Numery partii i daty przydatności

Numery partii i daty przydatności stosowane w systemach magazynowych WMS

Ewidencja magazynowa o rozbudowanej powierzchni magazynowej w której wyznaczane są strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe) Oznaczenie stref magazynowych lub regałów i miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie, ale nie podaje informacji szczegółowej dotyczącej danego produktu, takich jak numery partii i daty przydatności.

numery partii

Numer partii – kod złożony z szeregu cyfr i/lub liter, nadawany produktowi lub serii produktów, w celu identyfikacji miejsca i czasu wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia. Stosowany jest powszechnie we wszystkich gałęziach przemysłu.

numery partii

Data przydatności (termin przydatności) to jawne wskazanie daty w postaci rok- dzień – miesiąc do której dany produkt jest zdany do użycia. Termin określa producent na podstawie własnych lub urzędowych norm w zależności od rodzaju produktu. Zadaniem systemu WMS jest ewidencja dat przydatności w celu umożliwia wydawania towarów wg zasady FeFo.

Wprowadzając szczegółową ewidencję z informacją o numerze seryjnym produktu lub numerze partii produkcyjnej i terminie przydatności do spożycia pozwala określać ile mamy danego towaru o określonych numerach seryjnych lub z określonym terminem ważności. Informacja taka jest szczególnie pomocna przy wydawaniu z magazynu wg zasady FeFo, czyli wg najkrótszego terminu przydatności do spożycia.

Identyfikacja surowców i wyrobów gotowych

Precyzyjna identyfikacja surowców towarów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi. Przedsiębiorstwo produkcyjne chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być pewne używanych surowców, które wykorzystuje do produkcji. Aby zagwarantować konsumentowi najwyższą jakość dostarczonego towaru, w procesie produkcyjnym wykorzystywane są identyfikowalne surowce. Zarejestrowanie informacji związanych z datami produkcji i numerami partii produkcyjnej w systemie informatycznym WMS zapewnia firmie bezpieczeństwo, w razie zgłoszonych przez Klientów reklamacji.

Scalanie numerów partii

Do automatycznego generowania numerów partii dla scalonych partii, można przypisać produkt do grupy numerów partii lub można wprowadzić numer partii ręcznie, podczas tworzenia scalonej partii. Inną metodą jest wybór istniejącego w systemie WMS numeru partii, w takim wypadku należy upewnić się, że wybrana partia nie została uwzględniona w żadnych transakcjach magazynowych.