+48 533 322 626

W magazynach centrach logistycznych występuje potrzeba geolokalizacji palet.

Szczególnie pożądane jest posiadanie szczegółowej informacji, gdzie w danej chwili znajdują się palety. Informacja tak potrzebna jest nie tylko w klasycznych magazynach wysokiego składowania (WMS 3D), ale także w magazynach 2D, gdzie prowadzony jest klasyczny Cross Docking.

System WMS.net posiada moduł – transakcję, za pomocą której można wyświetlać na monitorach komputerów wizualizację zajętości przestrzeni magazynowej. Układ magazynu jest pierwszym krokiem w przygotowaniu prawidłowo funkcjonującego obiektu. Zaplanowany rozkład powierzchni magazynowej to poważne zadanie dla kierownika magazynu. Projektując układ magazynu warto brać uwagę specyfikę przechowywanego towaru oraz funkcje jakie będzie spełniał magazyn i zdefiniowane w nim strefy. Lokalizacja palet w magazynie może być prowadzona, albo dzięki identyfikacji manualne związane ze skanowanie kodów kreskowych palet i miejsc składowania. Skanowanie odbywa się w momencie odkładania i pobierania jednostki logistycznej z miejsca składowania. Innym sposobem jest wykorzystanie technologii zdalnego monitoringu i pozycjonowania triangulacyjnego. Monitoring miejsc może obejmować cały magazyn i wszystkie jego strefy. Można jednak ograniczyć automatyczną identyfikację wyłącznie do wybranej strefy np. składowania lub Cross Dock.

System zarządzania miejscami składowania służy do sterowania przemieszczaniem i składowaniem asortymentu w przestrzeni magazynu. Obejmuje wszystkie procesy: przyjmowanie, rozmieszczanie, przemieszczanie, pobieranie i wysyłanie (ekspedycja). System WMS wspomaga i nadzoruje procesy. System pozwala zarządzać przestrzenią magazynową. Ustalić lokalizacje towarów i materiałów w magazynie, szczegółowo, aż do lokalizacji partii LOT/SER. Zapewnia także zarządzanie objętością i ładownością poszczególnych miejsc (regałów i półek). Strefa magazynowania jest przeznaczona wyłącznie na składowanie towaru. Istnieją różne rodzaje magazynowania towarów:

  • bezpośrednio na posadzce;
  • na posadzce ułożone w stos i bloki;
  • na regałach magazynowych.

Wybranie określonego sposobu zależy przede wszystkim od rodzaju magazynowanego produktu, od możliwości ułożenia go w stos lub od ilości i czasu, przez jaki musi być składowany.

skanowanie kod kreskowy

Systemy WMS

Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. W ofercie SoftwareStudio znajduje się program do magazynowania towaru. Zobacz wersję DEMOSystem WMS System do Więcej…
system zarządzania magazynem

Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny jest informatycznym systemem wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn. Zobacz wersję DEMOSystem WMS Oprogramowanie do zarządzania magazynem OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM. Oprogramowanie do zarządzania magazynem przyśpiesza i automatyzuje operacje Więcej…
wms system zarządzania magazynem

Geolokalizacja palet

W magazynach centrach logistycznych występuje potrzeba geolokalizacji palet. Szczególnie pożądane jest posiadanie szczegółowej informacji, gdzie w danej chwili znajdują się palety. Informacja tak potrzebna jest nie tylko w klasycznych magazynach wysokiego składowania (WMS 3D), ale Więcej…
system WMS skaner Zebra Symbol Motorola

Oprogramowanie magazynowe

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi. Zobacz wersję DEMOSystem WMS Więcej…
Android system WMS

Obsługa magazynu wysokiego składowania

OBSŁUGA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zobacz wersję DEMOSystem WMS Obce magazyny wysokiego składowania OBCE MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA. Oferowane Więcej…