Lokalizacje magazynowe

W magazynie wysokiego składowania wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe).

Budowane są coraz większe magazynu, w których przechowywane są coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca. W celu ułatwienia pracy magazynierom, lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz uzyskania wiedzy w jakim miejscy znajdują się określone ilości towarów wprowadza się ewidencję wg miejsc składowania – system WMS.

lokalizacje magazynowe

 

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe). Oznaczenie stref magazynowych lub regałów i miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie.

system wms lokalizacje magazynowe

system wms lokalizacje magazynowe

system wms lokalizacje magazynowe

system wms lokalizacje magazynowe

system wms lokalizacje magazynowe