+48 533 322 626

WMS system magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania.

SoftwareStudio oferuje system magazynowy, to nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne.

WMS.net to system magazynowy, czyli oprogramowanie które używa się za pomocą przyjaznego interfejsu przeglądarki Internetowej oraz kolektory danych Android.

Oprogramowanie magazynowe, czyli system magazynowy pozwala w intuicyjny sposób zarządzać produktami i dokumentami magazynowymi. Zarządzać z każdego miejsca na świecie zarówno dla firmy logistycznej jak i klientów magazynu.

System magazynowy online

Aplikacja www, czyli system magazynowy online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do aplikacji Windows. Dlatego magazynier pracuje za pomocą przeglądarki Internetowej. Zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie, czyli kontrola przebiegu obrotu magazynowego. SoftwareStudio to producent oprogramowania dostarczający rozwiązania biznesowe dla firm sektora logistyki magazynowej, firm produkcyjnych i handlowych. Często znakomitą większość logistyki firmy przejmuje pod swoją opiekę operator logistyczny świadcząc specjalistyczne usługi co pozwala na skupieniu działalności firmy na jej funkcjach wytwórczych. Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym, co jest jedną z jego największych zalet. W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych, czyli Microsoft SQL Server. System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów.

System informatyczny

Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny. Ponieważ preferuje są rozwiązania pozwalające na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu, a także dystrybucję towarów. Klienci operatora logistycznego mogą posiadać własny system informatyczny za pomocą którego operator zobowiązany jest prowadzić ewidencje magazynową. Magazynowy System informatyczny jest to wysoce wyspecjalizowane system usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach.

Operacją magazynową określamy czynność jaką należy wykonać, aby zmienić stan na lokacjach magazynowych. Dlatego magazynowa aplikacja terminalowa systemu WMS wyposażona jest w funkcje pozwalające na odczytanie kodów kreskowych GS1. Zawiera ona numer GTIN dostarczonego opakowania zbiorczego lub przypisanie numeru GTIN ręcznie. Oferowany system magazynowy potrafi kontrolować unikalność numeru SSCC w jednostce oraz potrafi wygenerować kolejny numer SSCC – na podstawie ostatnio użytej wartości. Program magazynowy umożliwia wydrukowanie etykiety logistycznej dla przyjmowanego nośnika z artykułami. Magazynier potwierdza na terminalu zamiar wydrukowania etykiety logistycznej – karty paletowej.

Magazynowy system WMS

Przedsiębiorstwa, które zatrudniały specjalistów z dziedziny logistyki, zrozumiały potrzebę posiadania nowoczesnych systemów informatycznych, niezbędnych do operowania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Okazało się, że granicą rozwoju przedsiębiorstw nie są finanse, marketing czy zarządzanie, ale coraz częściej logistyka, a w szczególności zarządzanie zapasami. Dlatego system magazynowy WMS w takich firmach zwykle istniał wyłącznie na papierze lub w głowie magazyniera.

Aplikacja magazynowa online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Do obsługi rozproszonych magazynów niezbędnym narzędziem staje się system magazynowy WMS działający przez przeglądarkę internetową.


Gospodarka magazynowa

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów ppoż i bhp na terenie obiektów magazynowych.

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego. Zarządzanie systemem magazynowym WMS nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Przedstawiony zakres funkcjonalny systemu magazynowego WMS jest przykładowy. Uzależniony jest on od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Zastosowanie systemu magazynowego WMS przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów magazynowych. WMS system magazynowy usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej palety. 

Rozliczenie kosztów magazynowych

Rozliczenie kosztów magazynowych jest możliwe po wcześniejszym zdefiniowaniu cennika oraz kategorii kosztów dla wybranego kontrahenta. Dodatkowo można definiować usługi magazynowe poprzez przy…

Program magazynowy Android

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie bę…

Wizualizacja zajętości magazynu

ZAJĘTOŚĆ MAGAZYNU – WIZUALIZACJA Przestrzeń magazynowa i zajętość miejsc składowania wymaga wizualizacji. Pozwala to na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazy…


Lokalizacje magazynowe

Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie towaru na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece asortymentowej. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż, jak również wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. Aplikacja system magazynowy prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego.

W systemie lokalizacja magazynowa obsługiwana jest tylko w jednym magazynie. Pozostałe magazyny system obsługuje bez lokalizacji. Magazyn posiadając obsługę lokalizacji nazwany jest Magazynem Wysokiego Składowania. Oprócz magazynu wysokiego składowania system magazynowy WMS może prowadzić równolegle dowolną ilość zwykłych magazynów oznaczonych dowolnymi symbolami.

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

Oprogramowanie system magazynowy WMS dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie magazynowym WMS magazynier może wygenerować odpowiednią etykietę, jak również oznaczyć nią jednostki towarowe. W momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Lokalizacja magazynowa pozwala na podział miejsc w strefie składowania. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. Nowoczesny system magazynowy prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego.

system magazynowy

Wdrożenie systemu magazynowego

Wdrożenie systemu magazynowego WMS niesie ze sobą wymierne korzyści:

  • sprawna i szybka obsługa zamówień,
  • realizacja większej ilości zleceń przy utrzymaniu tego samego poziomu liczebności pracowników i środków transportu,
  • redukcja pomyłek oraz zmniejszenie poziomu wymaganych zapasów. 

Zadaniem systemu magazynowego WMS (Warehouse Management System) jest organizacja, a także zarządzanie wraz z optymalizacją pracy magazynu. Ponieważ system magazynowy WMS znakomicie sprawdza się w średnich i dużych magazynach logistycznych. Dlatego obejmuje on wiele elementów w tym planowanie i koordynowanie pracę wielu magazynów. System pozwala monitorować jak również rejestrować procesy magazynowe. Elastyczność rozwiązania pozwala personalizować algorytmy rozkładania towaru w miejscach składowania.

W ostatnich latach coraz więcej średnich i dużych polskich przedsiębiorstw sięga po systemy klasy WMS, nie wszystkie jednak na rynku rozwiązania to programy działające OnLine przez internet. Systemy magazynowe WMS działające online pozwalają na ewidencję prowadzoną w układzie ilościowym z dokładnością do miejsca składowania, a także numerów partii lub numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności. Stany magazynowe mogą być prezentowane w sposób zagregowany np. ilości sztuk ogółem, wg magazynów, wg lokalizacji lub innych cech artykułu.

system magazynowy
Kartoteki w systemie WMS

Oprogramowanie magazynowe służy obsłudze wszystkich procesów, tak, aby praca była skuteczniejsza, uporządkowana, a wszystkie dane znajdowały się w dostępnym dla pracowników miejscu. System …

DEMO WMS

System WMS jest oprogramowaniem do zarządzania magazynem. Coraz więcej firm magazynowych inwestuje w system do obsługi magazynu. Warto przed wdrożeniem danego rozwiązania przetestować je i wypr…

Program magazynowy WMS

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS – PROGRAM MAGAZYNOWY. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Program magazynowy WMSPROGRAM MAGA…