+48 533 322 626

Wdrożenie systemu okienek czasowych konieczne jest w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów.

Planowanie wizyt w okienkach czasowych wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem.

Na podstawie zapisanych informacji dział logistyki lub transportu uzyskuje narzędzia analityczne za pomocą których, można przeprowadzać oceny firm transportowych związanych z terminowością, a także monitorować czasy za i rozładunków przez magazyn.

Zgłoszenia awizacji można przeglądać w programie za pomocą tabel oraz w układzie kalendarza – okienka czasowe.

okienka czasowe

Zdarzenia w kalendarzu możemy dodawać, edytować, zmienić ich położenie metodą przeciągnij i upuść. Kalendarz pozwala na prezentowanie danych w układzie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub linii czasu.

Używanie kalendarza i okienek czasowych przez logistyków jest naturalnym i intuicyjnym zajęciem, za pomocą definiowanych kolorów można oznaczać zdarzenia. Narzędzie administracyjne pozwala definiować kalendarze w dowolny sposób dzieląc zdarzenia wg obiektów, rodzajów zdarzeń, kalendarze awizacji oraz historyczne.


Awizacja w oparciu o okienka czasowe wdrażana jest w przedsiębiorstwach, których priorytetem jest zapewnienie lepszej obsługi firm transportowych oraz usprawnienie pracy magazynu.

elastyczne okienka czasowe

Oprogramowanie okienka czasowe wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. Rozwiązanie typu program do awizacji dostaw znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach, które wymagają zapewnienia lepszej obsługi kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów.

okienka czasowe dzienny plan pracy magazynu

Przykładowa konfiguracja programu awizacji, zdefiniowano role:

  • Dział zakupów;
  • Dział obsługi klienta;
  • Dział transportu;
  • Brama wjazdowa na teren zakładu/magazyn;
  • Magazyn główny;
  • Magazyny zewnętrzne.

Zarządzanie magazynem

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM. Zarządzanie magazynem wysokiego składowania to proces skomplikowany polegający na optymalnej organizacji pracy magazynierów i obsługi klientów. (więcej…)

DEMO Magazyn

DEMO MAGAZYN. Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. (więcej…)

Gospodarka magazynowa

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. (więcej…)

Bezpieczeństwo w magazynie

BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE - Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o...

Konfiguracja programu magazynowego

KONFIGURACJA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO. Oprogramowanie magazynowe może być w dużym stopniu skonfigurowane przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań. (więcej…)

Wstęp do programu WMS.net

WSTĘP DO PROGRAMU WMS. Program WMS.net przeznaczony jest do używania w magazynie wysokiego składowania. Dostarczona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów oferowanego pod nazwą handlową Studio Magazyn WMS.net. Program...