1. Podanie numeru palety
Po uruchomieniu transakcji należy zeskanować numer palety.
2. Podanie lokalizacji docelowej
Po zeskanowaniu kodu lokalizacji uruchamiana jest funkcja zapisu dokumentu ZL.

 

system WMS android dokument ZL