+48 533 322 626

PZB (przyjęcie zewnętrzne bezpośrednie) dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu towaru. Przyjęcie bezpośrednie PZB wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę. Standardowy dokument PZ powinien zawierać elementy:

 • kolejny numer dokumentu;
 • datę wystawienia;
 • datę przyjęcia towaru/materiału;
 • oznakowanie towaru/materiału;
 • cenę jednostkową;
 • ilość przyjętego towaru/materiału;
 • dane wystawiającego PZ i dane dostawcy;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ;

  1. Wybranie asortymentu. W przyjęciu pierwszy krok to skanowanie kodu EAN produktu który ma zostać przyjęty.
  Zwrotna odpowiedź powinna zawierać model zawierający: Nazwę, Indeks, kod EAN.
  Pierwszy zwrócony wiersz zostaje podstawiony przez aplikację jako wybrany asortyment.

 2. Określenie nośnika/palety. Po pobraniu asortymentu należy wybrać rodzaj palety. Domyślnie wyświetlona paleta to „Paleta Euro”.
 3. Numer palety. Po wprowadzeniu „0” i zostanie automatycznie nadany kolejny wolny numer palety . Użytkownik ma możliwość wprowadzenia innego numeru palety.
 4. Ilość. Kolejnym polem jest Ilość – użytkownik może wprowadzić dowolną ilość większą od 0.
 5. Pola dodatkowe.
 6. Numer partii oraz Termin ważności nie są obowiązkowe. Termin ważności nie może być wcześniejszy niż aktualna data.
 7. Lokalizacja. Ostatnim krokiem transakcji przyjęcia jest wskazanie lokalizacji na którą towar jest przyjmowany, należy zeskanować kod kreskowy.
 8. Zapis dokumentu. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji, magazynier może zatwierdzić całość dokumentu poprzez przycisk Zakończ w górnym prawym rogu transakcji.

[visual_portfolio id=”781″]