+48 533 322 626

Dokumenty Mix umożliwiają przeniesienie różnorodnych asortymentów na wspólną paletę. Pozwala to rozliczać ruchy magazynowe wg numeru palety, na której mogą być zgromadzone różne towary.

  1. Dokument typu MIX tworzy się za pomocą przycisku „Nowy dokument MIX”.
    Ścieżka: zakładka Magazyn -> przycisk Przesunięcia -> grupa „Dokumenty Mix” -> przycisk Nowy dokument MIX
  2. W oknie dla nowego dokumentu Mix należy wprowadzić podstawowe informacje: asortyment, który chcemy umieścić na palecie MIX; lokalizację, z której pobieramy przenoszony asortyment; ilość do przeniesienia na paletę MIX; uwagi do pozycji są nieobowiązkowe.
  3. Kliknięcie przycisku „Dodaj” dodaje wiersz do podręcznej tabeli z dodanymi pozycjami. W tym miejscu istnieje możliwość dodania wielu asortymentów przyporządkowanych do jednego dokumentu MIX.
dokumenty magazynowe MIX 1
Kategorie: