+48 533 322 626

W najnowszym serwerowym systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2012 pojawia się bardzo dużo zmian i ulepszeń.


Microsoft w systemie Windows Server 2012 wykorzystał doświadczenie w zakresie tworzenia, a także obsługi chmur publicznych do utworzenia platformy serwerowej dla chmur prywatnych. Nowe pakiety, jak również system licencjonowania ułatwiają zarządzanie aplikacjami w wysoce zwirtualizowanych środowiskach chmur publicznych i prywatnych. System został objęty jednolitym modelem licencjonowania i wyposażony we wspólne funkcje, co pozwoliło ograniczyć liczbę edycji.

System Windows Server 2012

System pomaga działowi IT automatyzować jeszcze większą liczbę czynności związanych z zarządzaniem. Upraszcza wdrażanie rozwiązań wirtualizacji dla dużych środowisk. Co jest krokiem na drodze do pełnej automatyzacji zdalnego zarządzania. Opłacalność. System umożliwia – przy użyciu powszechnie dostępnych pamięci masowych, serwerów i sieci – tworzenie zaawansowanych rozwiązań. Wymagających poprzednio sprzętu wysokiej klasy. Zapewnia ponadto wysoką energooszczędność, dzięki czemu nie powoduje wzrostu kosztów pomieszczeń i utrzymania środowiska.

System Windows Server 2012 umożliwia uruchamianie aplikacji o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, a jego możliwości obsługi poszerzono o otwarte standardy, obsługę aplikacje „open source”, a także różne języki programowania.

Server

Server wymaga aplikacji elastycznych i stabilnych.