Systemy informatyczne w magazynie

Nowoczesne systemy informatyczne w magazynie wykorzystują kody kreskowe w celu przyśpieszenia ewidencji przyjęć, wydań oraz operacji magazynowych.

Niezbędnym narzędziem magazyniera pracującego w magazynie wysokiego składowania staje się przemysłowy laptop zamontowany na wózku widłowym z czytnikiem kodów kreskowych albo ręczny terminal (dawniej kolektor danych) działający on-line przez sieć WiFi lub opcjonalnie LTE. Systemy informatyczne w magazynie posiadają terminal, który może pracować z systemem Windows CE, Windows Mobile lub Android 4 lub nowszym.

WMS warehouse management system

Systemy informatyczne wspierające pracę magazynu w Polsce wykorzystywane są niemal w każdym przedsiębiorstwie, a ich znaczenie ciągle rośnie ze względu na wzrost gospodarczy, związany także ze zwiększonymi obrotami towarowymi. Dostępność systemów i skuteczność ich wdrażania jest jednak bardzo zróżnicowana. Wiele osób zarządzających zastanawia się, czy kupować niezależny system WMS, czy też wdrożyć kolejny moduł działającego ERP.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy firma przeprowadza tysiące operacji w magazynie dziennie, a tym bardziej, gdy prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu. Pojawiają się wtedu zupełnie nowe wyzwania i potrzeby. Oprócz informacji o ilości danego towaru, pojawia się potrzeba znajomości jego rozmieszczenia. Gdy na jednej zmianie pracuje wielu magazynierów, pojawia się potrzeba sterowania ich pracą wraz z kontrolą wykonania zleceń. W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS.

Ranking systemów WMS

Ranking systemów WMS obejmuje wiele rozwiązań dostępnych na polskim rynku i jest opracowywany zwykle przez niezależnych ekspertów lub specjalistyczne wydawnictwa. Systemy informatyczne w magazynie opisywane są w literaturze od kilkudziesięciu lat, jednak za sprawą Internetu ich zastosowanie znajduje coraz szersze i lepsze wykorzystanie.

warehouse management system WMS

Magazynowy system informatyczny (ang. WMS – Warehouse Management System) to wykorzystywany w logistyce program do zarządzania ruchem produktów w magazynach. Wyobraźmy sobie magazyn, w którym w ciągu godziny rejestrowanych jest kilkadziesiąt zleceń przyjęcia i wydania z magazynu. Magazyn z regałami, w którym w miejscu składowania paleta rotuje kilka razy dziennie. Rotacja wyrobów w magazynie jest na tyle duża, że pracownik bez pomocy systemu informatycznego nie byłby wstanie zapanować nad ilością danych dotyczących przepływów towarów oraz danych ich dotyczących. Magazynier koordynujący prace nie nadążałby za organizacją pracy swoich pracowników, a ilość pomyłek w wysyłkach dyskwalifikowałaby firmę na rynku i powodowałby ogromne straty. Systemem WMS jest rozwiązaniem, które w pełni nadzoruje procesy wewnątrz magazynu, do minimum eliminuje możliwości pomyłek, przyspiesza wykonywanie operacji przyjęcia i wydawania. Program WMS może wyświetlać wizualizację zajętości miejsc składowania.

Cechy systemu WMS

 1. Programu można używać w sieci lokalnej lub przez Internet w chmurze prywatnej. Użytkownik nie jest zmuszony do pracy w biurze. Klient, administrator czy magazynier korzystać mogą z systemu przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy telefonu z przeglądarką Internetową.
 2. Mając dostęp do Internetu, pracownik jest w stanie wykorzystywać wszystkie funkcjonalności systemu w dowolnym miejscu i czasie.
 3. System może być wyposażony w moduł MULTILANGUAGE, dzięki czemu osoba korzystająca z programu magazynowego może mieć wyświetlane opisy w wybranym języku.
 4. Dla urządzeń z systemem Android dostępny jest dedykowany moduł, za pomocą którego można mieć dostęp do wybranych informacji z magazynu.
 5. Terminale mobilne (kolektory danych) wyposażone w czytniki kodów kreskowych pozwalają magazynierom na szybką i precyzyjną pracę, dzięki skanowaniu kodów na paletach SSCC.
 6. Ewidencja magazynowa z dokładnością do miejsca składowania (lokacje magazynowe) oraz opcjonalna wizualizacja magazynu i zajętości.
 7. Ewidencja magazynowa wg numerów partii, dat produkcji lub przydatności. Wydawanie z magazynu wg zasady FiFo, FeFo lub wg zlecenia.
 8. Stany magazynowe ogółem i szczegółowo, stany wg kontrahentów, stan bieżący oraz na dowolny dzień.
 9. Ewidencja nośników logistycznych (opakowań i palet)
 10. Firmy logistyczne świadczące usługi magazynowania wykorzystują moduł rozliczeń za pomocą, którego program przygotowuje zestawienie rozliczenia kosztów usług magazynowych. Każdy klient może mieć definiowane własne stawki za magazynowanie i operacje magazynowe.
 11. Personalizacja systemu – każdy magazyn jest inny i wymaga innej specyfiki, sposobu działania. Program WMS musi być bardzo elastyczny i pozwalać na dowolną personalizację.
etykieta miejsca składowania

Wizualizacja zajętości magazynu

Program Studio Magazyn WMS.net pozwala dowolnie planować strukturę magazynu i oznaczeń miejsc składowania. Jeżeli miejsca te tworzą regały ustawione w rzędach, a w każdym regale są oznakowane kolumny, to stany magazynowe możemy wyświetlać za pomocą wizualizacji 2D.

wizualizacja magazynu lokacja

Zobacz demo systemu WMS


Zarządzanie magazynem

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM. Zarządzanie magazynem wysokiego składowania to proces skomplikowany polegający na optymalnej organizacji pracy magazynierów i obsługi klientów. (więcej…)

Zakres funkcjonalny systemu magazynowego

ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU MAGAZYNOWEGO. System komputerowy Studio Magazyn WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych. (więcej…)

Wydanie z magazynu

WYDANIE Z MAGAZYNU - Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych Wz i Rw Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów...

Wizualizacja zajętości magazynu

WIZUALIZACJA ZAJĘTOŚCI MAGAZYNU. Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości miejsc składowania pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania. (więcej…)

Windows mobile w magazynie WMS

WINDOWS MOBILE W MAGAZYNIE WMS. Program WMS mobile to dedykowane rozwiązania dla Windows Mobile zainstalowane na terminalu radiowym. (więcej…)

Wagi paletowe

WAGI PALETOWE. Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej. Ważenie palet i weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego, magazynier po zakończeniu...