Numery partii i daty przydatności stosowane w systemach magazynowych WMS.

Ewidencja magazynowa o rozbudowanej powierzchni magazynowej w której wyznaczane są strefy składowania znakuje się nadając im miejsca adresowe.

Miejsca składowane zwane są także jako lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie stref magazynowych lub regałów i miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie, ale nie podaje informacji szczegółowej dotyczącej danego produktu, takich jak numery partii i daty przydatności.

Spis treści

  1. Numer partii
  2. Daty przydatności
  3. Scalanie numerów partii
  4. Identyfikacja surowców i wyrobów gotowych

numery partii

Numer partii

Numer partii – kod złożony z szeregu cyfr i/lub liter, nadawany produktowi lub serii produktów, w celu identyfikacji miejsca i czasu wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia. Stosowany jest powszechnie we wszystkich gałęziach przemysłu.

numery partii

Daty przydatności

Data przydatności (termin przydatności) to jawne wskazanie daty w postaci rok- dzień – miesiąc do której dany produkt jest zdany do użycia. Termin określa producent na podstawie własnych lub urzędowych norm w zależności od rodzaju produktu. Zadaniem systemu WMS jest ewidencja dat przydatności w celu umożliwia wydawania towarów wg zasady FeFo.

Wprowadzając do systemu WMS szczegółową ewidencję z informacją o numerze seryjnym produktu zyskujemy nową jakość. Nowa jakość dotyczy także numeru partii produkcyjnej lub terminu przydatności do spożycia. Informacje te pozwalają określać ile mamy danego towaru o określonych cechach. Dodatkowe cechy to numer seryjny, terminem ważności.

Informacja taka jest szczególnie pomocna przy wydawaniu z magazynu wg zasady FeFo, czyli wg najkrótszego terminu przydatności do spożycia.


Program magazynowy Android

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie będzie tanie. Zapewni funkcjonalność na poziomie jakiego potrzebują firmy na wysokim poziomie działalności i organizacji pracy. Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w...

Wizualizacja zajętości magazynu

WIZUALIZACJA ZAJĘTOŚCI MAGAZYNU. Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości miejsc składowania pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania. (więcej…)

Partie produkcyjne i daty ważności

PARTIE PRODUKCYJNE I DATY WAŻNOŚCI. Ewidencja w magazynie z dokładnością do numerów partii produkcyjnych lub terminów ważności (przydatności do spożycia) ma zastosowanie w magazynach, które składują artykuły spożywcze. (więcej…)

Inwentaryzacja w magazynie

INWENTARYZACJA W MAGAZYNIE. W programie magazynowym WMS.net dostępna jest opcja inwentaryzacji. Inwentaryzacja w magazynie wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych. (więcej…)

Zarządzanie magazynem

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM. Zarządzanie magazynem wysokiego składowania to proces skomplikowany polegający na optymalnej organizacji pracy magazynierów i obsługi klientów. (więcej…)

System zarządzania magazynem

Oferowany przez SoftwareStudio system zarządzania magazynem to rozwiązania dedykowane w różnych wariantach. (więcej…)

Identyfikacja surowców i wyrobów gotowych

Precyzyjna identyfikacja surowców towarów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi. Przedsiębiorstwo produkcyjne chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być pewne używanych surowców wykorzystywanych do produkcji. Aby zagwarantować konsumentowi najwyższą jakość dostarczonego towaru, w procesie produkcyjnym wykorzystywane są identyfikowalne surowce.

Zarejestrowanie informacji związanych z datami produkcji i numerami partii produkcyjnej w systemie informatycznym WMS zapewnia bezpieczeństwo w razie zgłoszonych przez Klientów reklamacji.


System magazynowy

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System magazynowy WMS to nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne. System magazynowy WMS to oprogramowanie który używa się za pomocą przyjaznego interfejsu przeglądarki Internetowej. Oprogramowanie magazynowe pozwala w intuicyjny sposób zarządzać produktami i dokumentami magazynowymi. Zarządzać z każdego miejsca na świecie...

Program magazynowy Android

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie będzie tanie. Zapewni funkcjonalność na poziomie jakiego potrzebują firmy na wysokim poziomie działalności i organizacji pracy. Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie...

Wizualizacja zajętości magazynu

WIZUALIZACJA ZAJĘTOŚCI MAGAZYNU. Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości miejsc składowania pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania. (więcej…)

Dokumenty magazynowe

DOKUMENTY MAGAZYNOWE Dokumenty  magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie przyjęcia wydania SSCC GTIN kody kreskowe. (więcej…)

Program magazynowy WMS

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS - PROGRAM MAGAZYNOWY. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. (więcej…)

Partie produkcyjne i daty ważności

PARTIE PRODUKCYJNE I DATY WAŻNOŚCI. Ewidencja w magazynie z dokładnością do numerów partii produkcyjnych lub terminów ważności (przydatności do spożycia) ma zastosowanie w magazynach, które składują artykuły spożywcze. (więcej…)

Scalanie numerów partii

Do automatycznego generowania numerów partii dla scalonych partii, można przypisać produkt do grupy numerów partii. Można także wprowadzić numer partii ręcznie, podczas tworzenia scalonej partii. Inną metodą jest wybór istniejącego w systemie WMS numeru partii. W takim wypadku należy upewnić się, że wybrana partia nie została uwzględniona w żadnych transakcjach magazynowych.


System magazynowy

System magazynowy

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System magazynowy WMS to nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne. System magazynowy WMS…

Program magazynowy Android

Program magazynowy Android

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie bę…

Wizualizacja zajętości magazynu

Wizualizacja zajętości magazynu

WIZUALIZACJA ZAJĘTOŚCI MAGAZYNU. Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości miejsc składowania pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokieg…

Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdują…

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

DOKUMENTY MAGAZYNOWE Dokumenty  magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w maga…