+48 533 322 626

PZB (przyjęcie zewnętrzne bezpośrednie) dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu towaru. Przyjęcie bezpośrednie PZB wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę. Standardowy dokument PZ powinien zawierać elementy:

 • kolejny numer dokumentu;
 • datę wystawienia;
 • datę przyjęcia towaru/materiału;
 • oznakowanie towaru/materiału;
 • cenę jednostkową;
 • ilość przyjętego towaru/materiału;
 • dane wystawiającego PZ i dane dostawcy;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ;

  1. Wybranie asortymentu. W przyjęciu pierwszy krok to skanowanie kodu EAN produktu który ma zostać przyjęty.
  Zwrotna odpowiedź powinna zawierać model zawierający: Nazwę, Indeks, kod EAN.
  Pierwszy zwrócony wiersz zostaje podstawiony przez aplikację jako wybrany asortyment.

 2. Określenie nośnika/palety. Po pobraniu asortymentu należy wybrać rodzaj palety. Domyślnie wyświetlona paleta to „Paleta Euro”.
 3. Numer palety. Po wprowadzeniu „0” i zostanie automatycznie nadany kolejny wolny numer palety . Użytkownik ma możliwość wprowadzenia innego numeru palety.
 4. Ilość. Kolejnym polem jest Ilość – użytkownik może wprowadzić dowolną ilość większą od 0.
 5. Pola dodatkowe.
 6. Numer partii oraz Termin ważności nie są obowiązkowe. Termin ważności nie może być wcześniejszy niż aktualna data.
 7. Lokalizacja. Ostatnim krokiem transakcji przyjęcia jest wskazanie lokalizacji na którą towar jest przyjmowany, należy zeskanować kod kreskowy.
 8. Zapis dokumentu. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji, magazynier może zatwierdzić całość dokumentu poprzez przycisk Zakończ w górnym prawym rogu transakcji.

Systemy WMS

Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. W ofercie SoftwareStudio znajduje się program do magazynowania...

Streamsoft

Streamsoft Zielona Góra produkuje i wdraża systemy ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Zajmuje się także rozwiązaniami biznesowymi dla firm małych i mikro oraz biur rachunkowych oraz WMS....

System WMS prezentacja

System WMS prezentacja WMS (Warehouse Management System) oznacza całość rozwiązań organizacyjnych i technicznych wykorzystywanych w pracy magazynu. Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane...

Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny jest informatycznym systemem wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn. (więcej…)

System magazynowy

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. To nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne. WMS.net to system magazynowy, czyli oprogramowanie które używa się za...

System klasy WMS

W firmach logistycznych takich jak system klasy WMS pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest...