+48 533 322 626

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania.

System magazynowy WMS to nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne.

System magazynowy WMS to oprogramowanie który używa się za pomocą przyjaznego interfejsu przeglądarki Internetowej.

Oprogramowanie magazynowe pozwala w intuicyjny sposób zarządzać produktami i dokumentami magazynowymi. Zarządzać z każdego miejsca na świecie zarówno dla firmy logistycznej jak i klientów magazynu.

System magazynowy online

System magazynowy online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do aplikacji Windows. Magazynier pracuje za pomocą przeglądarki Internetowej.

Zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

Przedsiębiorstwa, które zatrudniały specjalistów z dziedziny logistyki, zrozumiały potrzebę posiadania nowoczesnych systemów informatycznych, niezbędnych do operowania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Okazało się, że granicą rozwoju przedsiębiorstw nie są finanse, marketing czy zarządzanie, ale coraz częściej logistyka, a w szczególności zarządzanie zapasami. System magazynowy WMS w takich firmach zwykle istniał wyłącznie na papierze lub w głowie magazyniera.

Aplikacja magazynowa online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Do obsługi rozproszonych magazynów niezbędnym narzędziem staje się system magazynowy WMS działający przez przeglądarkę internetową.


Gospodarka magazynowa

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów ppoż i bhp na terenie obiektów magazynowych.

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego. Zarządzanie systemem magazynowym WMS nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Przedstawiony zakres funkcjonalny systemu magazynowego WMS jest przykładowy i uzależniony od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Zastosowanie systemu magazynowego WMS przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów magazynowych. System magazynowy WMS usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej palety. 

Rozliczenie kosztów magazynowych

Rozliczenie kosztów magazynowych

Rozliczenie kosztów magazynowych jest możliwe po wcześniejszym zdefiniowaniu cennika oraz kategorii kosztów dla wybranego kontrahenta. Dodatkowo jest możliwe zdefiniowanie usług magazynowych pr…

Program magazynowy Android

Program magazynowy Android

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie bę…

Wizualizacja zajętości magazynu

Wizualizacja zajętości magazynu

WIZUALIZACJA ZAJĘTOŚCI MAGAZYNU. Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości miejsc składowania pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokieg…


Lokalizacje magazynowe

Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie towaru na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece asortymentowej. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. System magazynowy WMS prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego.

W systemie lokalizacja magazynowa może być obsługiwana tylko w jednym magazynie. Pozostałe magazyny obsługiwane są bez lokalizacji. Magazyn, w którym obsługiwana jest lokalizacja nazwany jest Magazynem Wysokiego Składowania. Oprócz magazynu wysokiego składowania system magazynowy WMS może prowadzić równolegle dowolną ilość zwykłych magazynów oznaczonych dowolnymi symbolami.

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

System magazynowy WMS dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie magazynowym WMS magazynier może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe. W momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Lokalizacja magazynowa pozwala na podział miejsc w strefie składowania. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. System magazynowy prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego.

W systemie magazynowym WMS lokalizacja magazynowa może być obsługiwana tylko w jednym magazynie. 

system magazynowy

Wdrożenie systemu magazynowego

Wdrożenie systemu magazynowego WMS niesie ze sobą wymierne korzyści:

  • sprawna i szybka obsługa zamówień,
  • realizacja większej ilości zleceń przy utrzymaniu tego samego poziomu liczebności pracowników i środków transportu,
  • redukcja pomyłek oraz zmniejszenie poziomu wymaganych zapasów. 

Zadaniem systemu magazynowego WMS (Warehouse Management System) jest organizacja i zarządzanie wraz z optymalizacją pracy magazynu. System magazynowy WMS znakomicie sprawdza się w średnich i dużych magazynach logistycznych. Obejmuje wiele elementów w tym planowanie i koordynowanie pracę wielu magazynów. System pozwala monitorować i rejestrować procesy magazynowe. Elastyczność rozwiązania pozwala personalizować algorytmy rozkładania towaru w miejscach składowania.

W ostatnich latach coraz więcej średnich i dużych polskich przedsiębiorstw sięga po systemy klasy WMS, nie wszystkie jednak na rynku rozwiązania to programy działające OnLine przez internet. Systemy magazynowe WMS działające online pozwalają na ewidencję prowadzoną w układzie ilościowym z dokładnością do miejsca składowania oraz numerów partii lub numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności. Stany magazynowe mogą być prezentowane w sposób zagregowany np. ilości sztuk ogółem, wg magazynów, wg lokalizacji lub innych cech artykułu.

system magazynowy
Program magazynowy WMS

Program magazynowy WMS

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS – PROGRAM MAGAZYNOWY. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie więk…

Operator logistyczny

Operator logistyczny

OPERATOR LOGISTYCZNY. Operator logistyczny zarządza łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów oraz innych firm handlowych na zasadach usług outsorucingu. Operator logist…

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Program…