+48 533 322 626

Praca systemu WMS opiera się na wprowadzaniu dokumentów magazynowych.

Wszystkie obliczenia stanów opierają się na zarejestrowanych zdarzeniach operacji magazynowych.

System WMS pozwala rejestrować standardowe dokumenty magazynowe oraz specyficzne wynikające z charakteru tego systemu. Program rejestruje wiec dokumenty przyjęć i wydań zewnętrznych, obrotu wewnątrzmagazynowego oraz dokumenty związane z gospodarką paletową, czynnościami (usługami) wykonywanymi przez obsługę magazynu.

system-mobilnej-obsługi-magazynu-System-wms

System mobilnej obsługi magazynu

System wms. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując internet information services (iis server). Dokumenty PZ i WZ rejestrowane w systemie ERP i są traktowane przez oprogramowanie WMS jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania. Główne zastosowania raportu tabeli przestawnej są następujące: tworzenie kwerend dotyczących dużych ilości danych na wiele przyjaznych dla użytkownika sposobów, częściowe podsumowywanie i gromadzenie danych liczbowych, podsumowywanie danych według kategorii i podkategorii oraz tworzenie niestandardowych obliczeń i formuł – rozwijanie i zwijanie poziomów danych w celu sprecyzowania uzyskanych wyników oraz przechodzenie do szczegółów danych podsumowania w celu analizowania interesujących użytkownika obszarów – przenoszenie wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „przestawianie”) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych – filtrowanie, sortowanie, grupowanie i warunkowe formatowanie najbardziej użytecznych i interesujących podzbiorów danych, umożliwiające użytkownikowi skoncentrowanie się na żądanych informacjach – prezentowanie zwięzłych, atrakcyjnych i opatrzonych adnotacjami raportów w trybie Online lub wydrukowanych.

Systemy SoftwareStudio wykorzystują rozwiązania bezpieczeństwa oferowane w ramach rozwiązań technologicznych Microsoft, w tym autentykację Windows Server. Program znacząco ułatwia zarządzanie danymi takimi jak przyjęcia i wydawania towarów oraz monitorowanie trasy przesyłu towaru między poszczególnymi magazynami.

SoftwareStudio rozwija swoje oprogramowanie równolegle na obie platformy: Windows Mobile i Android, a tym że docelowo rozwój aplikacji magazynowej dla Windows CE zostanie wstrzymany, jeżeli Państwa firma planuje zakup urządzeń to proponujemy wybór terminali Zebra (Motorola) z systemem Android. Zestawienie prezentuje towar zgrupowany według grupy towarowej oraz cech towarowych podając informację o ilościach znajdujących się w określonych lokalizacjach – miejscach składowania. Obliczanie cen może odbywać się zarówno w polskich złotych jak i w walutach.
System mobilnej obsługi magazynu

historia---obroty-dla-danego-miejsca-składowania-Magazynowe-systemy-informatyczne

Historia – obroty dla danego miejsca składowania

Magazynowe systemy informatyczne. Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związanych z danym miejscem składowania. Wyświetlane są pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania które spowodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Dane wyświetlane są za pomocą standardowej tabeli, gdzie dokumenty obrotu dla miejsca składowania są grupowane miesięcznie w zależności od okresu w jakim wystawiony był dokument magazynowy w kolejności malejącej, czyli od góry wyświetlane są ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik ma do dyspozycji standardowe funkcje filtrowania, sortownia i eksportowania.
Historia – obroty dla danego miejsca składowania

integracja-z-systemem-erp-Program-magazynowy-WMS

Integracja z systemem ERP

Program magazynowy WMS. System do obsługi magazynu wysokiego składowania może funkcjonować autonomicznie lub może zostać zintegrowany z systemem nadrzędnym klasy ERP. Integracja pozwala na eliminację dodatkowych prac związanych z zakładaniem bazy towarowej i kontrahentów oraz tworzeniem dokumentów zleceń przyjęcia i wydania. Dokumenty PZ i WZ rejestrowane w systemie ERP są traktowane przez oprogramowanie WMS jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania. Na podstawie ogólnej informacji o ilości zlecenia przyjęcia/wydania w systemie WMS rejestrowany jest wewnętrzny dokument przyjęcia PZ lub WZ ze szczegółowym uwzględnieniem wszystkich wymaganych informacji: MIEJSCU SKŁADOWANIA, NUMERÓW PARTII, NUMERU NOŚNIKA itp. Zarejestrowany wewnętrzny dokument systemu WMS może zostać wydrukowany jako szczegółowa lista (picking list) albo jako dokument zagregowany – te same pozycje towarowe są zgrupowane i sumowane.
Integracja z systemem ERP

dokument-wydania-Oprogramowanie-dla-magazynu

Dokument wydania

Oprogramowanie dla magazynu. Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy magazynowe palety nie mogą być obciążone pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Komisjonowanie – order picking, dokumenty paletowe, dokumenty magazynowe mogą być powiązane i generować dodatkowo dokumenty związane z obrotem paletami i procesem paletyzacji, tworzeniem palet mix, rozliczaniem palet z kontrahentami.
Dokument wydania

program-do-obsługi-magazynu-Program-magazynowy-WMS

Program do obsługi magazynu

Program magazynowy WMS. Z punktu widzenia pracowników w magazynie oferujemy dostawę, montaż i uruchomienie drukarek kodów kreskowych, skanerów oraz terminali radiowych. Logistyka magazynowa wymaga bazy danych. Microsoft SQL Server (ms sql) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Automatycznie zostają nadane numery nośników (palet). Dokumenty PZ i WZ rejestrowane w systemie ERP są traktowane przez oprogramowanie WMS jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania. Pierwsza kolumna rejestru – stan – określa status dokumentu inwentaryzacji: 1 – dokument w trakcie realizacji, 2 – dokument zamknięty.
Program do obsługi magazynu