+48 533 322 626

PZB (przyjęcie zewnętrzne bezpośrednie) dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu towaru. Przyjęcie bezpośrednie PZB wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę. Standardowy dokument PZ powinien zawierać elementy:

 • kolejny numer dokumentu;
 • datę wystawienia;
 • datę przyjęcia towaru/materiału;
 • oznakowanie towaru/materiału;
 • cenę jednostkową;
 • ilość przyjętego towaru/materiału;
 • dane wystawiającego PZ i dane dostawcy;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ;

  1. Wybranie asortymentu. W przyjęciu pierwszy krok to skanowanie kodu EAN produktu który ma zostać przyjęty.
  Zwrotna odpowiedź powinna zawierać model zawierający: Nazwę, Indeks, kod EAN.
  Pierwszy zwrócony wiersz zostaje podstawiony przez aplikację jako wybrany asortyment.

 2. Określenie nośnika/palety. Po pobraniu asortymentu należy wybrać rodzaj palety. Domyślnie wyświetlona paleta to „Paleta Euro”.
 3. Numer palety. Po wprowadzeniu „0” i zostanie automatycznie nadany kolejny wolny numer palety . Użytkownik ma możliwość wprowadzenia innego numeru palety.
 4. Ilość. Kolejnym polem jest Ilość – użytkownik może wprowadzić dowolną ilość większą od 0.
 5. Pola dodatkowe.
 6. Numer partii oraz Termin ważności nie są obowiązkowe. Termin ważności nie może być wcześniejszy niż aktualna data.
 7. Lokalizacja. Ostatnim krokiem transakcji przyjęcia jest wskazanie lokalizacji na którą towar jest przyjmowany, należy zeskanować kod kreskowy.
 8. Zapis dokumentu. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji, magazynier może zatwierdzić całość dokumentu poprzez przycisk Zakończ w górnym prawym rogu transakcji.

Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny jest informatycznym systemem wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn. (więcej…)

System magazynowy

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System magazynowy WMS to nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne. System magazynowy WMS to oprogramowanie który używa się...

Program magazynowy Android

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie będzie tanie. Zapewni...

Wizualizacja zajętości magazynu

WIZUALIZACJA ZAJĘTOŚCI MAGAZYNU. Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości miejsc składowania pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania. (więcej…)

Dokumenty magazynowe

DOKUMENTY MAGAZYNOWE Dokumenty  magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie przyjęcia wydania SSCC GTIN kody...

Partie produkcyjne i daty ważności

PARTIE PRODUKCYJNE I DATY WAŻNOŚCI. Ewidencja w magazynie z dokładnością do numerów partii produkcyjnych lub terminów ważności (przydatności do spożycia) ma zastosowanie w magazynach, które składują artykuły spożywcze....