+48 533 322 626

WYDANIE Z MAGAZYNU

W programie magazynowym realizuje się to za pomocą dokumentów magazynowych Wz i Rw. Wydanie z magazynu.

W programie magazynowym realizuje się za pomocą dokumentów magazynowych Wz, a także Rw.

Wydanie z magazynu. Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:

 1. Przyjęcia zewnętrznego Pz, ;
 2. Wydania zewnętrznego Wz, ;
 3. Zmiany lokalizacji Zl, ;
 4. Rozchodu wewnętrznego Rw, ;
 5. Przychodu wewnętrznego Pw.

Dokumenty Rw i Pw dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji.

Wydanie towaru z magazynu

Przewidziane w ewidencji wydania dokumenty:

 • Awizo wydania Aw, ;
 • Dokument Wz bufor, ;
 • Dokument Wz, ;
 • Zmiana lokalizacji Zl – przesunięcie palet z strefy składowania do strefy przyrampowej.

Awizo wydania Aw

Kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru. Informacje z awizo przepisuje się do dokumentu Wz bufor. Dla zatwierdzonego przez kontrahenta awiza nadaje się numer awiza, a także klucz potwierdzenia dokumentu Wz – 6-cyfrowy kod autoryzacji.

W dokumencie Wz bufor zapisuje się:

 • dane kontrahenta – zapis automatyczny. ;
 • data rejestracji dokumentu, która jest proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa. Daty nie modyfikuje się. ;
 • termin wydania towaru, ;
 • miejsce dostawy, ;
 • rodzaj towaru, ;
 • ilość wydawanego towaru, na palecie, w kartonie, ;
 • algorytm wg którego ma zostać wydany towar (wg daty ważności, daty przyjęcia FiFo lub LiFo, wg wybranej daty ważności, wg numeru partii) ;
 • data ważności, jeśli wybrany został algorytm wydania towaru według konkretnej daty, ;
 • partia towaru, jeśli został wybrany algorytm wydania towaru według określonej partii.Dokument Wz bufor
  Dokumenty Wz bufor można rejestrować:
  1. na podstawie awiza zapisanego przez kontrahenta w programie,
  2. przez pracownika firmy Solar na podstawie otrzymanego od kontrahenta zlecenia wydania,
  3. na podstawie dokumentu elektronicznego przysłanego przez kontrahenta. W przypadku opisanej formy wymiany danych niezbędne jest podanie przez klienta struktury pliku wymiany danych. W sytuacji, gdy kontrahent nie zapisał w programie awiza wydania, zleceniem wydania można wprowadzić przez pracownika firmy Solar dokument Wz bufor. Numer awiza i kod autoryzacji Wz generuje się dla dokumentu Wz bufor. Kod autoryzacji dla Wz wysyła się do kontrahenta mailem.
 • dane kontrahenta. W rejestrowania dokumentu bezpośrednio przez kontrahenta jego dane są zapisywane automatycznie. data rejestracji dokumentu, która jest proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa. Data nie jest modyfikowana. ;
 • miejsce dostawy, ;
 • rodzaj towaru, ;
 • ilość wydawanego towaru, ;
 • algorytm wg którego ma zostać wydany towar (wg daty ważności, daty przyjęcia FiFo, albo też LiFo, wg wybranej daty ważności, wg numeru partii) ;
 • data ważności, jeśli wybrany został algorytm wydania towaru według konkretnej daty, ;
 • partia towaru, jeśli został wybrany algorytm wydania towaru według określonej partii.
Wydanie z magazynu

Dokument Wz

Nie zawiera informacji o paletach, albo też kartonach do wydania. Dokument wymaga akceptacji realizacji przed rejestracją kolejnych Operacji w magazynie. Na podstawie dokumentu Wz bufor generuje się dokumenty: 1. zmiany lokalizacji – przesunięcie towaru ze strefy składowania do strefy przyrampowej. 2. dokument Wz. Pracownicy magazynu nie mają wglądu do rejestru wszystkich dokumentów Wz. W grupie użytkowników MAGAZYN wyświetla się dokumenty Wz bufor do realizacji oraz w trakcie realizacji.

