+48 533 322 626

System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania.

System magazynowy WMS to nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne.

Pozwala on na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do aplikacji Windows, jednak za pomocą przeglądarki Internetowej. Zadaniem realizowanym przez system magazynowy WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

Oprogramowanie system magazynowy WMS używa przyjaznego interfejsu przeglądarki Internetowej, np. Chrome, FireFox, Safarii. Dlatego oprogramowanie pozwala w intuicyjny sposób zarządzać produktami i dokumentami magazynowymi. Możesz zarządzać z każdego miejsca na świecie zarówno dla firmy logistycznej jak i klientów magazynu.

system magazynowy WMS

Przedsiębiorstwa, które zatrudniały specjalistów z dziedziny logistyki, zrozumiały potrzebę posiadania nowoczesnych systemów informatycznych, niezbędnych do operowania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Okazało się, że granicą rozwoju przedsiębiorstw nie są finanse, marketing czy zarządzanie, ale coraz częściej logistyka, a w szczególności zarządzanie zapasami. System magazynowy WMS w takich firmach zwykle istniał wyłącznie na papierze lub w głowie magazyniera.


System magazynowy WMS

Aplikacja magazynowa online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Do obsługi rozproszonych magazynów niezbędnym narzędziem staje się system magazynowy WMS działający przez przeglądarkę internetową.

Gospodarka magazynowa WMS

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów ppoż i bhp na terenie obiektów magazynowych.

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego. Zarządzanie systemem magazynowym WMS nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Przedstawiony zakres funkcjonalny systemu magazynowego WMS jest przykładowy i uzależniony od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Zastosowanie systemu magazynowego WMS przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów magazynowych. System magazynowy WMS usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej palety. 

Wizualizacja zajętości

Dobry system magazynowy WMS wspomaga magazynierów poprzez wyświetlanie mapy magazynu wraz z wizualizacją zajętości poszczególnych miejsc składowania.

Lokalizacje magazynowe

Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie towaru na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece asortymentowej. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. System magazynowy WMS prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego.

W systemie lokalizacja magazynowa może być obsługiwana tylko w jednym magazynie. Pozostałe magazyny obsługiwane są bez lokalizacji. Magazyn, w którym obsługiwana jest lokalizacja nazwany jest Magazynem Wysokiego Składowania. Oprócz magazynu wysokiego składowania system magazynowy WMS może prowadzić równolegle dowolną ilość zwykłych magazynów oznaczonych dowolnymi symbolami.

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System magazynowy WMS dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie magazynowym WMS magazynier może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe. W momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Lokalizacja magazynowa pozwala na podział miejsc w strefie składowania. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. System magazynowy prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego.

W systemie magazynowym WMS lokalizacja magazynowa może być obsługiwana tylko w jednym magazynie. 

Daty ważności

Funkcja systemu magazynowego WMS – DATA WAŻNOŚCI pozowala rejestrować dla każdej dostawy terminy przydatności do spożycia (daty ważności). Dane wprowadzane służą do wydania wg zasady FeFo oraz kontrolować gdzie znajdują się artykuły przeterminowane.

Numery seryjne

Funkcja systemu WMS NUMERY SERYJNE pozwala rejestrować obrót towaru z dokładnością do numerów seryjnych urządzeń, aby wiedzieć w jakim miejscu znajduje się konkretne urządzenie z danym numerem seryjnym.

Inwentaryzacja

Funkcja systemu WMS INWENTARYZACJA umożliwia tworzenie arkuszy spisowych, czyli uporządkowanych list artykułów, dostępnych w magazynie. Arkusze tworzymy w oparciu o stan magazynowy wynikający z dokumentów przyjęć i wydań.

Integracja systemu magazynowego WMS

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu magazynowego WMS. Głównym celem takich operacji jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy.

System magazynowy online

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.Net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp pracownikom firmy obsługującej magazyn. Gdy system magazynowy WMS dostępny online dostarcza klientom magazynu dostęp do wielu usług.

Nowoczesne programy magazynowych są integrowane z systemami klasy ERP lub MRPII.

Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja oprogramowania magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firm może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności i polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych systemów informatycznych w firmie.


Wdrożenie systemu magazynowego

Wdrożenie systemu magazynowego WMS niesie ze sobą wymierne korzyści:

  • sprawna i szybka obsługa zamówień,
  • realizacja większej ilości zleceń przy utrzymaniu tego samego poziomu liczebności pracowników i środków transportu,
  • redukcja pomyłek oraz zmniejszenie poziomu wymaganych zapasów. 

Ponieważ zadaniem systemu magazynowego WMS (Warehouse Management System) jest organizacja i zarządzanie wraz z optymalizacją pracy magazynu. Dlatego System magazynowy WMS znakomicie sprawdza się w średnich i dużych magazynach logistycznych. Obejmuje wiele elementów w tym planowanie i koordynowanie pracę wielu magazynów. System pozwala monitorować i rejestrować procesy magazynowe. Elastyczność rozwiązania pozwala personalizować algorytmy rozkładania towaru w miejscach składowania.

W ostatnich latach coraz więcej średnich i dużych polskich przedsiębiorstw sięga po systemy klasy WMS, nie wszystkie jednak na rynku rozwiązania to programy działające OnLine przez internet. Systemy magazynowe WMS działające online pozwalają na ewidencję prowadzoną w układzie ilościowym z dokładnością do miejsca składowania oraz numerów partii lub numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności. Stany magazynowe są prezentowane w sposób zagregowany np. ilości sztuk ogółem, wg magazynów, wg lokalizacji lub innych cech artykułu.Kategorie: