+48 533 322 626

MIEJSCA SKŁADOWANIA W MAGAZYNIE.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im lokalizacje magazynowe.

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu.

Buduje się coraz większe magazyny, w których przechowuje się coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca. W celu ułatwienia pracy magazynierom, lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz uzyskania wiedzy w jakim miejscy znajdują się określone ilości towarów wprowadza się ewidencję wg miejsc składowania – system WMS. Miejsca składowania w magazynie są bardzo istotne.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe, czyli lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie stref magazynowych lub regałów, a także miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie.

Lokalizacja palet

Wdrożenie systemu lokalizacji palet w czasie rzeczywistym pozwala na szybkie zlokalizowania w magazynie każdej oznakowanej palety. Ponadto rozwiązanie daje możliwość automatycznego przeprowadzenia inwentaryzacji. Głównym oczekiwaniem wobec zastosowania identyfikacji radiowej jest automatyzacja procesów związanych z identyfikacją oraz umiejscowieniem palet. Program magazynowy umożliwia lokalizację palet, magazynierów, albo też wózków widłowych pracujących w magazynie. Warunkiem jest wyposażenie nośników logistycznych, magazynierów, a także wózków widłowych w odpowiednie narzędzia identyfikacji.

Historia – obroty dla danego miejsca składowania

Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związaną z danym miejscem składowania. Wyświetlają się pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia, a także wydania które powodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Dane wyświetlają się za pomocą standardowej tabeli, gdzie dokumentu obrotu dla miejsca składowania grupują się miesięcznie w zależności od okresu w jakim wystawia się dokument magazynowy w kolejności malejącej, czyli od góry wyświetlają się ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik ma do dyspozycji standardowe funkcje filtrowania, sortownia, jak również eksportowania.

Dopisanie nowego miejsca składowania

Nowe miejsce adresowe dopisuje się w pozycji menu NOWA LOKALIZACJA lub przez użycie funkcji DOPISZ w kartotece miejsc adresowych. Po uruchomieniu pozycji menu wyświetla się formularz dopisania miejsca adresowego. Oznaczenie miejsca adresowego ma format AA-BB-C-D, gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe). Parametry miejsca adresowego dzielą się na kategorie: regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, a także status lokalizacji i inne. Parametry wybierają się przez kliknięcie pola wyboru lub zapisanie informacji. Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera regał, gniazdo, poziom oraz gniazdo paletowe.

Wymienione parametry lokalizacji definiują się w skorowidzach. Lista wartości parametrów tworzy się dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza.Po wprowadzeniu modyfikacji w skorowidzach dotyczących miejsc adresowych, w tym po zmianie aktywności pozycji skorowidza należy odświeżyć ustawienia okna dopisania miejsca adresowego. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na ekranie, w obszarze grupy informacji, które były zmieniane, wyświetla listę dostępnych funkcji. Należy wybrać polecenie ODŚWIEŻ. Regał, gniazdo, poziom, a także gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych.

Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlają się komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych.

W sekcji STATUS LOKALIZACJI wyświetlone zostają pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza.

SYMBOL MAGAZYNU wybierany jest ze skorowidza, którego pozycje wyświetlane są po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślnie proponowana jest pierwsza pozycja skorowidza magazynów.

OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez Operatora.

OBJĘTOŚĆ, a także ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego.

Parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny. Miejsce składowe, które nie podlega obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu.

Dopisanie miejsca adresowego wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie). Po dopisaniu lokalizacji jej symbol wyświetla się w górnej części formularzu dopisania. Program blokuje dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji wyświetla się komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Miejsca składowania w magazynie

Stany magazynowe

Z poziomu rejestru miejsc składowania można wyświetlić okienko z informacją o stanach magazynowych znajdujących się w tej lokalizacji towarach. Wyświetla się to w okienku w postaci tabeli zawierającej informację o indeksie towarowym, nazwie, jednostce miary, a także ilościach. Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania, jak również eksportowania danych.

skanowanie kod kreskowy

Systemy WMS

Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. W ofercie SoftwareStudio znajduje się program do magazynowania towaru. Zobacz wersję DEMOSystem WMS System WMS Więcej…
transportation

Internetowy magazyn

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji. Między innymi o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. Na przykład właścicielom przechowywanego towaru wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych. Więcej…
Technology

Serwer raportów

SERWER RAPORTÓW – Serwer raportów to komputer, na którym zainstalowano usługi SQL Server Reporting Services. Serwer raportów Zobacz wersję DEMOSystem WMS DEMO Magazyn Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu…. DEMO WMS Więcej…
system zarządzania magazynem

Windows Server 2012

W najnowszym serwerowym systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2012 pojawia się bardzo dużo zmian i ulepszeń. Zobacz wersję DEMOSystem WMS SQL server 2008 Bazy danych Baza danych Microsoft SQL 2008 server pozwala zwiększyć bezpieczeństwo. Skalowalność,a także Więcej…
Android system WMS

Kryteria wyboru lokalizacji

KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI. Algorytmy wyboru lokalizacji przy przyjęciach i wydaniach towarów stanowią jeden z bardziej istotnych elementów zaawansowanego zarządzania magazynem wysokiego składowania. Przy pomocy oprogramowania WMS. Zobacz wersję DEMOSystem WMS Picking List PICKING LIST. Przygotowany Więcej…
Warto wdrożyć wms demo w magazynie wysokiego składowania.
Warto wdrożyć wms demo w magazynie wysokiego składowania.

Wprowadzona automatyzacja procesów magazynowych zwiększa ich jakość, redukując jednocześnie konieczny nakład pracy. Program WMS jest gotowy do pracy z technologiami automatycznej identyfikacji …

Aplikacje dla magazynów wysokiego składowania
Aplikacje dla magazynów wysokiego składowania

Aplikacja dla magazynów wysokiego oraz wyposażenie stanowią podstawę nowoczesnego magazynu. SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Jest to oferowany przez SoftwareStudio mod…

Przeznaczenie systemu WMS online
Przeznaczenie systemu WMS online

System WMS jest to program klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem …