Przyjęcie bezpośrednie PZB

PZB (przyjęcie zewnętrzne bezpośrednie) dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu towaru. Przyjęcie bezpośrednie PZB wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę. Standardowy dokument PZ powinien zawierać elementy:

 • kolejny numer dokumentu;
 • datę wystawienia;
 • datę przyjęcia towaru/materiału;
 • oznakowanie towaru/materiału;
 • cenę jednostkową;
 • ilość przyjętego towaru/materiału;
 • dane wystawiającego PZ i dane dostawcy;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ;

  1. Wybranie asortymentu. W przyjęciu pierwszy krok to skanowanie kodu EAN produktu który ma zostać przyjęty.
  Zwrotna odpowiedź powinna zawierać model zawierający: Nazwę, Indeks, kod EAN.
  Pierwszy zwrócony wiersz zostaje podstawiony przez aplikację jako wybrany asortyment.

 2. Określenie nośnika/palety. Po pobraniu asortymentu należy wybrać rodzaj palety. Domyślnie wyświetlona paleta to „Paleta Euro”.
 3. Numer palety. Po wprowadzeniu „0” i zostanie automatycznie nadany kolejny wolny numer palety . Użytkownik ma możliwość wprowadzenia innego numeru palety.
 4. Ilość. Kolejnym polem jest Ilość – użytkownik może wprowadzić dowolną ilość większą od 0.
 5. Pola dodatkowe.
 6. Numer partii oraz Termin ważności nie są obowiązkowe. Termin ważności nie może być wcześniejszy niż aktualna data.
 7. Lokalizacja. Ostatnim krokiem transakcji przyjęcia jest wskazanie lokalizacji na którą towar jest przyjmowany, należy zeskanować kod kreskowy.
 8. Zapis dokumentu. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji, magazynier może zatwierdzić całość dokumentu poprzez przycisk Zakończ w górnym prawym rogu transakcji.

Program magazynowy Android

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie będzie tanie. Zapewni...

System zarządzania magazynem

Oferowany przez SoftwareStudio system zarządzania magazynem to rozwiązania dedykowane w różnych wariantach. (więcej…)

Obsługa magazynu wysokiego składowania

OBSŁUGA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. (więcej…)

Systemy magazynowe na zamówienie

SYSTEMY MAGAZYNOWE NA ZAMÓWIENIE Rozważamy wdrożenie rozwiązań typu systemy magazynowe na zamówienie w sytuacji, gdy standardowe dostępne na rynku aplikacje nie zdają egzaminu. (więcej…)

Programy magazynowe

Poniższa lista nie jest pełna i możecie  Państwo znaleźć inne ciekawe strony i witryny o tematyce oprogramowania dla magazynów wysokiego składowania. Lista witryn polecanych przez SoftwareStudio, zawierająca opisy,...

Wizualizacja zajętości magazynu

WIZUALIZACJA ZAJĘTOŚCI MAGAZYNU. Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości miejsc składowania pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania. (więcej…)