Android

Aplikacja Software Studio na urządzenia mobilne z systemem Android.

Android System WMS

Instalacja aplikacji magazynowej Android

Instalację oprogramowania można przeprowadzić na dwa sposoby: pobierając aplikację ze sklepu google play lub z otrzymanego od SofwtareStudio pliku APK.

Instalacja z Google Play

Domyślną metodą instalacji oprogramowania jest pobranie z marketu Google Play, jeżeli urządzenie - terminal, telefon - posiada dostęp do sklepu należy korzystać z tej ścieżki. W przypadku terminali ok. 75% posiada takowy dostęp i praktycznie wszystkie ...

Instalacja z pliku APK

Należy wykorzystywać jedynie w przypadku konieczności ekspresowej  instalacji aktualizacji oraz na urządzeniach nie wspierających usług Google - bez marketu Google Play. Plik należy pobrać na urządzenie i uruchomić. Jeżeli wcześniej nie były instalo...

Logowanie do aplikacji Android

Po uruchomieniu zainstalowanej aplikacji ukaże się okno logowania. Dane logowania są ustalane indywidualnie dla każdego użytkownika programu. Login użytkownika składa się z dwóch elementów: identyfikator firmy oraz login używany w systemie web. Forma...

Korzystanie z systemu WMS Android

Po zalogowaniu pokaże się okno przedstawiające transakcje do uruchomienia na urządzeniu mobilnym.

PZ przyjęcie zewnętrzne

1. Wybranie zlecenia Po uruchomieniu transakcji wyświetlana jest lista zleceń do przyjęcia. 2. Określenie asortymentu Pierwszą informacją wprowadzaną przez użytkownika jest kod EAN asortymentu. 3. Określenie nośnika/palety Po pobraniu asortymen...

Przyjęcie bezpośrednie PZB

PZB (przyjęcie zewnętrzne bezpośrednie) dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu towaru. Przyjęcie bezpośrednie PZB wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę. Standardowy dokument PZ powinie...

Przyjęcie wewnętrzne PW

1. Wybranie asortymentu W przyjęciu pierwszy krok to skanowanie kodu EAN produktu który ma zostać przyjęty. Zwrotna odpowiedź powinna zawierać model zawierający: Nazwę, Indeks, kod EAN. Pierwszy zwrócony wiersz zostaje podstawiony przez aplikację jako wybr...

Wydanie zewnętrzne Wz

1. Pobranie zlecenia Zlecenie jest pobierane automatycznie, nie ma możliwości wybierania zleceń z listy. Kolejność realizacji oraz dobór osób odpowiedzialnych po stronie bazy danych. 2. Określenie lokalizacji oraz partii/terminu/daty Po wyświetleniu zlecenia...

Wydanie wewnętrzne RW

Realizacja dokumentu związane z wydanie wewnętrzne RW. Magazynowe wydanie wewnętrzne realizowane jest na podstawie aktu prawnego. Aktem regulującym zasady dokumentowania obrotu magazynowego, jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości. Specjalne dokume...

Zmiana lokalizacja ZL

1. Podanie numeru palety Po uruchomieniu transakcji należy zeskanować numer palety. 2. Podanie lokalizacji docelowej Po zeskanowaniu kodu lokalizacji uruchamiana jest funkcja zapisu dokumentu ZL.  

Stany na lokalizacji

Po wprowadzeniu kodu EAN lokalizacji zostanie wyświetlona nazwa, indeks, numer serii oraz ilość asortymentu.  

WMS system zarządzania magazynem

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów. Zadania te realizuje WMS system zarządzania magazynem na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego. Systemy ERP...

System magazynowy WMS

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System magazynowy WMS to nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne. System magazynowy WMS online pozwala na korzystanie przez użytkownika...

Dokumenty magazynowe

Przyjęcie do magazynu Operacje wewnątrz magazynowe Dokumenty związane z relokacją towaru wewnątrz magazynu, realizowane najczęściej przy pomocy mobilnych komputerów działających on-line przez WiFi lub LTE - tzw. kolektory danych. Dokumenty...

Dokumenty MIX

Dokumenty Mix umożliwiają przeniesienie różnorodnych asortymentów na wspólną paletę. Pozwala to rozliczać ruchy magazynowe wg numeru palety, na której mogą być zgromadzone różne towary.