+48 533 322 626

Realizacja dokumentu związane z wydanie wewnętrzne RW.

Magazynowe wydanie wewnętrzne realizowane jest na podstawie aktu prawnego. Aktem regulującym zasady dokumentowania obrotu magazynowego, jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości.

Specjalne dokumenty magazynowe za których pomocą dokumentuje się wszelkie czynności związane z wydaniem towaru z magazynu.

Wydanie wewnętrzne RW to specjalny dokument magazynowy. Za jego pomocą dokumentuje się wszelkie czynności związane z wewnętrznym wydaniem towaru z magazynu. System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Wydanie wewnętrzne RW oznacza wydanie z magazynu pozycji na własne potrzeby np. do produkcji, kompletacji, zużycia. Oprogramowanie Warehouse Management System przejmuje od kierownika magazynu rolę zarządzania rozmieszczeniem towarów. Wydanie wewnętrzne RW to pecjalny dokument magazynowy. Za jego pomocą dokumentuje się wszelkie czynności związane z wewnętrznym wydaniem towaru z magazynu.

 

system WMS android dokument RW

  1. Wybranie asortymentu. W wydaniu ad-hoc pierwszy krok to skanowanie kodu EAN produktu który ma zostać przyjęty.
  2. Określenie lokalizacji oraz partii/terminu/daty. Po pobraniu asortymentu wyświetlone zostają nazwa oraz indeks, użytkownik zostaje przeniesiony do pola Lokalizacja. Po podaniu danej lokalizacji jeżeli występuje więcej niż jedna partia/termin ważności/data produkcji towaru wyświetlane jest okno z listą pozycji do wyboru.
  3. Wprowadzenie ilości. W kolejnym polu użytkownik może wprowadzić dowolną ilość większą od 0.
  4. Zapis dokumentu. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji, magazynier może zatwierdzić całość dokumentu poprzez przycisk Zakończ w górnym prawym rogu transakcji.

[visual_portfolio id=”705″ class=””]