Zmiana lokalizacji Zl
Zapisany na podstawie dokumentu Wz bufor dokument zmiany lokalizacji zwiera informacje o paletach towaru, które mają zostać przeniesione do strefy przyrampowej (numer nośnika, czy też lokalizacja). Palety ustala się przez program według algorytmu podanego w pozycjach dokumentu.

Program proponuje palety do wydania według wybranego przez użytkownika algorytmu:

 • rosnąco wg daty ważności, ;
 • wybranej daty ważności, ;
 • daty przyjęcia – zasada FiFo, ;
 • daty przyjęcia – zasada LiFo, ;
 • określonej partii towaru. W przypadku wydania kartonów z palety proponuje się w pierwszej kolejności paletę niepełną. Dokument Wz
  można zatwierdzić przez magazyniera:
 • po zatwierdzeniu skojarzonego dokumentu zmiany lokalizacji, ;
 • po wprowadzeniu kodu autoryzacji dokumentu Wz.

Potwierdzenie odbioru towaru

Potwierdzenie odbioru towaru wymaga wprowadzenia do dokumentu Wz kodu autoryzacji generowanego w programie przy zatwierdzeniu awizo wydania przez kontrahenta lub dokumentu Wz bufor, jeśli dokument ten nie jest zapisywany na podstawie awizo. Po wprowadzeniu klucza potwierdzenia dokumentu Wz generuje, a także wysyła się mail do kontrahenta – potwierdzenie wysyłki. Wydanie z magazynu realizuje się w ciągu jednej zmiany. Po zatwierdzeniu dokumentu Wz generuje się z programu wiadomość e-mail z potwierdzeniem wydania towaru. Wiadomość wysyła się na konto zdefiniowane w kartotece kontrahenta w polu MAIL DO KORESPONDENCJI AUTOMATYCZNEJ

Stosowanie metody FIFO

Strategia kolejności rozchodu – program pozwala na wykorzystanie metody FIFO (First In First Out) ? najczęściej stosowana strategia (jako najbardziej naturalna – nie chcemy, żeby dana partia towaru zalegała w magazynie zbyt długo). Zazwyczaj stosowana wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby stosowania FEFO. Metoda ta jest zasadniczo zgodna z metodami stosowanymi w księgowości do wyceny towarów znajdujących się w magazynie, ale z punktu widzenia Operacyjnego WMS nie wykorzystuje się.

Stosowania metody FEFO

Strategia kolejności rozchodu – program pozwala na wykorzystanie metdoty FEFO (First Expired First Out) ? zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z datą (terminem) ważności, czyli np. artykuły spożywcze, farmaceutyki itp.

Wydanie z magazynu

Wydanie to czynność następująca po okresie składowania. Często proces wydawania poprzedza kompletacja, która może odbywać się:

 • jednostopniowo;
 • zlecenie po zleceniu;
 • dwustopniowo
 • artykuł po artykule;
 • według tras dostawy;
 • według kolejności rozładunku.

Wydanie może odbywać się w dwóch zasadniczych kierunkach:

 • na zewnątrz przedsiębiorstwa dokumentem Wz;
 • do wewnątrz przedsiębiorstwa Rw.
  • Dokumentem Rw rozchód wewnętrzny,
  • Dokumentem Wp wydanie na produkcje.

Kartoteki w systemie WMS
Kartoteki w systemie WMS

Oprogramowanie magazynowe służy obsłudze wszystkich procesów, tak, aby praca była skuteczniejsza, uporządkowana, a wszystkie dane znajdowały się w dostępnym dla pracowników miejscu. System W…

Warehouse Management System
Warehouse Management System

Warehouse Management System e-commerce. Zakładanie kartoteki – DOPISANIE, czyli system zarządzania magazynem WMS. Rozwiązania klasy Warehouse Management System (WMS) dedykowane są w różnych wari…

System do zarządzania magazynem
System do zarządzania magazynem

Bezpieczny, a także stabilny system do zarządzania magazynem oferuje aplikacje na terminale radiowe. Czyli kolektory działające w sieci lokalnej WiFi lub przez Internet. Nowoczesny system magazyno…