ASP.net C#. Apli…

Magazynowy system informatyczny
Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny jest informatycznym systemem wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn. Ponadto magazynowy system informatyczny dost…

Rozliczenie kosztów magazynowych
Rozliczenie kosztów magazynowych

Rozliczenie kosztów magazynowych jest możliwe po wcześniejszym zdefiniowaniu cennika oraz kategorii kosztów dla wybranego kontrahenta. Dodatkowo jest możliwe zdefiniowanie usług magazynowych pr…

System magazynowy
System magazynowy

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. To nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne. WMS.net to system magazynowy, czyli oprogra…