+48 533 322 626

PZB (przyjęcie zewnętrzne bezpośrednie) dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu towaru. Przyjęcie bezpośrednie PZB wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę. Standardowy dokument PZ powinien zawierać elementy:

 • kolejny numer dokumentu;
 • datę wystawienia;
 • datę przyjęcia towaru/materiału;
 • oznakowanie towaru/materiału;
 • cenę jednostkową;
 • ilość przyjętego towaru/materiału;
 • dane wystawiającego PZ i dane dostawcy;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ;

  1. Wybranie asortymentu. W przyjęciu pierwszy krok to skanowanie kodu EAN produktu który ma zostać przyjęty.
  Zwrotna odpowiedź powinna zawierać model zawierający: Nazwę, Indeks, kod EAN.
  Pierwszy zwrócony wiersz zostaje podstawiony przez aplikację jako wybrany asortyment.

 2. Określenie nośnika/palety. Po pobraniu asortymentu należy wybrać rodzaj palety. Domyślnie wyświetlona paleta to „Paleta Euro”.
 3. Numer palety. Po wprowadzeniu „0” i zostanie automatycznie nadany kolejny wolny numer palety . Użytkownik ma możliwość wprowadzenia innego numeru palety.
 4. Ilość. Kolejnym polem jest Ilość – użytkownik może wprowadzić dowolną ilość większą od 0.
 5. Pola dodatkowe.
 6. Numer partii oraz Termin ważności nie są obowiązkowe. Termin ważności nie może być wcześniejszy niż aktualna data.
 7. Lokalizacja. Ostatnim krokiem transakcji przyjęcia jest wskazanie lokalizacji na którą towar jest przyjmowany, należy zeskanować kod kreskowy.
 8. Zapis dokumentu. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji, magazynier może zatwierdzić całość dokumentu poprzez przycisk Zakończ w górnym prawym rogu transakcji.

Warehouse Management System

Warehouse Management System e-commerce. Zakładanie kartoteki - DOPISANIE, czyli system zarządzania magazynem WMS. Rozwiązania klasy Warehouse Management System (WMS) dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia...

Przyjęcie towaru

Dokument Pz bufor. Dokument Pz bufor może zostać dopisany: na podstawie awizo przyjęcia dopisanego w programie przez kontrahenta zewnętrznego. A także przez pracownika firmy na podstawie zgłoszenia kontrahenta...

DEMO WMS

System WMS jest oprogramowaniem do zarządzania magazynem. Coraz więcej firm magazynowych inwestuje w system do obsługi magazynu. Warto przed wdrożeniem danego rozwiązania przetestować je i wypróbować poprzez DEMO...

System WMS logistyka

System WMS logistyka Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Budowane są coraz większe magazyny, w których przechowywane są coraz większe zapasy. W takiej...

Systemy WMS

Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. W ofercie SoftwareStudio znajduje się program do magazynowania...

System WMS prezentacja

System WMS prezentacja WMS (Warehouse Management System) oznacza całość rozwiązań organizacyjnych i technicznych wykorzystywanych w pracy magazynu. Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane...